Проективните методики в клиничната практика - Практическо ръководство
  Проективните методики в клиничната практика - Практическо ръководство
Мозъчни съдови малформации
  Мозъчни съдови малформации - от диагностика до ендоваскуларно лечение
Остър панкреатит
  Остър панкреатит
Спешна доболнична специализирана помощ
  Спешна доболнична специализирана помощ
Рак на гърдата
 
Рак на гърдата
Код: 0514PARMED14
 
Под редакция на Георги Димитров, и др.
Дата : 2014, Стр: 434, формат А4, Издателство: Парадигма
 
Цена:56,00 Лева

Описание

Книгата "Рак на гърдата" отразява логично и поетапно диагнозата, оценката и изграждането на индивидуализиран, мултимодален подход, включващ неодювантни мерки, консервативна и онкопластична хирургия и адювантен подход, което би довело до по-добра преживяемост.

Като се има предвид изключително високата социална значимост на това заболяване, както и че то остава все още предисвикателство пред медицинската общност, целта е да представят подобренията и тенденциите в диагностиката и лечението на карцинома на гърдата.

А също и да се подпомогне разпространението на това знание сред лекари и учени, които пряко са ангажирани с превенцията и лечението на тези болни.

Надяваме се, че монографията ще помогне на нуждите на широк кръг специалисти - онколози, хирурзи, патолози, общопрактикуващи лекари, както и на специализанти и студенти

Заглавие
Брой
Код
Име*
e-mail*
Телефон*
Изберете начина на получаване на пратката
Ще взема пратката от офиса на Speedy
Адрес на получателя
Град*
ПК*
Форма за поръчка

доставка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА

Можете да получите пратките от офисите на Куриерската фирма
ECONT или SPEEDY по Ваш избор

или

на адреса определен от Вас

Плащането се извършва на куриера в момента на получаване на пратката.

Времето за доставка е от 2 до 3 дни.