Клиничната лаборатория и клиничната медицина
 
НОВО
Клиничната лаборатория и клиничната медицина
Тазови екзентерации при първични и рецидивни разпространени тумори в малкия таз
 
НОВО
Тазови екзентерации при първични и рецидивни разпространени тумори в малкия таз
Медицинска онкология - том 1
 
НОВО
Медицинска онкология - том 1 - Обща част
Медицинска онкология - том 1
 
НОВО
Медицинска онкология - том 2 - Специална част.
Патологична анатомия
 
Патологична анатомия
Код: 21295_PLE18
 
Доц. д-р Поповска, дм, д-р Бетова, д-р Маринова, дата 2012, стр: 116, Медицински университет Плевен
 
Цена: 26,00 лв.

Описание

Учебникът е предназначен за обучение на студентите по дисциплината Патологична анатомия във факултетите по здравни грижи за медицинските специалности - медицинска сестра, акушерка, медицински лаборант, помощник фармацевт и др.

Общата патология е основна медицинска дисциплина необходима за разбиране и усвояване на клиничните дисциплини в тези специалности. В учебника, в рамките на 10 глави, е направен опит във възможно най-кратък обем да се запознаят студентите с основните патологични процеси - клетъчни увреждания, възпаление, циркулаторни нарушения, компенсаторно-възстановителни процеси, тумори и малформации и уродства.

Теоретичният материал е подходящо и богато илюстриран с 96 броя цветни фотографии. Специално внимание е отделено на клиничните корелации – клинични прояви и изход при патологичните процеси.

Това е първо издание, което Катедрата по Патологоанатомия при Медицинския Факултет на Медицински Университет - Плевен предлага за подготовка на студентите от споменатите специалности в обучението им по патология. Надяваме се то да бъде посрещнато с интерес.

Заглавие
Брой
Код
Име*
e-mail*
Телефон*
Изберете начина на получаване на пратката
Ще взема пратката от офиса на Speedy
Адрес на получателя
Град*
ПК*
Форма за поръчка

доставка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА

Можете да получите пратките от офисите на Куриерската фирма
ECONT или SPEEDY по Ваш избор

или

на адреса определен от Вас

Плащането се извършва на куриера в момента на получаване на пратката.

Времето за доставка е от 2 до 3 дни.