Очни болести
 
Фармакотерапия
 
НОВО
Фармакотерапия - Учебник за специалисти по обществено здраве: лекарски асистенти, медицински сестри и акушерки
Очни болести
 
Комитентен страбизъм - диагностичен и терапевтичен алгоритъм
 
НОВО
Комитентен страбизъм - диагностичен и терапевтичен алгоритъм
Eлектрохимични методи за анализ в биологията и медицината
 
Eлектрохимични методи за анализ в биологията и медицината
Код: 2165PARAD17
Валери Кочев
Дата : 2010, Стр: 326 , Издателство: Парадигма
 
Цена: 18,00 лв.

Описание

Непрекъснато засилващия се интерес към тези методи се дължи, от една страна, на изключителната роля, която играят биоелектрохимичните процеси в живите системи на субклетъчно и физиологично ниво.

От друга страна, развитието на разнообразните техники на аналитичната електрохимия в последно време, разкри редица техни преимущества при решаването на множество биологични проблеми.

Като се има предвид добрата чувствителност, възможностите за неинвазивен подход и сравнително простата и евтина апаратура, която се използва, става ясно защо електрохимичния анализ добива все по-голяма популярност в най-различни направления от науките за живата материя.

Освен базисните електрохимични концепции, в съдържанието са включени физикохимични и биохимични представи имащи важно значение за разглеждания материал. Обърнато е специално внимание на организацията и функционирането на някои биосистеми, представляващи интерес от медицинска гледна точка.

Съществена част заемат теорията и действието на най-често срещащите се в изследователската и клинична практика електроаналитични техники.

Заглавие*:

Брой:

Кода на книгата*:

Име*:

Email*:

Телефон*:

Град*:

ПК*:

Начин на получаване:

 


Ако желаете да Ви се издаде фактура, мола попълнете:
Фирма:

Адрес на седалище:

ЕИК:

МОЛ:

Форма за поръчка

доставка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА

Можете да получите пратките от офисите на Куриерската фирма
ECONT или SPEEDY по Ваш избор

или

на адреса определен от Вас

Плащането се извършва на куриера в момента на получаване на пратката.

Времето за доставка е от 2 до 3 дни.