Очни болести
 
Фармакотерапия
 
НОВО
Фармакотерапия - Учебник за специалисти по обществено здраве: лекарски асистенти, медицински сестри и акушерки
Очни болести
 
Комитентен страбизъм - диагностичен и терапевтичен алгоритъм
 
НОВО
Комитентен страбизъм - диагностичен и терапевтичен алгоритъм
Медицинска онкология - том 1 - Обща част
 
Медицинска онкология - том 1 - Обща част
Код: 63349_PDG_20
Константа В. Тимчева – съставител, дата : 2018, Стр: 388 , Издателство Парадигма
 
Цена: 32,00 лв.

Описание

Непрекъснато нарастващата онкологична заболяемост изисква все по-широко популяризиране на научните постижения. Двата тома "Медицинска онкология" включват споделения опит на лекари - онколози и химиотерапевти, умело съчетаващи теоретичните знания с практическото им приложение. Учебникът включва цветни изображения и таблици, които онагледяват и систематизират възприемането на разглежданата проблематика.

Съдържание

Предговор К.В.Тимчева
1. Епидемиология на злокачествените заболявания в България Н. Димитрова
2. Биология на туморния растеж Н. Цонев, Б. Кръстев, Сп. Вълев.
3. Принципи на хирургичното лечение при злокачествени заболявания Ив. Гаврилов, И. Гаврилова.
4. Основни принципи на лъчелечението в онкологията В. Първанова, Н. Гешева, Е. Петкова
5. Принципи на лекарственото лечение на злокачествените тумори. Видове противотуморни лекарствени средства, механизъм на действие, приложение Ел. Кръстева, Ю. Райнов,
Св. Велчова, Цв. Миленкова
6. Биотехнологични лекарства в клиничната медицина и онкологията Б. Борисов
7. Фармакоикономика в онкологията Б. Борисов
8. Принципи на клиничните проучвания на нови лекарствени продукти Ив. Георгиев, В. Добрев
9. Токсичност на системната лекарствена терапия:
9.1. Фебрилна неутропения Е. Белева, Ж. Грудева-Попова, И. Ненова, В. Попов, Сп. Вълев
9.2. Анемия при малигнени заболявания Сп. Вълев, И. Ненова, В. Попов, Б. Кръстев,
Ж. Грудева-Попова
9.3. Кожна и лигавична токсичност, кожни придатъци Сп. Вълев
9.4. Екстравазати от цитотоксични лекарствени продукти Сп. Вълев, Н. Митева
9.5. Реакции на свръхчувствителност Сп. Вълев
9.6. Невротоксичност Сп. Вълев, Н. Цонев
9.7. Кардиотоксичност на противотуморната лекарствена терапия К.В. Тимчева, Н. Митева
9.8. Белодробна токсичност, индуцирана от противотуморно лекарствено лечение
К.В. Тимчева224
9.9. Гастроинтестинална токсичност. Антиеметици К.В. Тимчева232
9.10. Хепатотоксичност Н. Митева, М. Петрова
9.11. Нефротоксичност Н. Митева .
9.12. Инфекциозни усложнения Н. Митева
9.13. Тератогенен ефект на цитостатиците Н. Митева
9.14. Токсичности, свързани с приложението на имунотерапия Т. Караниколова
9.15. Редки токсични прояви на имунотерапията Б. Кръстев .
10. Паранеопластични синдроми И. Ненова, Ж. Грудева-Попова, В. Попов,
Е. Белева, Н. Митева .
11. Палиативно и поддържащо лекарствено лечение:
11.1. Правила за лечение на болката при възрастни болни с рак Н. Йорданов.
11.2. Депресивност и тревожност при онкологично болни Ив. Бонев
11.3. Тромбоемболични усложнения при онкологично болни К.В. Тимчева
12. Ендокринни нарушения при злокачествени заболявания от неендокринен произход Ал. Шинков
13. Костни промени при онкологични заболявания Анна-Мария Борисова
14. Oтклонения в глюкозния, липиден и белтъчен метаболизъм при онкологични заболявания Цв. Танкова
15. Други спешни състояния в онкологията К.В. Тимчева
16. Запазване на фертилитета и репродуктивната способност при болни, на които предстои гонадотоксична терапия. Бременност и гонадотоксична терапия – основни препоръки
К.В. Тимчева, Г. Стаменов, М. Таушанова
Използвани съкращения
Авторски колектив

 

Заглавие*:

Брой:

Кода на книгата*:

Име*:

Email*:

Телефон*:

Град*:

ПК*:

Начин на получаване:

 


Ако желаете да Ви се издаде фактура, мола попълнете:
Фирма:

Адрес на седалище:

ЕИК:

МОЛ:

Форма за поръчка

доставка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА

Можете да получите пратките от офисите на Куриерската фирма
ECONT или SPEEDY по Ваш избор

или

на адреса определен от Вас

Плащането се извършва на куриера в момента на получаване на пратката.

Времето за доставка е от 2 до 3 дни.