Акушерство & гинекология
Анатомия и патоанатомия
Анестезиология
Биология
Биохимия и патобиохимия
Вътрешни болести
Генетика и генетични болести
Гастроентерология
Дерматология и венерология
Ендокринология
Кардиология и сърдечно съдови заболявания
Клинична лаборатория
Имунология
Инфекциозни болести
Неврология
Обща медицина
Онкология
Оториноларингология - УНГ
Ортопедия и травматология
Офталмология
Фармакология, фармакотерапия
Физиология, патофизиология
Физиотерапия, рехабилитация
Патология
Паразитология
Педиатрия
Пулмология
Психология , психотерапия
Ревматология
Рентген - Образна диагностика
Спешна мед. и интенз. грижиа
Токсикология
Урология
Хематология
Хепатология
Хисто-цито-ембриология
Хирупгия
Хигиена и мед. екология
Сексуална медицина

Нарушения в минералната обмяна и костни метаболитни заболявания
 

Нарушения в минералната обмяна и костни метаболитни заболявания

Код: 0508PARBIO12
Автор: Проф. Анна-Мария Борисова
 Издателство:.Парадигма
Година: 2011
Страници: 430

Цена: 40 лв.

 


Описание

Разгледани са основните процеси в калциево-фосфорния баланс, ролята на калцитропните хормони за поддържане в норма на костния метаболизъм, първичните и вторични нарушения в действието на основните играчи в костната обмяна. Пространно е изследвана и ултраструктурата на костта, растежа, моделиране и ремоделиране. Отделено е значително място на отделните нозологични единици. Учебникът е написан за лекари-клиницисти, но ползата ще бъде отново за болните, които ще имат още по-подготвени лекари. 

 

Съдържание

КАЛЦИЕВО-ФОСФОРНА ХОМЕОСТАЗА 
ВИТАМИН D – ПРОДУКЦИЯ, МЕТАБОЛИЗЪМ И 
МЕХАНИЗМИ НА ДЕЙСТВИЕ 
НАРУШЕНИЯ В ДЕЙСТВИЕТО НА ВИТАМИН D 
ПЪРВИЧНИ НАРУШЕНИЯ ВЪВ ФОСФАТНИЯ МЕТАБОЛИЗЪМ 
ХИПЕРКАЛЦЕМИЧНИ СЪСТОЯНИЯ 
ПЪРВИЧЕН ХИПЕРПАРАТИРЕОИДИЗЪМ
ВТОРИЧЕН ХИПЕРПАРАТИРЕОИДИЗЪМ
ХИПОКАЛЦЕМИЯ – ДИАГНОЗА И ЛЕЧЕНИЕ
ХИПОПАРАТИРЕОИДИЗЪМ И ПСЕВДОХИПОПАРАТИРЕОИДИЗЪМ 
АНАТОМИЯ И УЛТРАСТРУКТУРА НА КОСТА – РАСТЕЖ, МОДЕЛИРАНЕ И РЕМОДЕЛИРАНЕ
КОСТНИ МЕТАБОЛИТНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ
Биохимия, патобиохимия
Медицина на бедствените ситуации
Здравен мениджмънт
Трудова Медицина
Обществено здраве
Латински език
Спортна Медицина
Сестрински грижи
Социална медицина
Съдебна медицина
форма за поръчка
Заглавие*:

Брой:

Кода на книгата*:

Име*:

Email*:

Телефон*:

Град*:

ПК*:

Изберете начин на получаване:


Ако желаете да Ви се издаде фактура, мола попълнете:
Фирма:

Адрес на седалище:

ЕИК:

МОЛ:

 
 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА

Получаването на пратките от офисите на куриерските фирми ЕКОНТ и SPEEDY e

ПО-ЕВТИНО

И

ПО-БЪРЗО