- Здраве и медицина
- Акушерство & гинекология
- Анатомия и патоанатомия
- Анестезиология
- Биология
- Биохимия и патобиохимия
- Вътрешни болести
- Генетика и генетични болести
- Гериатрия
- Гастроентерология
- Дерматология и венерология
- Ендокринология
- Кардиология и сърдечно съдови заболявания
- Клинична лаборатория
- Имунология
- Инфекциозни болести
- Неврология
- Обща медицина
- Онкология
- Оториноларингология - УНГ
- Ортопедия и травматология
- Офталмология
- Фармакология. Фармакотерапия
- Физиология. Патофизиология
- Физиотерапия. Кинезитерапия
- Патология
- Паразитология
- Педиатрия
- Пулмология
- Психология. Психотерапия
- Ревматология
- Рентген - Образна диагностика
- Спешна мед. и интенз. грижиа
- Токсикология
- Урология
- Хематология
- Хепатология
- Хисто-цито-ембриология
- Хирупгия
- Хигиена и мед. екология
- Сексуална медицинаНаръчник за фармацевти по вътрешна медицина и свързаните заболявания на кожата и лигавиците  
Наръчник за фармацевти по вътрешна медицина и свързаните заболявания на кожата и лигавиците

Профилактика, диагностика и терапия в детско-юношеската възраст  
Профилактика, диагностика и терапия в детско-юношеската възраст

Профилактика, диагностика и терапия в детско-юношеската възраст  
Наръчник за фармацевти по вътрешна медицина и свързаните заболявания на кожата и лигавиците

Клиничната лаборатория и клиничната медицина  
Клиничната лаборатория и клиничната медицина

Урология учебник за студенти по медицина  
Урология учебник за студенти по медицина

Категория: Патоанатомия
Учебник по патоанатомия
 

Учебник по патоанатомия

Код: 62363_PLE_33
Автор: С. Поповска, Е. Маринов, Ив. Иванов, Т. Бетова, Й. Йорданов, М. Николова, П. Маринова
Издателство:. Медицински университет Плевен
ISBN: 978-954-756-236-3
Формат 16 x 24 см
Година: 2019
Страници: 226
Цена: 30 лв.

Учебникът е предназначен за обучение на студентите по фармакология на медицинските университети по дисциплината "Патологична анатомия"

Описание

Общата патология е основна медицинска дисциплина за запознаване с основните патологични процеси и техните клинични прояви за разбиране на клиничните дисциплини и клиничната патология. В рамките на общата патология са разгледани основни патологични процеси - клетъчни увреждания, циркулаторни нарушения, възпалениие, компенсаторно-възстаповителни процеси, тумори и малформации.
Специално внимание е отделено на т.н. лекарствена патология и промените под въздействието на околната среда.
В клиничната патология са разгледани най-често срещаните и социално значими заболявания на някои системи като сърдечносъдовата, дихателната, храносмилателната, отделителната, ендокринната и женската полова системи.
Отделено е внимание на клиничните корелации, както при общите патологични процеси, така и при клиничните болести.
Теоретичният материал е богато илюстриран с подходящи фигури.
Това е първо издание на Катедрата по патологоанатомия при медицинския факултет на Медицински университет - Плевен.
 

--

 
- Медицина на бедствените ситуации
- Здравен мениджмънт
- Трудова Медицина
- Обществено здраве
- Латински език
- Спортна Медицина
- Сестрински грижи
- Социална медицина
- Съдебна медицинаформа за поръчка
Заглавие*:

Брой:

Кода на книгата*:

Име*:

Email*:

Телефон*:

Град*:

ПК*:

Изберете начин на получаване:


Ако желаете да Ви се издаде фактура, мола попълнете:
Фирма:

Адрес на седалище:

ЕИК:

МОЛ:

 
 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА

Получаването на пратките от офисите на куриерските фирми ЕКОНТ и SPEEDY e

ПО-ЕВТИНО

И

ПО-БЪРЗО