Gastroenterology and Hepatology Lectures - part one
 
НОВО
Gastroenterology and Hepatology Lectures - part one
Мозъчни съдови малформации
  Мозъчни съдови малформации - от диагностика до ендоваскуларно лечение
Пациент - центриран подход при гериатрични пациенти в общата медицинска практика
 
НОВО
Пациент - центриран подход при гериатрични пациенти в общата медицинска практика
Спешна доболнична специализирана помощ
  Спешна доболнична специализирана помощ
Хронични бъбречни заболявания
 
Хронични бъбречни заболявания
Код: 0511PARMED02
автор: доц. д-р Боряна Делийска, доц. д-р Стефан Кривошиев, Дата: 2009, Стр: 130
 
Цена:15,00 лв.

Анотация

Сред населението у нас хроничното бъбречно заболяване (ХБЗ) няма популярността на сърдечно-съдовите и мозъчно-съдовите заболявания, на злокачествените заболявания или тази на захарния диабет.

Все още както цялото население, така и основната част от медицинската общественост живеят с безнадеждно остарялото схващане, че хроничните бъбречни заболявания са доста редки.

Разбира се, здравната администрация също не прави изключение. По данни на НЦЗИ болестите на пикочо-половата система са само 1,1% от причините за смърт през 2005 г. (1). По данни на НСИ през следващата 2006 г. те са още по-редки – 1,05% (2). Това е официалната версия за честота на хроничните бъбречни заболявания в България, на основа, на която се планира и нефрологичната помощ в страната.

Според съвременната класификация хронично бъбречно заболяване е: “Намаляване на скоростта на гломерулната филтрация (ГФ) под 60 ml/min/1,73 m2 и/или наличие на микроалбуминурия или албуминурия” (3).

В България тази класификация на хроничните бъбречни заболявания е приета официално преди 3 години със Служебен бюлетин на Министерство на здравеопазването № 10/2004 г. (4). При такава формулировка, честотата на хроничните бъбречни заболявания в различни страни е обикновено от 9-10% до над 15% (5, 6).

Почти навсякъде се наблюдава тревожна тенденция на нарастване на ХБЗ.
Проучването е проведено през периода януари-май 2007 година в 6 региона на страната – София, Пловдив, Пазарджик, Смолян, Плевен и Варна. Планираният брой на изследваните беше 2000 души

Съдържание

ЧАСТ I
ГЛОМЕРУЛНАТА ФИЛТРАЦИОННА БАРИЕРА И ПРОТЕИНУРИЯ
ХРОНИЧНО БЪБРЕЧНО ЗАБОЛЯВАНЕ - ЕПИДЕМИОЛОГИЧНИ НАСОКИ
ЗНАЧЕНИЕ НА ПРОТЕИНУРИЯТА ЗА ПРОГРЕСИЯТА
НА ХРОНИЧНОТО БЪБРЕЧНО ЗАБОЛЯВАНЕ
Литература
ЧАСТ II
ХРОНИЧНИТЕ БЪБРЕЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ В БЪЛГАРИ

Заглавие
Брой
Код
Име*
e-mail*
Телефон*
Изберете начина на получаване на пратката
Ще взема пратката от офиса на Speedy
Адрес на получателя
Град*
ПК*
Форма за поръчка

доставка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА

Можете да получите пратките от офисите на Куриерската фирма
ECONT или SPEEDY по Ваш избор

или

на адреса определен от Вас

Плащането се извършва на куриера в момента на получаване на пратката.

Времето за доставка е от 2 до 3 дни.