Очни болести
 
Фармакотерапия
 
НОВО
Фармакотерапия - Учебник за специалисти по обществено здраве: лекарски асистенти, медицински сестри и акушерки
Очни болести
 
Комитентен страбизъм - диагностичен и терапевтичен алгоритъм
 
НОВО
Комитентен страбизъм - диагностичен и терапевтичен алгоритъм
Ендокринология на рака на гърдата
 
Ендокринология на рака на гърдата
Код: 63080_PDG19
Колектив, дата : 2017, Стр: 322 , Издателство Парадигма
 
Цена: 35,00 лв.

Описание

Ендокринология на рака на гърдата е съвместим труд на екип от български учени, в който се проследява нарушението на нервно-ендокринни регулации на всички нива на нервно-ендокринната система. Възникването и клиничното протичане на карцинома на гърда.

Появата на тази книга е продиктувано от необходимостта да бъдат разделени нарушенията на хорманалната хомеостаза в женския организъм през хормонално-зависимите детерминирани период от живата на жената (растеж и пубертет, бременност и кърмене, климакс и инволуция).

Така се откроява връзката между тези нарушения в дейността на нервно-ендокринната система и рака на гърдата. Проучванията и проследяването на хормоналния статус, на хормоналните и на метаболитнитеотклонения на определени имат голямо значение в диагностиката на и лечението на този най-честосрещан хормонално-зависим тумор.

Книгата е подходяща за студентите от медицинските университети в страната, за специалистите ендокринолози и за всички интересуващи се от разглежданата проблематика.

Заглавие*:

Брой:

Кода на книгата*:

Име*:

Email*:

Телефон*:

Град*:

ПК*:

Начин на получаване:

 


Ако желаете да Ви се издаде фактура, мола попълнете:
Фирма:

Адрес на седалище:

ЕИК:

МОЛ:

Форма за поръчка

доставка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА

Можете да получите пратките от офисите на Куриерската фирма
ECONT или SPEEDY по Ваш избор

или

на адреса определен от Вас

Плащането се извършва на куриера в момента на получаване на пратката.

Времето за доставка е от 2 до 3 дни.