Gastroenterology and Hepatology Lectures - part one
 
НОВО
Gastroenterology and Hepatology Lectures - part one
Мозъчни съдови малформации
  Мозъчни съдови малформации - от диагностика до ендоваскуларно лечение
Пациент - центриран подход при гериатрични пациенти в общата медицинска практика
 
НОВО
Пациент - центриран подход при гериатрични пациенти в общата медицинска практика
Спешна доболнична специализирана помощ
  Спешна доболнична специализирана помощ
Ръководство по обща и молекулярна цитогенетика
 
Ръководство по обща и молекулярна цитогенетика
Код: 0521PENMED02
Дата на издаване 2008
Pages: 176
 
Price: 15,00 лв.
 

Описание

В ръководството са представени преди всичко най-важните протоколи отнасящи се до основните in situ хибридизационни техники - FISH, GISH, ISH, PRINS, както и техниките свързани с приготвянето на олигонуклеотидните проби с радиоактивно и нерадиоактивно белязване, тяхното хибридизиране с мРНК, вирусна и хромозомна ДНК. Основните методи са подходящи за анализ на отделни клетки, тъкани и цели ембриони.

Това ръководство е подходящо не само за студенти, но и за всеки научен работник, който възнамерява да провежда съвременни молекулярно-генетични, цитогенетични и геномни изследвания при различните еукариотни организми.

Заглавие
Брой
Код
Име*
e-mail*
Телефон*
Изберете начина на получаване на пратката
Ще взема пратката от офиса на Speedy
Адрес на получателя
Град*
ПК*
Форма за поръчка

доставка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА

Можете да получите пратките от офисите на Куриерската фирма
ECONT или SPEEDY по Ваш избор

или

на адреса определен от Вас

Плащането се извършва на куриера в момента на получаване на пратката.

Времето за доставка е от 2 до 3 дни.