Проективните методики в клиничната практика - Практическо ръководство
  Проективните методики в клиничната практика - Практическо ръководство
Мозъчни съдови малформации
  Мозъчни съдови малформации - от диагностика до ендоваскуларно лечение
Остър панкреатит
  Остър панкреатит
Спешна доболнична специализирана помощ
  Спешна доболнична специализирана помощ
Ендокринология на рака на гърдата
 
Ендокринология на рака на гърдата
Код: 63080_PDG19
Колектив, дата : 2017, Стр: 322 , Издателство Парадигма
 
Цена: 35,00 лв.

Описание

Ендокринология на рака на гърдата е съвместим труд на екип от български учени, в който се проследява нарушението на нервно-ендокринни регулации на всички нива на нервно-ендокринната система. Възникването и клиничното протичане на карцинома на гърда.

Появата на тази книга е продиктувано от необходимостта да бъдат разделени нарушенията на хорманалната хомеостаза в женския организъм през хормонално-зависимите детерминирани период от живата на жената (растеж и пубертет, бременност и кърмене, климакс и инволуция).

Така се откроява връзката между тези нарушения в дейността на нервно-ендокринната система и рака на гърдата. Проучванията и проследяването на хормоналния статус, на хормоналните и на метаболитнитеотклонения на определени имат голямо значение в диагностиката на и лечението на този най-честосрещан хормонално-зависим тумор.

Книгата е подходяща за студентите от медицинските университети в страната, за специалистите ендокринолози и за всички интересуващи се от разглежданата проблематика.

Заглавие
Брой
Код
Име*
e-mail*
Телефон*
Изберете начина на получаване на пратката
Ще взема пратката от офиса на Speedy
Адрес на получателя
Град*
ПК*
Форма за поръчка

доставка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА

Можете да получите пратките от офисите на Куриерската фирма
ECONT или SPEEDY по Ваш избор

или

на адреса определен от Вас

Плащането се извършва на куриера в момента на получаване на пратката.

Времето за доставка е от 2 до 3 дни.