Мозъчни съдови малформации
  Мозъчни съдови малформации - от диагностика до ендоваскуларно лечение
Автоимунни енцефалити и енцефалопатии
  Автоимунни енцефалити и енцефалопатии
Остър панкреатит
  Остър панкреатит
Спешна доболнична специализирана помощ
  Спешна доболнична специализирана помощ
Основи на патофизиологията
 
Основи на патофизиология
Код: 0529MEDRAIK02
Автор: Колектив
Страници: 709
Издателство Райков
 
Цена: 43.00 лв.

Описание

Патофизиологията, поради интердисциплинарния си характер, играе ролята на „мост” между фундаменталните дисциплини и клиниката. Настоящият учебник е предназначен за студенти ІІІ курс от специалността медицина. Подготвен е от авторски и редакторски колектив, сформиран с консенсус от преподавателите по патофизиология от медицинските университети в страната.

При възлагане на разработката на отделните глави на съответните автори, редакторите на учебника са се ръководели от преподавателския им опит и от специалната им квалификация в различни области на патофизиологията. При редактирането на окончателния текст на учебника стремежът на редакторите е бил от една страна да се съобразят със съвременните тенденции и постижения в проучванията на механизмите на патологичните процеси и заболяванията, а от друга – да съхранят индивидуалния подход и стил на изложение на авторите. Разделите “Обща патофизиология” и „Основни типове патологични процеси” са редактирани от А. Стойнев, а “Специална патофизиология” – от Д. Илучев.

Един от основните принципи при подготовката на учебника е било изискването в текстовете на главите да не се включват системни изложения на нормална анатомия и физиология, биофизика и биохимия, или на клинични картини. При необходимост от такава информация, читателят следва да се насочи към съответния специализиран учебник. Изключения са правени само в отделни случаи, в които е било абсолютно наложително да се направи паралел за по-добро обяснение или илюстриране на нарушени механизми на регулация, като е излаган необходимият минимум конкретна физиологична, анатомична, биохимична и пр. информация.

Към раздела “Специална патофизиология” освен общата етиология и патогенеза на органните поражения и изявите на органните инсуфициенции са разгледани и причините и механизмите на социално значимите болести у човека.
При подготвянето на текстовете, освен наличния учебник по патофизиология на български език (Патологична физиология 1999, ред. Р. Лолов и Д. Митков), авторите са ползвали като източници съвременните издания на утвърдени чуждестранни учебни помагала, разглеждащи механизми на патологични процеси и заболявания, цитирани по-долу. Те биха могли да се използват за допълнителна самостоятелна подготовка, вкл. за свободно-избираемите модули, предлагани от катедрите по патофизиология.

Заглавие
Брой
Код
Име*
e-mail*
Телефон*
Изберете начина на получаване на пратката
Ще взема пратката от офиса на Speedy
Адрес на получателя
Град*
ПК*
Форма за поръчка

доставка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА

Можете да получите пратките от офисите на Куриерската фирма
ECONT или SPEEDY по Ваш избор

или

на адреса определен от Вас

Плащането се извършва на куриера в момента на получаване на пратката.

Времето за доставка е от 2 до 3 дни.