Акушерство & гинекология
Анатомия и патоанатомия
Анестезиология
Биология
Биохимия и патобиохимия
Вътрешни болести
Генетика и генетични болести
Гастроентерология
Дерматология и венерология
Ендокринология
Кардиология и сърдечно съдови заболявания
Клинична лаборатория
Имунология
Инфекциозни болести
Неврология
Обща медицина
Онкология
Оториноларингология - УНГ
Ортопедия и травматология
Офталмология
Фармакология, фармакотерапия
Физиология, патофизиология
Физиотерапия, рехабилитация
Патология
Паразитология
Педиатрия
Пулмология
Психология , психотерапия
Ревматология
Рентген - Образна диагностика
Спешна мед. и интенз. грижиа
Токсикология
Урология
Хематология
Хепатология
Хисто-цито-ембриология
Хирупгия
Медицина на бедствените ситуации
Латински език
Спортна Медицина
Здравен мениджмънт
Обществено здраве
Хигиена и мед. екология
Сестрински грижи
Социална медицина
Съдебна медицина
Сексуална медицина

Ендокринология на рака на гърдата
 

Ендокринология на рака на гърдата

Код: 63080_PDG19
Автор: Колектив
 Издателство:.Парадигма
Година: 2017
Страници: 322

Цена: 50 лв.

 


Описание

Ендокринология на рака на гърдата е съвместим труд на екип от български учени, в който се проследява нарушението на нервно-ендокринни регулации на всички нива на нервно-ендокринната система. Възникването и клиничното протичане на карцинома на гърда.

Появата на тази книга е продиктувано от необходимостта да бъдат разделени нарушенията на хорманалната хомеостаза в женския организъм през хормонално-зависимите детерминирани период от живата на жената (растеж и пубертет, бременност и кърмене, климакс и инволуция). 

Така се откроява връзката между тези нарушения в дейността на нервно-ендокринната система и рака на гърдата. Проучванията и проследяването на хормоналния статус, на хормоналните и на метаболитнитеотклонения на определени имат голямо значение в диагностиката на и лечението на този най-честосрещан хормонално-зависим тумор.

Книгата е подходяща за студентите от медицинските университети в страната, за специалистите ендокринолози и за всички интересуващи се от разглежданата проблематика.

 

--

 
Биохимия, патобиохимия

форма за поръчка
Заглавие*:

Брой:

Кода на книгата*:

Име*:

Email*:

Телефон*:

Град*:

ПК*:

Изберете начин на получаване:


Ако желаете да Ви се издаде фактура, мола попълнете:
Фирма:

Адрес на седалище:

ЕИК:

МОЛ:

 
 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА

Получаването на пратките от офисите на куриерските фирми ЕКОНТ и SPEEDY e

ПО-ЕВТИНО

И

ПО-БЪРЗО