Клинична образна диагностика
 

НОВО

Клинична образна диагностика
Втори актуализиран лекционен курс за медицински сестри и акушерки
 - Акушерство & гинекология
- Анатомия и патоанатомия
- Анестезиология
- Биология
- Биохимия и патобиохимия
- Вътрешни болести
- Генетика и генетични болести
- Гастроентерология
- Дерматология и венерология
- Ендокринология
- Кардиология и сърдечно съдови заболявания
- Клинична лаборатория
- Имунология
- Инфекциозни болести
- Неврология
- Обща медицина
- Онкология
- Оториноларингология - УНГ
- Ортопедия и травматология
- Офталмология
- Фармакология. Фармакотерапия
- Физиология. Патофизиология
- Физиотерапия. Кинезитерапия
- Патология
- Паразитология
- Педиатрия
- Пулмология
- Психология. Психотерапия
- Ревматология
- Рентген - Образна диагностика
- Спешна мед. и интенз. грижиа
- Токсикология
- Урология
- Хематология
- Хепатология
- Хисто-цито-ембриология
- Хирупгия
- Хигиена и мед. екология
- Сексуална медицина
Хирургична анатомия на мозъчното кръвообращение  
Хирургична анатомия на мозъчното кръвообращение

Добри практики за оценка на здравни технологии - 2019  
Добри практики за оценка на здравни технологии - 2019

Наръчник за фармацевти по вътрешна медицина и свързаните заболявания на кожата и лигавиците  
Наръчник за фармацевти по вътрешна медицина и свързаните заболявания на кожата и лигавиците

Профилактика, диагностика и терапия в детско-юношеската възраст  
Профилактика, диагностика и терапия в детско-юношеската възраст

Профилактика, диагностика и терапия в детско-юношеската възраст  
Наръчник за фармацевти по вътрешна медицина и свързаните заболявания на кожата и лигавиците

Клиничната лаборатория и клиничната медицина  
Клиничната лаборатория и клиничната медицина

Профилактика и корекция на неправилното телодържане  
Профилактика и корекция на неправилното телодържане

Кинезитерапия при някои от най-често срещаните заболявания на опорно-двигателния апарат  
Кинезитерапия при някои от най-често срещаните заболявания на опорно-двигателния апарат

Урология учебник за студенти по медицина  
Урология учебник за студенти по медицина

Категория: Онкология
Терапевтичен справочник по медицинска онкология
 

Терапевтичен справочник по медицинска онкология

Код: 63769_PDG_23
Автор: К. В. Тимчева - съставител и редактор
Издателство:.Парадигма
ISBN: 978-954-326-376-9
Рамер: 11 х 17 см.
Година: 2019
Страници: 318
Цена: 20 лв.

Съдържание

Предговор
Авторски колектив
Системно лекарствено лечение на злокачествените новообразувания на главата и шията13
Карцином на щитовидната жлеза
Рак на белите дробове – системно лекарствено лечение
Малигнен мезотелиом
Първични злокачествени тумори на тимуса
Системно лекарствено лечение на болни с ранен рак на млечната жлеза
Системно лекарствено лечение на болни с локално авансирал и метастазирал рак на млечната жлеза
Езофагеален карцином и карцином на гастро-езофагеалното свързване
Рак на стомаха
Системно лекарствено лечение на първични злокачествени тумори на панкреаса
Хепатоцелуларен карцином
Карцином на жлъчния мехур и жлъчните пътища
Невроендокринни тумори
Колоректален карцином и анален карцином
Рак на простатата
Злокачествени тумори на тестисите
Бъбречноклетъчен карцином
Адренокортикален карцином, феохромоцитом
Рак на пикочния мехур
Карцином на маточната шийка
Карцином на ендометриума
Саркоми на маточното тяло
Трофобластни тумори
Злокачествени тумори на вагината
Злокачествени тумори на вулвата
Карцином на яйчника
Системно лекарствено лечение на злокачествените мезенхимни
тумори – остеосаркоми
Саркоми на меките тъкани.
Гастронтестинални стромални тумори (ГИС Т)
Първични и метастатични мозъчни тумори
Системно лекарствено лечение на злокачествени тумори с неизвестно първично огнище
Злокачествени тумори на кожата.
Токсичност на системната лекарствена терапия.
А. Хематологична токсичност:
А.1. Анемии
А.2. Неутропении
Б. Нехематологична токсичност:
Б.1. Гастроинтестинална токсичност
Б.2. Екстравазати от цитотоксични лекарствени продукти.
Усложнения, свързани с провеждано лечение за солидни злокачествени тумори
А. Хеморагична диатеза при онкологични пациенти
Б. Венозен тромбоемболизъм
В. Усложнения, свързани с приложението на имунотерапия
Палиативно и поддържащо лекарствено лечение – контрол на болката в онкологията
Други токсичности и усложнения, свързани с приложението на системна лекарствена терапия при солидни тумори
Предписване на биологични лекарства и техните биоподобни в онкологията
Детски злокачествени тумори
Приложение А
Приложение Б
Използвани съкращения

-------

 
 
------
- Медицина на бедствените ситуации
- Здравен мениджмънт
- Трудова Медицина
- Обществено здраве
- Латински език
- Спортна Медицина
- Сестрински грижи
- Социална медицина
- Съдебна медицинаформа за поръчка
Заглавие*:

Брой:

Кода на книгата*:

Име*:

Email*:

Телефон*:

Град*:

ПК*:

Изберете начин на получаване:


Ако желаете да Ви се издаде фактура, мола попълнете:
Фирма:

Адрес на седалище:

ЕИК:

МОЛ:

 
 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА

Получаването на пратките от офисите на куриерските фирми ЕКОНТ и SPEEDY e

ПО-ЕВТИНО

И

ПО-БЪРЗО