Профилактика и корекция на неправилното телодържане
 
НОВО
Профилактика и корекция на неправилното телодържане
Кинезитерапия при някои от най-често срещаните заболявания на опорно-двигателния апарат
 
НОВО
Кинезитерапия при някои от най-често срещаните заболявания на опорно-двигателния апарат
Екотоксикология и нанотехнологии
 
НОВО
Екотоксикология и нанотехнологии
Терапевтична афереза с нанотехнологична мембрана при заболявания у човека - том 1
 
НОВО
Терапевтична афереза с нанотехнологична мембрана при заболявания у човека - том 1
Основи на патофизиологията
 
Основи на патофизиология
Код: 0529MEDRAIK02
Автор: Колектив
Страници: 709
Издателство Райков
 
Цена: 43.00 лв.
Назад Изчерпана

Описание

Патофизиологията, поради интердисциплинарния си характер, играе ролята на „мост” между фундаменталните дисциплини и клиниката. Настоящият учебник е предназначен за студенти ІІІ курс от специалността медицина. Подготвен е от авторски и редакторски колектив, сформиран с консенсус от преподавателите по патофизиология от медицинските университети в страната.

При възлагане на разработката на отделните глави на съответните автори, редакторите на учебника са се ръководели от преподавателския им опит и от специалната им квалификация в различни области на патофизиологията. При редактирането на окончателния текст на учебника стремежът на редакторите е бил от една страна да се съобразят със съвременните тенденции и постижения в проучванията на механизмите на патологичните процеси и заболяванията, а от друга – да съхранят индивидуалния подход и стил на изложение на авторите. Разделите “Обща патофизиология” и „Основни типове патологични процеси” са редактирани от А. Стойнев, а “Специална патофизиология” – от Д. Илучев.

Един от основните принципи при подготовката на учебника е било изискването в текстовете на главите да не се включват системни изложения на нормална анатомия и физиология, биофизика и биохимия, или на клинични картини. При необходимост от такава информация, читателят следва да се насочи към съответния специализиран учебник. Изключения са правени само в отделни случаи, в които е било абсолютно наложително да се направи паралел за по-добро обяснение или илюстриране на нарушени механизми на регулация, като е излаган необходимият минимум конкретна физиологична, анатомична, биохимична и пр. информация.

Към раздела “Специална патофизиология” освен общата етиология и патогенеза на органните поражения и изявите на органните инсуфициенции са разгледани и причините и механизмите на социално значимите болести у човека.
При подготвянето на текстовете, освен наличния учебник по патофизиология на български език (Патологична физиология 1999, ред. Р. Лолов и Д. Митков), авторите са ползвали като източници съвременните издания на утвърдени чуждестранни учебни помагала, разглеждащи механизми на патологични процеси и заболявания, цитирани по-долу. Те биха могли да се използват за допълнителна самостоятелна подготовка, вкл. за свободно-избираемите модули, предлагани от катедрите по патофизиология.