Очни болести
 
Фармакотерапия
 
НОВО
Фармакотерапия - Учебник за специалисти по обществено здраве: лекарски асистенти, медицински сестри и акушерки
Очни болести
 
Комитентен страбизъм - диагностичен и терапевтичен алгоритъм
 
НОВО
Комитентен страбизъм - диагностичен и терапевтичен алгоритъм
Паразитология - учебник за медицинските университети
 
Паразитология - учебник за медицинските университети
Код: 85778_PEK02stud
Илия Ватев и колектив, Дата: 2007, стр: 175
употребявана
Цена: 8,00 лв.
Изчерпана

Анотация

Настоящият учебник по медицинска паразитология е предназначен за студентите по медицина, стоматология и фармация от първи курс и за всеки, който се интересува от човешките паразити.

Съдържащите се в него данни дават общи и медицински познания, които подпомагат развитието на еволюционен мироглед у студента; в този смисъл той е неделим от курса по биология. С оглед възможностите на студентите от първи курс, при излагането на материала авторите са разгледали главно теорията на паразитизма, морфологията и биологията на човешките паразити.