Профилактика и корекция на неправилното телодържане
 
НОВО
Профилактика и корекция на неправилното телодържане
Кинезитерапия при някои от най-често срещаните заболявания на опорно-двигателния апарат
 
НОВО
Кинезитерапия при някои от най-често срещаните заболявания на опорно-двигателния апарат
Екотоксикология и нанотехнологии
 
НОВО
Екотоксикология и нанотехнологии
Терапевтична афереза с нанотехнологична мембрана при заболявания у човека - том 1
 
НОВО
Терапевтична афереза с нанотехнологична мембрана при заболявания у човека - том 1
Захарен диабет
 
Захарен диабет
Код: 0507PAREND13
Автори: Цветалина Танкова
Дата: 2013, Стр: 482, Издателство: Парадигма
 
Цена:45,00 лв.

Описание

Захарният диабет не е едно заболяване, а хетерогенна група от заболявания. В етиологията и патогенезата на различните му форми участват различни фактори. Понастоящем захарен диабет тип 1 и тип 2 се приемат за две напълно отделни заболявания.

Определянето на двете заболявания като инсулино-зависим (ИЗЗД) и
неинсулино-зависим (НИЗЗД) захарен диабет, вече не се използва, тъй като се базира на фармакологични, а не на етиологични фактори. В международен план от-падна и означаването на двете заболявания с римски цифри – захарен диабет тип I и тип II, и се запази обозначаването им с арабски цифри – тип 1 и тип 2.
....

Захарен диабет тип 1 е хронично заболяване, при което се наблюдава деструкция на бета клетките на панкреаса с постепенно отпадане на инсулиновата секреция. При изявата на заболяването е загубена около 90% от бета-клетъчната маса на панкреаса. Поради това тези пациенти се нуждаят от заместително лечение с инсулин и в предишни класификации на диабета този тип се означаваше като инсулино-зависим захарен диабет (ИЗЗД). 

Изявата на захарен диабет тип 2 е свързана с възрастта, като с напредването й болестността нараства. Причините за увеличаване на честотата на захарен диабет тип 2 са урбанизацията и свързаната с нея промяна в режима на хранене, намалената физическа активност, затлъстяването, както и увеличаването на населението и застаряването му.

Съдържание

ОБЩА ЧАСТ
СТРУКТУРА, СИНТЕЗА, СЕКРЕЦИЯ, МЕХАНИЗЪМ НА ДЕЙСТВИЕ И БИОЛОГИЧНИ
ЕФЕКТИ НА ИНСУЛИНА

Структура на инсулин
Синтеза на инсулин
Секреция на инсулин
Физиологичен профил на инсулинова секреция
Механизъм на действие на инсулина
Биологични ефекти на инсулина
РЕГУЛАЦИЯ НА ВЪГЛЕХИДРАТНАТА ОБМЯНА
Роля на различни органи в метаболизма на глюкозата
Глюкозни транспортери – GLUT
Основни пътища на метаболизъм на глюкозата
Хормонална регулация на въглехидратната обмяна
ЗАХАРЕН ДИАБЕТ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗА ЗАХАРЕН ДИАБЕТ
ЕПИДЕМИОЛОГИЯ
КЛАСИФИКАЦИЯ
ДИАГНОЗА

Степени на глюкозен толеранс
Диагностични тестове за определяне на глюкозния толеранс
Начини за поставяне на диагноза захарен диабет
ЕТИОЛОГИЯ И ПАТОГЕНЕЗА НА ЗАХАРЕН ДИАБЕТ
Захарен диабет тип 1
Захарен диабет тип 2
КЛИНИЧНА КАРТИНА НА ЗАХАРЕН ДИАБЕТ
Захарен диабет тип 1
Захарен диабет тип 2
Други форми на захарен диабет87
ЛЕЧЕНИЕ НА ЗАХАРНИЯ ДИАБЕТ
ХРАНИТЕЛЕН РЕЖИМ ПРИ ЗАХАРЕН ДИАБЕТ
ФИЗИЧЕСКА АКТИВНОСТ
ЛЕЧЕНИЕ С ИНСУЛИН
ЛЕЧЕНИЕ С НЕИНСУЛИНОВИ ПЕРОРАЛНИ И ИНЖЕКЦИОННИ

АНТИДИАБЕТНИ СРЕДСТВА
Сулфонилурейни препарати
Меглитиниди
Бигваниди
Тиазолидиндиони
Алфа-глюкозидазни инхибитори
Инкретин-базирана терапия
Dpp-4 инхибитори
Glp-1 рецепторни агонисти
Sglt2 инхибитори на натриево-глюкозния котранспортер 2 (инхибитори
СЪВРЕМЕННИ ПРЕПОРЪКИ ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА ЗАХАРЕН ДИАБЕТ ТИП 2
ОБУЧЕНИЕ НА ПАЦИЕНТИТЕ СЪС ЗАХАРЕН ДИАБЕТ
КОНТРОЛ НА ЗАХАРНИЯ ДИАБЕТ
САМОКОНТРОЛ НА КРЪВНАТА ЗАХАР ПРИ ЗАХАРЕН ДИАБЕТ
ПРОДЪЛЖИТЕЛНО МОНИТОРИРАНЕ НА НИВОТО НА ГЛЮКОЗАТА
ОСТРИ УСЛОЖНЕНИЯ НА ЗАХАРНИЯ ДИАБЕТ

Диабетна кетоацидоза
Диабетна хиперосмоларна некетогенна кома
Диабетна лактацидоза
Хипогликемия при захарен диабет
Диабетна кома
ХРОНИЧНИ УСЛОЖНЕНИЯ НА ЗАХАРНИЯ ДИАБЕТ
Диабетна микроангиопатия
Диабетна ретинопатия
Други увреждания на очите при захарен диабет
Рефракционни промени
Диабетна нефропатия
Диабетна невропатия
Диабетна макроангиопатия
Диабетно стъпало
Диабетна остеоартропатия (стъпало на шарко
Кожни промени при захарен диабет
Диабетна дермопатия
ПРЕВЕНЦИЯ НА ЗАХАРЕН ДИАБЕТ
ЗАХАРЕН ДИАБЕТ И БРЕМЕННОСТ
ХИПОГЛИКЕМИЯ
ИНСУЛИНОМ
ПРИЛОЖЕНИЯ
БИБЛИОГРАФИЯ

Заглавие*:

Брой:

Кода на книгата*:

Име*:

Email*:

Телефон*:

Град*:

ПК*:

Начин на получаване:

 


Ако желаете да Ви се издаде фактура, мола попълнете:
Фирма:

Адрес на седалище:

ЕИК:

МОЛ:

Форма за поръчка

доставка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА

Можете да получите пратките от офисите на Куриерската фирма
ECONT или SPEEDY по Ваш избор

или

на адреса определен от Вас

Плащането се извършва на куриера в момента на получаване на пратката.

Времето за доставка е от 2 до 3 дни.