Акушерство & гинекология
Анатомия и патоанатомия
Анестезиология
Биология
Биохимия и патобиохимия
Вътрешни болести
Генетика и генетични болести
Гастроентерология
Дерматология и венерология
Ендокринология
Кардиология и сърдечно съдови заболявания
Клинична лаборатория
Имунология
Инфекциозни болести
Неврология
Обща медицина
Онкология
Оториноларингология - УНГ
Ортопедия и травматология
Офталмология
Фармакология, фармакотерапия
Физиология, патофизиология
Физиотерапия, рехабилитация
Патология
Паразитология
Педиатрия
Пулмология
Психология , психотерапия
Ревматология
Рентген - Образна диагностика
Спешна мед. и интенз. грижиа
Токсикология
Урология
Хематология
Хепатология
Хисто-цито-ембриология
Хирупгия
Медицина на бедствените ситуации
Латински език
Спортна Медицина
Здравен мениджмънт
Обществено здраве
Хигиена и мед. екология
Сестрински грижи
Социална медицина
Съдебна медицина
Сексуална медицина

Хронични бъбречни заболявания
 

Хронични бъбречни заболявания

Код: 0511PARMED02
Автор: доц. д-р Боряна Делийска, доц. д-р Стефан Кривошиев
 Издателство:.Парадигма
Година: 2009
Страници: 130

Цена: 34 лв.

 


Описание

Хронични бъбречни заболявания
 
Хронични бъбречни заболявания
Код: 0511PARMED02
автор: доц. д-р Боряна Делийска, доц. д-р Стефан Кривошиев, Дата: 2009, Стр: 130 
 
Цена:15,00 лв.

Анотация

Сред населението у нас хроничното бъбречно заболяване (ХБЗ) няма популярността на сърдечно-съдовите и мозъчно-съдовите заболявания, на злокачествените заболявания или тази на захарния диабет. 

Все още както цялото население, така и основната част от медицинската общественост живеят с безнадеждно остарялото схващане, че хроничните бъбречни заболявания са доста редки. 

Разбира се, здравната администрация също не прави изключение. По данни на НЦЗИ болестите на пикочо-половата система са само 1,1% от причините за смърт през 2005 г. (1). По данни на НСИ през следващата 2006 г. те са още по-редки – 1,05% (2). Това е официалната версия за честота на хроничните бъбречни заболявания в България, на основа, на която се планира и нефрологичната помощ в страната.

Според съвременната класификация хронично бъбречно заболяване е: “Намаляване на скоростта на гломерулната филтрация (ГФ) под 60 ml/min/1,73 m2 и/или наличие на микроалбуминурия или албуминурия” (3).

В България тази класификация на хроничните бъбречни заболявания е приета официално преди 3 години със Служебен бюлетин на Министерство на здравеопазването № 10/2004 г. (4). При такава формулировка, честотата на хроничните бъбречни заболявания в различни страни е обикновено от 9-10% до над 15% (5, 6). 

Почти навсякъде се наблюдава тревожна тенденция на нарастване на ХБЗ. 
Проучването е проведено през периода януари-май 2007 година в 6 региона на страната – София, Пловдив, Пазарджик, Смолян, Плевен и Варна. Планираният брой на изследваните беше 2000 души
 

Съдържание

ЧАСТ I
ГЛОМЕРУЛНАТА ФИЛТРАЦИОННА БАРИЕРА И ПРОТЕИНУРИЯ
ХРОНИЧНО БЪБРЕЧНО ЗАБОЛЯВАНЕ - ЕПИДЕМИОЛОГИЧНИ НАСОКИ
ЗНАЧЕНИЕ НА ПРОТЕИНУРИЯТА ЗА ПРОГРЕСИЯТА
НА ХРОНИЧНОТО БЪБРЕЧНО ЗАБОЛЯВАНЕ
Литература
ЧАСТ II
ХРОНИЧНИТЕ БЪБРЕЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ В БЪЛГАРИ
Биохимия, патобиохимия

форма за поръчка
Заглавие*:

Брой:

Кода на книгата*:

Име*:

Email*:

Телефон*:

Град*:

ПК*:

Изберете начин на получаване:


Ако желаете да Ви се издаде фактура, мола попълнете:
Фирма:

Адрес на седалище:

ЕИК:

МОЛ:

 
 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА

Получаването на пратките от офисите на куриерските фирми ЕКОНТ и SPEEDY e

ПО-ЕВТИНО

И

ПО-БЪРЗО