Вътрешни болести
 
Педиатрия
Учебник за студенти, бакалавери и магистри - медицински сестри, акушерки, лекарски асистенти, лаборанти, инспектори по обществено здраве

- Здраве и медицина
- Акушерство & гинекология
- Анатомия и патоанатомия
- Анестезиология
- Биология
- Биохимия и патобиохимия
- Вътрешни болести
- Генетика и генетични болести
- Гастроентерология
- Дерматология и венерология
- Ендокринология
- Кардиология и сърдечно съдови заболявания
- Клинична лаборатория
- Имунология
- Инфекциозни болести
- Неврология
- Обща медицина
- Онкология
- Оториноларингология - УНГ
- Ортопедия и травматология
- Офталмология
- Фармакология. Фармакотерапия
- Физиология. Патофизиология
- Физиотерапия. Кинезитерапия
- Патология
- Паразитология
- Педиатрия
- Пулмология
- Психология. Психотерапия
- Ревматология
- Рентген - Образна диагностика
- Спешна мед. и интенз. грижиа
- Токсикология
- Урология
- Хематология
- Хепатология
- Хисто-цито-ембриология
- Хирупгия
- Хигиена и мед. екология
- Сексуална медицинаНаръчник за фармацевти по вътрешна медицина и свързаните заболявания на кожата и лигавиците  
Наръчник за фармацевти по вътрешна медицина и свързаните заболявания на кожата и лигавиците

Профилактика, диагностика и терапия в детско-юношеската възраст  
Профилактика, диагностика и терапия в детско-юношеската възраст

Профилактика, диагностика и терапия в детско-юношеската възраст  
Наръчник за фармацевти по вътрешна медицина и свързаните заболявания на кожата и лигавиците

Клиничната лаборатория и клиничната медицина  
Клиничната лаборатория и клиничната медицина

Урология учебник за студенти по медицина  
Урология учебник за студенти по медицина

Ръководство за практически упражнения по микробиология
 

Ръководство за практически упражнения по микробиология

Код: 62196_PLE_26
Автор: Х. Хиткова, П. Лачовска, М. Моллова, К. Лисаева
Издателство:. Медицински университет Плевен
ISBN: 978-954-756-219-6
Година: 2018
Страници: 113
Цена: 40 лв.

Описание

В това цветно и добре онагледено ръководство са включени основни раздели, като микробиологични лаборатории, видове устройство и оборудване; изисквания за безопасност на лабораторния труд; структура и морфология на бактериите и методи за наблюдение на бактериалните клетъчни органели; микроскопи - видове устройство и приложение в микробиологичната диагностика; микроскопско изследване на бактериите в неоцветено и оцветено състояние; приготвяне на микроскопски препарати и оцветителни разтвори; оцветителни методи за светлинна микроскопия - просто и сложни методи за оцветяване на бактериите; култивиране на бактериите; храниелни среди - изисквания, видове и състав; методи за определяне броя на бактериите; микробиологични посявки, изолиране на чиста микробна култура; стерилизация и дезинфекция и много други теми.
 

----

 

Медицинска литература, микробиолотия, биология
- Медицина на бедствените ситуации
- Здравен мениджмънт
- Трудова Медицина
- Обществено здраве
- Латински език
- Спортна Медицина
- Сестрински грижи
- Социална медицина
- Съдебна медицина

форма за поръчка
Заглавие*:

Брой:

Кода на книгата*:

Име*:

Email*:

Телефон*:

Град*:

ПК*:

Изберете начин на получаване:


Ако желаете да Ви се издаде фактура, мола попълнете:
Фирма:

Адрес на седалище:

ЕИК:

МОЛ:

 
 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА

Получаването на пратките от офисите на куриерските фирми ЕКОНТ и SPEEDY e

ПО-ЕВТИНО

И

ПО-БЪРЗО