Мозъчни съдови малформации
  Мозъчни съдови малформации - от диагностика до ендоваскуларно лечение
Автоимунни енцефалити и енцефалопатии
  Автоимунни енцефалити и енцефалопатии
Остър панкреатит
  Остър панкреатит
Спешна доболнична специализирана помощ
  Спешна доболнична специализирана помощ
Бъбречна физиология на Вандер
 
Бъбречна физиология на Вандер
Код: 0512PARMED03
автор: Дъглас Ийтън, Джон Пулър
Дата на издаване: 2011, Страници: 236
 
Цена:34,00 лв.

Анотация

Книгата включва помощни обучителни похвати, като онагледяване с таблици, диаграми, ключови идеи, клинични примери, обучителни въпроси с отговори и обяснения.

Включва най-съвременните изследвания върху молекулните и генетичните принципи, на които се базира бъбречната физиология. Изпълнена по-скоро със средства, които са необходими за пълното изучаване на основните схващания, а не толкова за простото запаметяване на факти, “Бъбречна физиология на Вандер” е ценна книга за всеки етап от медицинското обучение и практика

Съдържание

Предговор към седмо американско издание vii
Глава 1 Функции на бъбрека, анатомия и основни процеси
Бъбречни функции
Анатомия на бъбреците и пикочната система
Нефрон
Кръвоснабдяване на нефроните
Основни бъбречни процеси
Глава 2 Бъбречен кръвоток и гломерулна филтрация
Гломерулна филтрация и бъбречен кръвоток
Кръвен ток, резистентност и налягане в бъбреците
Гломерулна филтрация
Авторегулация
Глава 3 Клирънс
Клирънсови единици
Плазмените концентрации на креатинина и уреята като
показатели за промени в гломерулната
филтрация (GFR)
Глава 4 Основни транспортни механизми
Преминаване през епителните бариери
Рецептор-медиирана ендоцитоза и трансцитоза / 53
Транспортни механизми при реабсорбцията / 56
Глава 5 Бъбречен транспорт на органични вещества
Активна реабсорбция на органични нутриенти в
проксималния тубул (глюкоза, аминокиселини)
Протеини и пептиди
Активна секреция на органични аниони в
проксималния тубул
Активна секреция на органични катиони в проксималния
тубул
рН-зависимост на пасивната реабсорбция и секреция
Урея
Глава 6 Основни бъбречни процеси за натрия, хлоридите
и водата
Общ преглед
Индивидуални тубулни сегменти
Концентриране на урината: Медуларен осмотичен
градиент
Глава 7 Контрол на екскрецията на натрия и водата: Регулация
на плазмения обем и плазмения осмолалитет и
бъбречен контрол на системното кръвно налягане
Регулация на кръвното налягане
Значение на бъбрека за регулацията на натриевата
екскреция и артериалното налягане
Контрол на водната екскреция
Глава 8 Бъбречна регулация на калиевия баланс
Регулация на разпределението на калия между
интрацелуларния и екстрацелуларния компартименти
Бъбречно поддържане на калия
Глава 9 Регулация на баланса на водородния йон
Ръководства за изучаване на киселинно-алкалната
биология
Бъбречен транспорт на киселини и основи
Бъбречна екскреция на киселини и основи
Екскреция на водородните йони чрез уринни буфери
Фосфати и органични киселини като буфери
Екскреция на водородните йони чрез амониеви йони
Количествено определяне на бъбречната
киселинно-основна екскреция
Регулация на бъбречния транспорт на киселини и основи
Контрол на бъбречния метаболизъм на глутамина и
екскрецията на NH4+
Интравенозни разтвори: Ringer Lactate
Специфични категории на киселинно-алкални
разстройства
Бъбречни отговори на метаболитна ацидоза и метаболитна
алкалоза
Фактори, причиняващи формиране и поддържане на
метаболитната алкалоза от бъбреците
Глава 10 Регулация на калциевия и фосфатния баланс
Ефекторни места на калциевия баланс
Хормонален контрол в ефекторните места на
калциевия баланс
РТН
Преглед на бъбречния транспорт на фосфатите
Отговори на обучителните въпроси
Приложение А
Приложение В
Индекс

Заглавие
Брой
Код
Име*
e-mail*
Телефон*
Изберете начина на получаване на пратката
Ще взема пратката от офиса на Speedy
Адрес на получателя
Град*
ПК*
Форма за поръчка

доставка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА

Можете да получите пратките от офисите на Куриерската фирма
ECONT или SPEEDY по Ваш избор

или

на адреса определен от Вас

Плащането се извършва на куриера в момента на получаване на пратката.

Времето за доставка е от 2 до 3 дни.