Очни болести
 
Фармакотерапия
 
НОВО
Фармакотерапия - Учебник за специалисти по обществено здраве: лекарски асистенти, медицински сестри и акушерки
Очни болести
 
Комитентен страбизъм - диагностичен и терапевтичен алгоритъм
 
НОВО
Комитентен страбизъм - диагностичен и терапевтичен алгоритъм
Медицинска онкология - том 2 - Специална част.
 
Медицинска онкология - том 2 - Специална част.
Код: 63356_PDG_21
Константа В. Тимчева – съставител, дата : 2018, Стр: 600 , Издателство Парадигма
 
Цена: 40,00 лв.

Описание

Вторият том на учебника "Медицинска онкология" представлява специална част, в която се разглеждат молекулярно-генетични изследвания в онкологията, видовете злокачествени заболявания и системното лекарствено лечение на детски злокачествени тумори.

Ръководство е насочено към лекари химиотерапевти, специализиращи онколози, студенти по медицина, както и към лекари от всички специалности, които имат желание да обогатят познанията си по медицинска онкология. Учебникът включва цветни изображения и таблици.

Съдържание

Предговор - К.В.Тимчева
Молекулярно-генетични изследвания в онкологията. Значение за клиничната практика - Р. Кънева, Ат. Миткова

 • Наследствен карцином на гърдата и яйчниците
 • Гастроинтестинални стромални тумори (ГИСТ)
 • Мозъчни тумори
 • Съпътстваща диагностика при недребноклетъчен белодробен карцином (НДКБК)
 • Съпътстваща диагностика при колоректален карцином (КРК)
 • Анализ на биомаркери в циркулацията
Системно лекарствено лечение на злокачествени новообразувания на глава и шия - М. Колева, К.В. Тимчева
Злокачествени тумори на щитовидната жлеза - М. Таушанова, С. Сергиева, И. Михайлова
Системно лекарствено лечение на злокачествени новообразувания на белия дроб, плеврата и медиастинума
 • Рак на белия дроб - епидемиология, рискови фактори, биология, диагностичен алгоритъм, лъчелечение, системно лекарствено лечение - Кр. Койнов, М. Петрова, И. Михайлова
 • Малигнен мезотелиом - К.В. Тимчева
 • Тимом и тимокарцином - К.В. Тимчева
Рак на млечната жлеза: епидемиология, рискови фактори, прогностични и предиктивни маркери, стадиране, оперативно и лъчелечение, системно лекарствено лечение - К.В. Тимчева, Сп. Вълев, М. Таушанова, Ив. Гаврилов, И. Михайлова, И. Гаврилова
Системно лекарствено лечение на злокачествените тумори на гастроинтестиналния тракт
 • Рак на хранопровода - М. Петрова, М. Таушанова
 • Рак на стомаха - М. Таушанова, М. Петрова, Т. Караниколова
 • Карцином на панкреаса - Б. Кръстев, Н. Митева
 • Невроендокринни гастроентеропанкреатични тумори - М. Перухова, Б. Кръстев
 • Хепатоцелуларен карцином | Н. Митева, К.В. Тимчева
 • Карцином на жлъчен мехур и жлъчни пътища - Н. Митева
 • Колоректален карцином: епидемиология, рискови фактори, биология, диагностичен алгоритъм, лъчелечение, системно лекарствено лечение - Сп. Вълев, Н. Цонев, Б. Кръстев
 • Клиника, стадиране и лечение на болните с анален карцином - Н. Митева, И. Михайлова
Системно лекарствено лечение на злокачествените тумори на генитоуринарния тракт
 • Рак на простатата - М. Атанасова, Кр. Койнов, К. Недев
 • Злокачествени тумори на тестисите - Св. Христова, М. Николов, Н. Добрев
 • Бъбречноклетъчен карцином - М. Таушанова, Т. Караниколова
 • Тумори на надбъбречната жлеза - К.В. Тимчева
 • Карцином на пикочен мехур, уретра и пенис - К.В. Тимчева
Системно лекарствено лечение на злокачествените тумори на женските гениталии
 • Карцином на маточната шийка - Н. Великова, М. Чолакова
 • Карцином на маточното тяло - Н. Великова, Р. Антонов
 • Саркоми на маточното тяло - Р. Антонов, Н. Великова
 • Трофобластни тумори - М. Чолакова
 • Злокачествени тумори на вагината - Н. Великова, Р. Антонов
 • Злокачествени тумори на вулвата - Р. Антонов, Н.Великова
 • Овариален карцином - К.В. Тимчева
Системно лекарствено лечение на злокачествените мезенхимни тумори - саркоми
 • Остеосаркоми - К.В. Тимчева
 • Мекотъканни саркоми - К.В. Тимчева, Т. Караниколова
 • Гастроинтестинални стромални тумори (ГИСТ) | Ст. Ханджиев, М. Петрова, Д. Петров
Системно лекарствено лечение на първични и метастатични мозъчни тумори - В. Бонева, Д. Георгиев
Системно лекарствено лечение на злокачествени тумори с неизвестно първично огнище - Н. Цонев, К.В. Тимчева
Злокачествени тумори на кожата - Кр. Киров, И. Гаврилова
 • Малигнен меланом
 • Спиноцелуларен карцином
 • Базоцелуларен карцином
 • Меркелов тумор
 • Дерматофибросаркома протуберанс
 • Сарком на Капоши (Kaposi Sarcoma)
Системно лекарствено лечение на детски злокачествени тумори - Др. Бобев, И. Христозова
Използвани съкращения

Заглавие*:

Брой:

Кода на книгата*:

Име*:

Email*:

Телефон*:

Град*:

ПК*:

Начин на получаване:

 


Ако желаете да Ви се издаде фактура, мола попълнете:
Фирма:

Адрес на седалище:

ЕИК:

МОЛ:

Форма за поръчка

доставка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА

Можете да получите пратките от офисите на Куриерската фирма
ECONT или SPEEDY по Ваш избор

или

на адреса определен от Вас

Плащането се извършва на куриера в момента на получаване на пратката.

Времето за доставка е от 2 до 3 дни.