Акушерство & гинекология
Анатомия и патоанатомия
Анестезиология
Биология
Биохимия и патобиохимия
Вътрешни болести
Генетика и генетични болести
Гастроентерология
Дерматология и венерология
Ендокринология
Кардиология и сърдечно съдови заболявания
Клинична лаборатория
Имунология
Инфекциозни болести
Неврология
Обща медицина
Онкология
Оториноларингология - УНГ
Ортопедия и травматология
Офталмология
Фармакология, фармакотерапия
Физиология, патофизиология
Физиотерапия, рехабилитация
Патология
Паразитология
Педиатрия
Пулмология
Психология , психотерапия
Ревматология
Рентген - Образна диагностика
Спешна мед. и интенз. грижиа
Токсикология
Урология
Хематология
Хепатология
Хисто-цито-ембриология
Хирупгия
Медицина на бедствените ситуации
Латински език
Спортна Медицина
Здравен мениджмънт
Обществено здраве
Хигиена и мед. екология
Сестрински грижи
Социална медицина
Съдебна медицина
Сексуална медицина

Основи на социалната работа
 

Основи на социалната работа

Код: 62042_PLE_25
Автор: Проф. Начко Радев
 Издателство:. Медицински университет Плевен
Година: 2017
Страници: 204

Цена: 26 лв.

 


Описание

Основната цел на курса е подготовка на студентите за по-нататъшно усвояване на знанията и уменията, необходими за осъществяване на социална работа и методите, използвани в помагащия процес. Основните задачи на курса са: запознаване с историческото развитие на социалната работа в света и България; изясняване същността и особеностите на различни теоретични направления и модели на социална работа; характеризиране на основните понятия в социалната работа; изясняване на специфичните особености на социалната работа като професия и практика; изясняване на основните практически направления в социалната работа; запознаване с нормативната уредба в областта на социалната работа.
Основните учебни форми са: лекция; учебно-практическо занятие; семинар.
Учебникът ще бъде полезен за студентите по социална работа, за практическите социални работници, както и за тези, които се интересуват от актуалните проблеми на социалната сфера.
 

----

 

стоматологична литература, дентална медицина, лицево челюстна хирургия

форма за поръчка
Заглавие*:

Брой:

Кода на книгата*:

Име*:

Email*:

Телефон*:

Град*:

ПК*:

Изберете начин на получаване:


Ако желаете да Ви се издаде фактура, мола попълнете:
Фирма:

Адрес на седалище:

ЕИК:

МОЛ:

 
 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА

Получаването на пратките от офисите на куриерските фирми ЕКОНТ и SPEEDY e

ПО-ЕВТИНО

И

ПО-БЪРЗО