Клиничната лаборатория и клиничната медицина
 
НОВО
Клиничната лаборатория и клиничната медицина
Тазови екзентерации при първични и рецидивни разпространени тумори в малкия таз
 
НОВО
Тазови екзентерации при първични и рецидивни разпространени тумори в малкия таз
Медицинска онкология - том 1
 
НОВО
Медицинска онкология - том 1 - Обща част
Медицинска онкология - том 1
 
НОВО
Медицинска онкология - том 2 - Специална част.
Върешни болести - ръководство за специалисти по здравни грижи
 
Върешни болести - ръководство за специалисти по здравни грижи
Код: 2539MUPLEVEN11
Под редакцията на доц. В. Тодоров, дата 2012, стр: 530, Медицински университет Плевен
 
Цена: 43,00 лв.

Описание

Медицинската наука винаги се е развивала динамично, но през последните 10-15 години се отбеляза значителен напредък както в теоретичното познание, така и в медицинската практика.

Това неминуемо се отразява на диагностично-лечебните алгоритми и на обучението на медицинските сестри, акушерките, лаборантите и рехабилитаторите. Най-голямата медицинска специалност - по вътрешни болести, непрекъснато се обогатява и усъвършенства.

Променят се и се модернизират знанията за етиологията и патогенезата на вътрешните заболявания, а заедно с това - и класификационните схеми на много от тях.

Диагностичният процес става по-точен, но и доста по-скъп, с внедряването на редица високотехнологични методи като конвенционалната и Доплеровата ехография, гамакамерната сцинтиграфия, компютърната и магниторезонансната томография, интервенционната ангиография и др.

Биопсичната, имунологичната и имуноморфологичната диагностика на хроничните хепатити, гломерулопатиите, колагенозите, хематологичните заболявания и пр. позволиха сигурното им разпознаване, както и прилагането на нови лечебни методи.

Методите на лечение на редица вътрешни заболявания претърпяха значително развитие и станаха много по-ефективни с приложението на нови поколения антибиотици, антихипертензивни средства, имуносупресори и цитостатици, хормони.


Широко практическо приложение имат и някои инвазивни и скъпи лечебни методи като извънбъбречните методи за очистване на кръвта, аферезата, органната трансплантация, интралуменната ангиопластика, лечението с интерферон и колониостимулиращи фактори.

Средните училища за медицински специалисти отдавна се трансформираха в медицински колежи, които влязоха в структурата на висшите медицински училища у нас. Предстои преобразуването им във факултети. Увеличиха се сроковете на обучение и хорариумите по клиничните дисциплини, осъвремениха се учебните програми и образователните степени.

Първото издание на настоящия учебник (2002 г.) оправда напълно своето предназначение. Второто, преработено и допълнено издание е написано отново от преподаватели от Катедрата по вътрешни болести на Медицинския университет в Плевен.

Авторският колектив се е постарал синтезирано, достъпно и на най-съвременно ниво да обобщи класическите данни и последните достижения на науката в областта на вътрешните болести за нуждите и целите на обучението на специалистите по здравни грижи. Авторите ще приемат с благодарност всички критични забележки и допълнения.

Съдържание

-- Болести на дихателната система
-- Болести на Сърдечносъдовата система
-- Болести на Стомашно-чревния тракт, черния дроб и панкреаса
-- Болести на отделетелната система
-- Болести на кръвта
-- Болести на ендокринната система
-- Ревматични болести
-- Клинична токсикология

Заглавие
Брой
Код
Име*
e-mail*
Телефон*
Изберете начина на получаване на пратката
Ще взема пратката от офиса на Speedy
Адрес на получателя
Град*
ПК*
Форма за поръчка

доставка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА

Можете да получите пратките от офисите на Куриерската фирма
ECONT или SPEEDY по Ваш избор

или

на адреса определен от Вас

Плащането се извършва на куриера в момента на получаване на пратката.

Времето за доставка е от 2 до 3 дни.