Клинична образна диагностика
 

НОВО

Клинична образна диагностика
Втори актуализиран лекционен курс за медицински сестри и акушерки
 - Акушерство & гинекология
- Анатомия и патоанатомия
- Анестезиология
- Биология
- Биохимия и патобиохимия
- Вътрешни болести
- Генетика и генетични болести
- Гастроентерология
- Дерматология и венерология
- Ендокринология
- Кардиология и сърдечно съдови заболявания
- Клинична лаборатория
- Имунология
- Инфекциозни болести
- Неврология
- Обща медицина
- Онкология
- Оториноларингология - УНГ
- Ортопедия и травматология
- Офталмология
- Фармакология. Фармакотерапия
- Физиология. Патофизиология
- Физиотерапия. Кинезитерапия
- Патология
- Паразитология
- Педиатрия
- Пулмология
- Психология. Психотерапия
- Ревматология
- Рентген - Образна диагностика
- Спешна мед. и интенз. грижиа
- Токсикология
- Урология
- Хематология
- Хепатология
- Хисто-цито-ембриология
- Хирупгия
- Хигиена и мед. екология
- Сексуална медицина
Хирургична анатомия на мозъчното кръвообращение  
Хирургична анатомия на мозъчното кръвообращение

Добри практики за оценка на здравни технологии - 2019  
Добри практики за оценка на здравни технологии - 2019

Наръчник за фармацевти по вътрешна медицина и свързаните заболявания на кожата и лигавиците  
Наръчник за фармацевти по вътрешна медицина и свързаните заболявания на кожата и лигавиците

Профилактика, диагностика и терапия в детско-юношеската възраст  
Профилактика, диагностика и терапия в детско-юношеската възраст

Профилактика, диагностика и терапия в детско-юношеската възраст  
Наръчник за фармацевти по вътрешна медицина и свързаните заболявания на кожата и лигавиците

Клиничната лаборатория и клиничната медицина  
Клиничната лаборатория и клиничната медицина

Профилактика и корекция на неправилното телодържане  
Профилактика и корекция на неправилното телодържане

Кинезитерапия при някои от най-често срещаните заболявания на опорно-двигателния апарат  
Кинезитерапия при някои от най-често срещаните заболявания на опорно-двигателния апарат

Урология учебник за студенти по медицина  
Урология учебник за студенти по медицина

Категории: Урология - Кардиология - Интензивни грижи
Временни и тунелизирани катетри за хемодиализно лечение
 

Временни и тунелизирани катетри за хемодиализно лечение

Код: 63467_PDG_22
Автор: Под редакцията на проф. д-р Васил Величков Тодоров
Издателство:.Парадигма
Година: 2018
Страници: 106
Цена: 10 лв.

Съдържание

 
Глава I 
Основни положения
Глава II 
Общи съведения за хемодиализните катетри 

1. Класификация на хемодиализните катетри 
2. Биоматериали за производството на катетри
3. Лумен, дизайн на катътерния връх и дължина на катетрите
4. Позициониране на катетрите
Глава III 
Избор на вена

1. Подключна вена
2. Вътрешна яремна вена
3. Бедрена вена
Глава IV
Техника на катетеризацията и грижи за катетрите

1. Общи положения
2. Особености при инсерцията на тунелизираните катетри
Глава V
Остри усложнения

1. Нарушения на сърдечния ритъм
2. Пневмоторакс
3. Перфорация на съдове и сърце
4. Артериална лезия
5. Въздушна емболия
6. Малпозиция на катътерния връх
Глава VI 
Хронични усложнения

1. Катътер-асоцирани инфекции
2. Стеноза на централна вена
3. Тромботични усложнения
4. Механични увреждания
5. Малфункция
6. Преживяемост на катетрите
Заключение
Използвана литература
 
 

Съдържание

 
 
Биохимия, патобиохимия
- Медицина на бедствените ситуации
- Здравен мениджмънт
- Трудова Медицина
- Обществено здраве
- Латински език
- Спортна Медицина
- Сестрински грижи
- Социална медицина
- Съдебна медицинаформа за поръчка
Заглавие*:

Брой:

Кода на книгата*:

Име*:

Email*:

Телефон*:

Град*:

ПК*:

Изберете начин на получаване:


Ако желаете да Ви се издаде фактура, мола попълнете:
Фирма:

Адрес на седалище:

ЕИК:

МОЛ:

 
 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА

Получаването на пратките от офисите на куриерските фирми ЕКОНТ и SPEEDY e

ПО-ЕВТИНО

И

ПО-БЪРЗО