Клиничната лаборатория и клиничната медицина
 
НОВО
Клиничната лаборатория и клиничната медицина
Тазови екзентерации при първични и рецидивни разпространени тумори в малкия таз
 
НОВО
Тазови екзентерации при първични и рецидивни разпространени тумори в малкия таз
Медицинска онкология - том 1
 
НОВО
Медицинска онкология - том 1 - Обща част
Медицинска онкология - том 1
 
НОВО
Медицинска онкология - том 2 - Специална част.
Основи на социалната работа
 
Основи на социалната работа
Код: 62042_PLE_25
Проф. Начко Радев, дата 2017, стр: 204, Медицински университет Плевен
Цена: 26,00 лв.

Съдържание

Основната цел на курса е подготовка на студентите за по-нататъшно усвояване на знанията и уменията, необходими за осъществяване на социална работа и методите, използвани в помагащия процес. Основните задачи на курса са: запознаване с историческото развитие на социалната работа в света и България; изясняване същността и особеностите на различни теоретични направления и модели на социална работа; характеризиране на основните понятия в социалната работа; изясняване на специфичните особености на социалната работа като професия и практика; изясняване на основните практически направления в социалната работа; запознаване с нормативната уредба в областта на социалната работа.

Основните учебни форми са: лекция; учебно-практическо занятие; семинар.

Учебникът ще бъде полезен за студентите по социална работа, за практическите социални работници, както и за тези, които се интересуват от актуалните проблеми на социалната сфера.

Заглавие
Брой
Код
Име*
e-mail*
Телефон*
Изберете начина на получаване на пратката
Ще взема пратката от офиса на Speedy
Адрес на получателя
Град*
ПК*
Форма за поръчка

доставка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА

Можете да получите пратките от офисите на Куриерската фирма
ECONT или SPEEDY по Ваш избор

или

на адреса определен от Вас

Плащането се извършва на куриера в момента на получаване на пратката.

Времето за доставка е от 2 до 3 дни.