- Здраве и медицина
- Акушерство & гинекология
- Анатомия и патоанатомия
- Анестезиология
- Биология
- Биохимия и патобиохимия
- Вътрешни болести
- Генетика и генетични болести
- Гериатрия
- Гастроентерология
- Дерматология и венерология
- Ендокринология
- Кардиология и сърдечно съдови заболявания
- Клинична лаборатория
- Имунология
- Инфекциозни болести
- Неврология
- Обща медицина
- Онкология
- Оториноларингология - УНГ
- Ортопедия и травматология
- Офталмология
- Фармакология. Фармакотерапия
- Физиология. Патофизиология
- Физиотерапия. Кинезитерапия
- Патология
- Паразитология
- Педиатрия
- Пулмология
- Психология. Психотерапия
- Ревматология
- Рентген - Образна диагностика
- Спешна мед. и интенз. грижиа
- Токсикология
- Урология
- Хематология
- Хепатология
- Хисто-цито-ембриология
- Хирупгия
- Хигиена и мед. екология
- Сексуална медицинаНаръчник за фармацевти по вътрешна медицина и свързаните заболявания на кожата и лигавиците  
Наръчник за фармацевти по вътрешна медицина и свързаните заболявания на кожата и лигавиците

Профилактика, диагностика и терапия в детско-юношеската възраст  
Профилактика, диагностика и терапия в детско-юношеската възраст

Профилактика, диагностика и терапия в детско-юношеската възраст  
Наръчник за фармацевти по вътрешна медицина и свързаните заболявания на кожата и лигавиците

Клиничната лаборатория и клиничната медицина  
Клиничната лаборатория и клиничната медицина

Урология учебник за студенти по медицина  
Урология учебник за студенти по медицина

Категория: Физиотерапия. Кинезитерапия и ерготерапия
Основи на функционалната оценка в медицинската рехабилитация и ерготерапия
 

Основи на функционалната оценка в медицинската рехабилитация и ерготерапия

Код: 62332_PLE_30
Автор: Доц. д-р Нина Михайлова и Доц. Данелина Вачева
Издателство:. Медицински университет Плевен
ISBN: 978-954-756-233-2
Формат 14 х 21
Година: 2019
Страници: 228
Цена: 24 лв.

Описание

Учебното ръководството по „Основи на функционалната оценка в медицинската рехабилитация и ерготерапия” е предназначено за студенти от специалност „Медицинска рехабилитация и ерготерапия” на МУ – Плевен и за всички други специалисти, които работят в областта на рехабилитацията и ерготерапията.
Изданието е съобразено с учебната програма на специалност „Медицинска рехабилитация и ерготерапия” и подпомага подготовката на студентите по съответната учебна дисциплина, която е фундаментална при подготовката на специалисти по медицинска рехабилитация.
За да се направи анализ на функционалното състояние на даден индивид са необходими широк спектър от знания както по отделните медицински специалности (неврология, ортопедия и травматология, вътрешни заболявания, детски болести и др.), така и по основните диагностични методи за оценка на двигателните увреждания. Голяма част от методите за изследване се прилагат в научната работа за отчитане резултатите от проведеното лечение и анализиране на функционалното състояние на пациента.
 

----

 

Медицинска литература, микробиолотия, биология
- Медицина на бедствените ситуации
- Здравен мениджмънт
- Трудова Медицина
- Обществено здраве
- Латински език
- Спортна Медицина
- Сестрински грижи
- Социална медицина
- Съдебна медицина

форма за поръчка
Заглавие*:

Брой:

Кода на книгата*:

Име*:

Email*:

Телефон*:

Град*:

ПК*:

Изберете начин на получаване:


Ако желаете да Ви се издаде фактура, мола попълнете:
Фирма:

Адрес на седалище:

ЕИК:

МОЛ:

 
 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА

Получаването на пратките от офисите на куриерските фирми ЕКОНТ и SPEEDY e

ПО-ЕВТИНО

И

ПО-БЪРЗО