- Здраве и медицина
- Акушерство & гинекология
- Анатомия и патоанатомия
- Анестезиология
- Биология
- Биохимия и патобиохимия
- Вътрешни болести
- Генетика и генетични болести
- Гериатрия
- Гастроентерология
- Дерматология и венерология
- Ендокринология
- Кардиология и сърдечно съдови заболявания
- Клинична лаборатория
- Имунология
- Инфекциозни болести
- Неврология
- Обща медицина
- Онкология
- Оториноларингология - УНГ
- Ортопедия и травматология
- Офталмология
- Фармакология. Фармакотерапия
- Физиология. Патофизиология
- Физиотерапия. Кинезитерапия
- Патология
- Паразитология
- Педиатрия
- Пулмология
- Психология. Психотерапия
- Ревматология
- Рентген - Образна диагностика
- Спешна мед. и интенз. грижиа
- Токсикология
- Урология
- Хематология
- Хепатология
- Хисто-цито-ембриология
- Хирупгия
- Хигиена и мед. екология
- Сексуална медицинаНаръчник за фармацевти по вътрешна медицина и свързаните заболявания на кожата и лигавиците  
Наръчник за фармацевти по вътрешна медицина и свързаните заболявания на кожата и лигавиците

Профилактика, диагностика и терапия в детско-юношеската възраст  
Профилактика, диагностика и терапия в детско-юношеската възраст

Профилактика, диагностика и терапия в детско-юношеската възраст  
Наръчник за фармацевти по вътрешна медицина и свързаните заболявания на кожата и лигавиците

Клиничната лаборатория и клиничната медицина  
Клиничната лаборатория и клиничната медицина

Урология учебник за студенти по медицина  
Урология учебник за студенти по медицина

Категория: Физиотерапия. Кинезитерапия
Ерготерапевични умения, изкуства и занаяти
 

Ерготерапевични умения, изкуства и занаяти - Учебник за студенти по рехабилитация и ерготерапия със CD

Код: 62424_PLE_36
Автор: Данелина Вачева
ISBN: 978-954-756-242-4
Формат 16 х 24 см.
Година: 2020
Страници: 264
Цена: 20 лв.

Учебник за студенти по рехабилитация и ерготерапия със CD

Описание

За да се направи подходяща рехабилитационна и ерготерапевтична програма за всеки отделен пациент, са необходими широк спектър от знания както по отделните медицински специалности (неврология, ортопедия и травматология, вътрешни болести, детски болести и други), така и по видовете изкуства и голямото разнообразие от занаяти, които успешно могат да бъдат прилагани с лечебна цел при хора с трайни двигателни  и ментални увреждания.

В изданието е отделенено специално място на функционалната диагностика на ръката за  извършване на трудова дейност. Направена е морфологична и физиологична характеристика на горния крайник, както и функционална оценка на хватателната способност на ръката за извършване на дейности.
 
 

--

 
- Медицина на бедствените ситуации
- Здравен мениджмънт
- Трудова Медицина
- Обществено здраве
- Латински език
- Спортна Медицина
- Сестрински грижи
- Социална медицина
- Съдебна медицинаформа за поръчка
Заглавие*:

Брой:

Кода на книгата*:

Име*:

Email*:

Телефон*:

Град*:

ПК*:

Изберете начин на получаване:


Ако желаете да Ви се издаде фактура, мола попълнете:
Фирма:

Адрес на седалище:

ЕИК:

МОЛ:

 
 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА

Получаването на пратките от офисите на куриерските фирми ЕКОНТ и SPEEDY e

ПО-ЕВТИНО

И

ПО-БЪРЗО