Gastroenterology and Hepatology Lectures - part one
 
НОВО
Gastroenterology and Hepatology Lectures - part one
Мозъчни съдови малформации
  Мозъчни съдови малформации - от диагностика до ендоваскуларно лечение
Пациент - центриран подход при гериатрични пациенти в общата медицинска практика
 
НОВО
Пациент - центриран подход при гериатрични пациенти в общата медицинска практика
Спешна доболнична специализирана помощ
  Спешна доболнична специализирана помощ
Eлектрохимични методи за анализ в биологията и медицината
 
Eлектрохимични методи за анализ в биологията и медицината
Код: 2165PARAD17
Валери Кочев
Дата : 2010, Стр: 326 , Издателство: Парадигма
 
Цена: 18,00 лв.

Описание

Непрекъснато засилващия се интерес към тези методи се дължи, от една страна, на изключителната роля, която играят биоелектрохимичните процеси в живите системи на субклетъчно и физиологично ниво.

От друга страна, развитието на разнообразните техники на аналитичната електрохимия в последно време, разкри редица техни преимущества при решаването на множество биологични проблеми.

Като се има предвид добрата чувствителност, възможностите за неинвазивен подход и сравнително простата и евтина апаратура, която се използва, става ясно защо електрохимичния анализ добива все по-голяма популярност в най-различни направления от науките за живата материя.

Освен базисните електрохимични концепции, в съдържанието са включени физикохимични и биохимични представи имащи важно значение за разглеждания материал. Обърнато е специално внимание на организацията и функционирането на някои биосистеми, представляващи интерес от медицинска гледна точка.

Съществена част заемат теорията и действието на най-често срещащите се в изследователската и клинична практика електроаналитични техники.

Заглавие
Брой
Код
Име*
e-mail*
Телефон*
Изберете начина на получаване на пратката
Ще взема пратката от офиса на Speedy
Адрес на получателя
Град*
ПК*
Форма за поръчка

доставка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА

Можете да получите пратките от офисите на Куриерската фирма
ECONT или SPEEDY по Ваш избор

или

на адреса определен от Вас

Плащането се извършва на куриера в момента на получаване на пратката.

Времето за доставка е от 2 до 3 дни.