Gastroenterology and Hepatology Lectures - part one
 
НОВО
Gastroenterology and Hepatology Lectures - part one
Мозъчни съдови малформации
  Мозъчни съдови малформации - от диагностика до ендоваскуларно лечение
Пациент - центриран подход при гериатрични пациенти в общата медицинска практика
 
НОВО
Пациент - центриран подход при гериатрични пациенти в общата медицинска практика
Спешна доболнична специализирана помощ
  Спешна доболнична специализирана помощ
Генетични варианти, асоциирани със системен лупус еритематодес и лупусен нефрит
 
Генетични варианти, асоциирани със системен лупус еритематодес и лупусен нефрит
Код: 2552RADAN002
 
Мария Раданова , дата на издаване 2016, страници: 122
 
Цена: 9,00 лв.

Описание

Монографията – пишат рецензентите – представлява комплексно и задълбочено изследване на генетичните фактори, асоциирани със системния лупус еритематодес (СЛЕ) и лупусния нефрит (ЛН).

Започва с кратко описание на СЛЕ и неговото клинично усложнение – лупусната нефропатия – с акцент върху проблемите, свързани със стадиране на типа и тежестта на ЛН и решението, което могат да предложат генетичните маркери за ранна диагностика.


В следващата глава авторът обобщава информацията за всички генетични локуси с предразположение към СЛЕ, за които има повече от едно асоциативно проучване в различни популационни групи.

В останалата, по-голяма част от монографията д-р Раданова прави оригинално групиране на гените във връзка с участието на продуктите им в различни имунологични механизми.

Монографичният труд е онагледен с 9 фигури и 5 таблици, а обзорът и анализът на информацията се обосновава на 416 литературни източника.

Монографията е задълбочен труд, резултат от многогодишна изследователска дейност в сътрудничество с Националната референтна лаборатория за изследване на протеините от системата на комплемента при Европейската болница „Жорж Помпиду“, Париж, Франция.

Заглавие
Брой
Код
Име*
e-mail*
Телефон*
Изберете начина на получаване на пратката
Ще взема пратката от офиса на Speedy
Адрес на получателя
Град*
ПК*
Форма за поръчка

доставка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА

Можете да получите пратките от офисите на Куриерската фирма
ECONT или SPEEDY по Ваш избор

или

на адреса определен от Вас

Плащането се извършва на куриера в момента на получаване на пратката.

Времето за доставка е от 2 до 3 дни.