Акушерство & гинекология
Анатомия и патоанатомия
Анестезиология
Биология
Биохимия и патобиохимия
Вътрешни болести
Генетика и генетични болести
Гастроентерология
Дерматология и венерология
Ендокринология
Кардиология и сърдечно съдови заболявания
Клинична лаборатория
Имунология
Инфекциозни болести
Неврология
Обща медицина
Онкология
Оториноларингология - УНГ
Ортопедия и травматология
Офталмология
Фармакология, фармакотерапия
Физиология, патофизиология
Физиотерапия, рехабилитация
Патология
Паразитология
Педиатрия
Пулмология
Психология , психотерапия
Ревматология
Рентген - Образна диагностика
Спешна мед. и интенз. грижиа
Токсикология
Урология
Хематология
Хепатология
Хисто-цито-ембриология
Хирупгия
Хигиена и мед. екология
Сексуална медицина

Генетични варианти, асоциирани със системен лупус еритематодес и лупусен нефрит
 

Генетични варианти, асоциирани със системен лупус еритематодес и лупусен нефрит

Код: 2552RADAN002
Автор: Мария Раданова

Година: 2016
Страници: 122

Цена: 9 лв.

 


Описание

Монографията – пишат рецензентите – представлява комплексно и задълбочено изследване на генетичните фактори, асоциирани със системния лупус еритематодес (СЛЕ) и лупусния нефрит (ЛН). 

Започва с кратко описание на СЛЕ и неговото клинично усложнение – лупусната нефропатия – с акцент върху проблемите, свързани със стадиране на типа и тежестта на ЛН и решението, което могат да предложат генетичните маркери за ранна диагностика.
 

В следващата глава авторът обобщава информацията за всички генетични локуси с предразположение към СЛЕ, за които има повече от едно асоциативно проучване в различни популационни групи. 

В останалата, по-голяма част от монографията д-р Раданова прави оригинално групиране на гените във връзка с участието на продуктите им в различни имунологични механизми. 

Монографичният труд е онагледен с 9 фигури и 5 таблици, а обзорът и анализът на информацията се обосновава на 416 литературни източника. 

Монографията е задълбочен труд, резултат от многогодишна изследователска дейност в сътрудничество с Националната референтна лаборатория за изследване на протеините от системата на комплемента при Европейската болница „Жорж Помпиду“, Париж, Франция

-

 

Медицина, медицинска литература
Медицина на бедствените ситуации
Здравен мениджмънт
Трудова Медицина
Обществено здраве
Латински език
Спортна Медицина
Сестрински грижи
Социална медицина
Съдебна медицина
форма за поръчка
Заглавие*:

Брой:

Кода на книгата*:

Име*:

Email*:

Телефон*:

Град*:

ПК*:

Изберете начин на получаване:


Ако желаете да Ви се издаде фактура, мола попълнете:
Фирма:

Адрес на седалище:

ЕИК:

МОЛ:

 
 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА

Получаването на пратките от офисите на куриерските фирми ЕКОНТ и SPEEDY e

ПО-ЕВТИНО

И

ПО-БЪРЗО