Очни болести
 
Фармакотерапия
 
НОВО
Фармакотерапия - Учебник за специалисти по обществено здраве: лекарски асистенти, медицински сестри и акушерки
Очни болести
 
Комитентен страбизъм - диагностичен и терапевтичен алгоритъм
 
НОВО
Комитентен страбизъм - диагностичен и терапевтичен алгоритъм
Рак на гърдата
 
Рак на гърдата
Код: 0514PARMED14
 
Под редакция на Георги Димитров, и др.
Дата : 2014, Стр: 434, формат А4, Издателство: Парадигма
 
Цена:56,00 Лева

Описание

Книгата "Рак на гърдата" отразява логично и поетапно диагнозата, оценката и изграждането на индивидуализиран, мултимодален подход, включващ неодювантни мерки, консервативна и онкопластична хирургия и адювантен подход, което би довело до по-добра преживяемост.

Като се има предвид изключително високата социална значимост на това заболяване, както и че то остава все още предисвикателство пред медицинската общност, целта е да представят подобренията и тенденциите в диагностиката и лечението на карцинома на гърдата.

А също и да се подпомогне разпространението на това знание сред лекари и учени, които пряко са ангажирани с превенцията и лечението на тези болни.

Надяваме се, че монографията ще помогне на нуждите на широк кръг специалисти - онколози, хирурзи, патолози, общопрактикуващи лекари, както и на специализанти и студенти

Заглавие*:

Брой:

Кода на книгата*:

Име*:

Email*:

Телефон*:

Град*:

ПК*:

Начин на получаване:

 


Ако желаете да Ви се издаде фактура, мола попълнете:
Фирма:

Адрес на седалище:

ЕИК:

МОЛ:

Форма за поръчка

доставка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА

Можете да получите пратките от офисите на Куриерската фирма
ECONT или SPEEDY по Ваш избор

или

на адреса определен от Вас

Плащането се извършва на куриера в момента на получаване на пратката.

Времето за доставка е от 2 до 3 дни.