Вътрешни болести
 
Педиатрия
Учебник за студенти, бакалавери и магистри - медицински сестри, акушерки, лекарски асистенти, лаборанти, инспектори по обществено здраве

- Здраве и медицина
- Акушерство & гинекология
- Анатомия и патоанатомия
- Анестезиология
- Биология
- Биохимия и патобиохимия
- Вътрешни болести
- Генетика и генетични болести
- Гастроентерология
- Дерматология и венерология
- Ендокринология
- Кардиология и сърдечно съдови заболявания
- Клинична лаборатория
- Имунология
- Инфекциозни болести
- Неврология
- Обща медицина
- Онкология
- Оториноларингология - УНГ
- Ортопедия и травматология
- Офталмология
- Фармакология. Фармакотерапия
- Физиология. Патофизиология
- Физиотерапия. Кинезитерапия
- Патология
- Паразитология
- Педиатрия
- Пулмология
- Психология. Психотерапия
- Ревматология
- Рентген - Образна диагностика
- Спешна мед. и интенз. грижиа
- Токсикология
- Урология
- Хематология
- Хепатология
- Хисто-цито-ембриология
- Хирупгия
- Хигиена и мед. екология
- Сексуална медицинаНаръчник за фармацевти по вътрешна медицина и свързаните заболявания на кожата и лигавиците  
Наръчник за фармацевти по вътрешна медицина и свързаните заболявания на кожата и лигавиците

Профилактика, диагностика и терапия в детско-юношеската възраст  
Профилактика, диагностика и терапия в детско-юношеската възраст

Профилактика, диагностика и терапия в детско-юношеската възраст  
Наръчник за фармацевти по вътрешна медицина и свързаните заболявания на кожата и лигавиците

Клиничната лаборатория и клиничната медицина  
Клиничната лаборатория и клиничната медицина

Урология учебник за студенти по медицина  
Урология учебник за студенти по медицина

Категория: Онкология
Медицинска онкология - том 2 - Специална част.
 

Медицинска онкология - том 2 - Специална част.

Код: 63356_PDG_21
Автор: Константа В. Тимчева – съставител
Издателство:.Парадигма
Година: 2018
Страници: 600
Цена: 40 лв.

Описание

Вторият том на учебника "Медицинска онкология" представлява специална част, в която се разглеждат молекулярно-генетични изследвания в онкологията, видовете злокачествени заболявания и системното лекарствено лечение на детски злокачествени тумори.
Ръководство е насочено към лекари химиотерапевти, специализиращи онколози, студенти по медицина, както и към лекари от всички специалности, които имат желание да обогатят познанията си по медицинска онкология. Учебникът включва цветни изображения и таблици
 

