Акушерство & гинекология
Анатомия и патоанатомия
Анестезиология
Биология
Биохимия и патобиохимия
Вътрешни болести
Генетика и генетични болести
Гастроентерология
Дерматология и венерология
Ендокринология
Кардиология и сърдечно съдови заболявания
Клинична лаборатория
Имунология
Инфекциозни болести
Неврология
Обща медицина
Онкология
Оториноларингология - УНГ
Ортопедия и травматология
Офталмология
Фармакология, фармакотерапия
Физиология, патофизиология
Физиотерапия, рехабилитация
Патология
Паразитология
Педиатрия
Пулмология
Психология , психотерапия
Ревматология
Рентген - Образна диагностика
Спешна мед. и интенз. грижиа
Токсикология
Урология
Хематология
Хепатология
Хисто-цито-ембриология
Хирупгия
Медицина на бедствените ситуации
Латински език
Спортна Медицина
Здравен мениджмънт
Обществено здраве
Хигиена и мед. екология
Сестрински грижи
Социална медицина
Съдебна медицина
Сексуална медицина

Кистозни заболявания на бъбреците
 

Кистозни заболявания на бъбреците

Код: 2530MUPLEVEN01
Автор: Под ред. на проф. В. Тодоров
 Издателство:. Медицински университет Плевен
Година: 2016
Страници: 128, Твърда корица

Цена: 36 лв.

 


Описание

Поликистозните болести на бъбреците са разнородна група от увреждания, характеризиращи се най-общо с формиране и нарастване по брой и по размер на кисти, произхождащи от различни части на нефрона (най-често от тубулите).

Човешките поликистозни бъбречни болести по-често са генетично детерминирани и се унаследяват автономно-доминантно или автономно-рецесивно, а някои от тях нямат наследствен характер и се определят като придобити. 


Наличието на немалко непроучени аспекти на бъбречните поликистозни болести, недостатъчната разнопосочна информация за някои от тях, както и възможността да участваме в генетичните проучвания на автозомната доминантна бъбречна поликистозна болест, съвместно с водещи генетична лаборатории в Европа и в света, дадоха основание за написването на този труд.

----

 

Ендокринология

форма за поръчка
Заглавие*:

Брой:

Кода на книгата*:

Име*:

Email*:

Телефон*:

Град*:

ПК*:

Изберете начин на получаване:


Ако желаете да Ви се издаде фактура, мола попълнете:
Фирма:

Адрес на седалище:

ЕИК:

МОЛ:

 
 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА

Получаването на пратките от офисите на куриерските фирми ЕКОНТ и SPEEDY e

ПО-ЕВТИНО

И

ПО-БЪРЗО