- Здраве и медицина
- Акушерство & гинекология
- Анатомия и патоанатомия
- Анестезиология
- Биология
- Биохимия и патобиохимия
- Вътрешни болести
- Генетика и генетични болести
- Гериатрия
- Гастроентерология
- Дерматология и венерология
- Ендокринология
- Кардиология и сърдечно съдови заболявания
- Клинична лаборатория
- Имунология
- Инфекциозни болести
- Неврология
- Обща медицина
- Онкология
- Оториноларингология - УНГ
- Ортопедия и травматология
- Офталмология
- Фармакология. Фармакотерапия
- Физиология. Патофизиология
- Физиотерапия. Кинезитерапия
- Патология
- Паразитология
- Педиатрия
- Пулмология
- Психология. Психотерапия
- Ревматология
- Рентген - Образна диагностика
- Спешна мед. и интенз. грижиа
- Токсикология
- Урология
- Хематология
- Хепатология
- Хисто-цито-ембриология
- Хирупгия
- Хигиена и мед. екология
- Сексуална медицинаНаръчник за фармацевти по вътрешна медицина и свързаните заболявания на кожата и лигавиците  
Наръчник за фармацевти по вътрешна медицина и свързаните заболявания на кожата и лигавиците

Профилактика, диагностика и терапия в детско-юношеската възраст  
Профилактика, диагностика и терапия в детско-юношеската възраст

Профилактика, диагностика и терапия в детско-юношеската възраст  
Наръчник за фармацевти по вътрешна медицина и свързаните заболявания на кожата и лигавиците

Клиничната лаборатория и клиничната медицина  
Клиничната лаборатория и клиничната медицина

Урология учебник за студенти по медицина  
Урология учебник за студенти по медицина

Категория: Хирургия
Съдебномедицински аспекти на студовата травма
 

Съдебномедицински аспекти на студовата травма

Код: 62400_PLE_38
Автор: Сергей Деянов
ISBN: 978-954-756-240-0
Формат А4
Година: 2020
Страници: 184
Цена: 75 лв.

 

Описание

Термичната травма, свързана с отдаване (загуба) на топлина от човешкото тяло, се нарича студова травма. В зависимост от характера на въздействие на студа върху организма, студовата травма се дели на местна и обща.
Измръзването (congelatio) е резултат на локално (местно) увреждащо действие на студа, най-често свързано с продължително понижение на температурата на тъканите на периферни и дистални, открити участъци от тялото при съхранена Т.
В мирно време то е сравнително рядко травматично увреждане, което по изключение може да доведе до смърт чрез усложнения, а самостоятелно може бъде обект на съдебномедицинска експертиза по дела за увреждане на здравето и причиняване на телесна повреда...
Актуалността на темата произтича от:
  • Нерешените проблеми на СМЕ на смъртта от преохлаждане (хипотермия);
  • Дефицита на учебната и специализирана БЕЛ относно студовата травма.
Настоящият труд е отговор на изложените проблеми. Анализирани са данните от достъпната литература. Проведено е собствено проучване на съдебномедицинските аспекти на ОСТ и смъртта от ХТ у нас. Идентифицирани са възможности и са предложени решения за оптимизация на СМЕ. Материалът е изложен методично и в необходимата пълнота.
Книгата е ориентирана преди всичко към съдебните медици, но може да се ползва и би била полезна за медици от други специалности, студенти по медицина, разследващи органи, съда, любознателни читатели.
 
 
 
 

--

 
- Медицина на бедствените ситуации
- Здравен мениджмънт
- Трудова Медицина
- Обществено здраве
- Латински език
- Спортна Медицина
- Сестрински грижи
- Социална медицина
- Съдебна медицина

форма за поръчка
Заглавие*:

Брой:

Кода на книгата*:

Име*:

Email*:

Телефон*:

Град*:

ПК*:

Изберете начин на получаване:


Ако желаете да Ви се издаде фактура, мола попълнете:
Фирма:

Адрес на седалище:

ЕИК:

МОЛ:

 
 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА

Получаването на пратките от офисите на куриерските фирми ЕКОНТ и SPEEDY e

ПО-ЕВТИНО

И

ПО-БЪРЗО