Съдържание

Молекулярно-генетични изследвания в онкологията. Значение за клиничната практика - Р. Кънева, Ат. Миткова
 • Наследствен карцином на гърдата и яйчниците
 • Гастроинтестинални стромални тумори (ГИСТ)
 • Мозъчни тумори
 • Съпътстваща диагностика при недребноклетъчен белодробен карцином (НДКБК)
 • Съпътстваща диагностика при колоректален карцином (КРК)
 • Анализ на биомаркери в циркулацията
Системно лекарствено лечение на злокачествени новообразувания на глава и шия - М. Колева, К.В. Тимчева
Злокачествени тумори на щитовидната жлеза - М. Таушанова, С. Сергиева, И. Михайлова
Системно лекарствено лечение на злокачествени новообразувания на белия дроб, плеврата и медиастинума
 • Рак на белия дроб - епидемиология, рискови фактори, биология, диагностичен алгоритъм, лъчелечение, системно лекарствено лечение - Кр. Койнов, М. Петрова, И. Михайлова
 • Малигнен мезотелиом - К.В. Тимчева
 • Тимом и тимокарцином - К.В. Тимчева
Рак на млечната жлеза: епидемиология, рискови фактори, прогностични и предиктивни маркери, стадиране, оперативно и лъчелечение, системно лекарствено лечение - К.В. Тимчева, Сп. Вълев, М. Таушанова, Ив. Гаврилов, И. Михайлова, И. Гаврилова
Системно лекарствено лечение на злокачествените тумори на гастроинтестиналния тракт
 • Рак на хранопровода - М. Петрова, М. Таушанова
 • Рак на стомаха - М. Таушанова, М. Петрова, Т. Караниколова
 • Карцином на панкреаса - Б. Кръстев, Н. Митева
 • Невроендокринни гастроентеропанкреатични тумори - М. Перухова, Б. Кръстев
 • Хепатоцелуларен карцином | Н. Митева, К.В. Тимчева
 • Карцином на жлъчен мехур и жлъчни пътища - Н. Митева
 • Колоректален карцином: епидемиология, рискови фактори, биология, диагностичен алгоритъм, лъчелечение, системно лекарствено лечение - Сп. Вълев, Н. Цонев, Б. Кръстев
 • Клиника, стадиране и лечение на болните с анален карцином - Н. Митева, И. Михайлова
Системно лекарствено лечение на злокачествените тумори на генитоуринарния тракт
 • Рак на простатата - М. Атанасова, Кр. Койнов, К. Недев
 • Злокачествени тумори на тестисите - Св. Христова, М. Николов, Н. Добрев
 • Бъбречноклетъчен карцином - М. Таушанова, Т. Караниколова
 • Тумори на надбъбречната жлеза - К.В. Тимчева
 • Карцином на пикочен мехур, уретра и пенис - К.В. Тимчева
Системно лекарствено лечение на злокачествените тумори на женските гениталии
 • Карцином на маточната шийка - Н. Великова, М. Чолакова
 • Карцином на маточното тяло - Н. Великова, Р. Антонов
 • Саркоми на маточното тяло - Р. Антонов, Н. Великова
 • Трофобластни тумори - М. Чолакова
 • Злокачествени тумори на вагината - Н. Великова, Р. Антонов
 • Злокачествени тумори на вулвата - Р. Антонов, Н.Великова
 • Овариален карцином - К.В. Тимчева
Системно лекарствено лечение на злокачествените мезенхимни тумори - саркоми
 • Остеосаркоми - К.В. Тимчева
 • Мекотъканни саркоми - К.В. Тимчева, Т. Караниколова
 • Гастроинтестинални стромални тумори (ГИСТ) | Ст. Ханджиев, М. Петрова, Д. Петров
Системно лекарствено лечение на първични и метастатични мозъчни тумори - В. Бонева, Д. Георгиев
Системно лекарствено лечение на злокачествени тумори с неизвестно първично огнище - Н. Цонев, К.В. Тимчева
Злокачествени тумори на кожата - Кр. Киров, И. Гаврилова
 • Малигнен меланом
 • Спиноцелуларен карцином
 • Базоцелуларен карцином
 • Меркелов тумор
 • Дерматофибросаркома протуберанс
 • Сарком на Капоши (Kaposi Sarcoma)
Системно лекарствено лечение на детски злокачествени тумори - Др. Бобев, И. Христозова
Използвани съкращения
 
Биохимия, патобиохимия
- Медицина на бедствените ситуации
- Здравен мениджмънт
- Трудова Медицина
- Обществено здраве
- Латински език
- Спортна Медицина
- Сестрински грижи
- Социална медицина
- Съдебна медицина

форма за поръчка
Заглавие*:

Брой:

Кода на книгата*:

Име*:

Email*:

Телефон*:

Град*:

ПК*:

Изберете начин на получаване:


Ако желаете да Ви се издаде фактура, мола попълнете:
Фирма:

Адрес на седалище:

ЕИК:

МОЛ:

 
 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА

Получаването на пратките от офисите на куриерските фирми ЕКОНТ и SPEEDY e

ПО-ЕВТИНО

И

ПО-БЪРЗО