Очни болести
 
Фармакотерапия
 
НОВО
Фармакотерапия - Учебник за специалисти по обществено здраве: лекарски асистенти, медицински сестри и акушерки
Очни болести
 
Комитентен страбизъм - диагностичен и терапевтичен алгоритъм
 
НОВО
Комитентен страбизъм - диагностичен и терапевтичен алгоритъм
Кистозни заболявания на бъбреците
 
Кистозни заболявания на бъбреците
Код: 2530MUPLEVEN01
Под ред. на проф. В. Тодоров, Дата 2016, стр: 128, твърда корица, Медицински университет Плевен
 
Цена: 36,00 лв.

Описание

Поликистозните болести на бъбреците са разнородна група от увреждания, характеризиращи се най-общо с формиране и нарастване по брой и по размер на кисти, произхождащи от различни части на нефрона (най-често от тубулите).

Човешките поликистозни бъбречни болести по-често са генетично детерминирани и се унаследяват автономно-доминантно или автономно-рецесивно, а някои от тях нямат наследствен характер и се определят като придобити.


Наличието на немалко непроучени аспекти на бъбречните поликистозни болести, недостатъчната разнопосочна информация за някои от тях, както и възможността да участваме в генетичните проучвания на автозомната доминантна бъбречна поликистозна болест, съвместно с водещи генетична лаборатории в Европа и в света, дадоха основание за написването на този труд.

Заглавие*:

Брой:

Кода на книгата*:

Име*:

Email*:

Телефон*:

Град*:

ПК*:

Начин на получаване:

 


Ако желаете да Ви се издаде фактура, мола попълнете:
Фирма:

Адрес на седалище:

ЕИК:

МОЛ:

Форма за поръчка

доставка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА

Можете да получите пратките от офисите на Куриерската фирма
ECONT или SPEEDY по Ваш избор

или

на адреса определен от Вас

Плащането се извършва на куриера в момента на получаване на пратката.

Времето за доставка е от 2 до 3 дни.