Акушерство & гинекология
Анатомия и патоанатомия
Анестезиология
Биология
Биохимия и патобиохимия
Вътрешни болести
Генетика и генетични болести
Гастроентерология
Дерматология и венерология
Ендокринология
Кардиология и сърдечно съдови заболявания
Клинична лаборатория
Имунология
Инфекциозни болести
Неврология
Обща медицина
Онкология
Оториноларингология - УНГ
Ортопедия и травматология
Офталмология
Фармакология, фармакотерапия
Физиология, патофизиология
Физиотерапия, рехабилитация
Патология
Паразитология
Педиатрия
Пулмология
Психология , психотерапия
Ревматология
Рентген - Образна диагностика
Спешна мед. и интенз. грижиа
Токсикология
Урология
Хематология
Хепатология
Хисто-цито-ембриология
Хирупгия
Медицина на бедствените ситуации
Латински език
Спортна Медицина
Здравен мениджмънт
Обществено здраве
Хигиена и мед. екология
Сестрински грижи
Социална медицина
Съдебна медицина
Сексуална медицина

Диагностично-терапевтичен наръчник при спешни състояния
 

Диагностично-терапевтичен наръчник при спешни състояния

Код: 0524MEDRAI07
Автор: Александър Апостолов 
 Издателство: Райков
Година: 2014
Страници: 149

Цена: 19 лв.

 


Съдържание

Развитието на здравеопазването и потребностите от здравна помощ зависят от здравното състояние на населението. Не малка роля в това развитие допринася и спешната медицинска помощ. 

Наръчникът е опит да се представи в подходяща форма информация за спешните състояния и ситуации, по-често срещащи се в ежедневната медицинска практика в условията на доболничната и спешната медицинска помощ. 

Със своя интердисциплинарен характер, той ще представлява несъмнен интерес и ще ползва студентите по медицина, лекарите от предния фронт на здравеопазването и работещите в спешната медицинска помощ. 

Първостепенна задача на спешната медицинска помощ е своевременното обезпечаване на спешния пациент на място, осъществяването на специализиран транспорт и грижа до хоспитализацията в спешното отделение на болницата. Със създадените Центрове за спешна медицинска помощ, 

Спешни приемни заведения, в които са съсредоточени специализирани технтологии и оборудване, както и с обособяването на специалността Спешна медицина, се повишава значително ефективността на действие при аварии, тежки произшествия и масови бедствия и се създава гъвкавост, позволяваща постоянна адаптация към здравеопазването, соъбразявайки се с икономическите възможности.
Застъпени са следните теми: 
-- Вътрешни болести; 
-- Кардиопулмонална реанимация; 
-- Шок; 
-- Смущения на обмяната; 
-- Остри отравяния; 
-- Аспирации; 
-- Остър корем; 
-- Увреждания и наранявания при нещастни случаи и изгаряния; 
-- Неврологични заболявания; 
-- Психиатрични заболявания; 
-- Спешни заболявания в детската възраст; 
-- Акушерство в условията на доболнична медицинска помощ;
-- Спешна медицинска помощ в условията на бедствия, аварии и катастрофи; 
-- Положения на тялото при транспорт

--

 
стоматологична литература, дентална медицина, лицево челюстна хирургия

форма за поръчка
Заглавие*:

Брой:

Кода на книгата*:

Име*:

Email*:

Телефон*:

Град*:

ПК*:

Изберете начин на получаване:


Ако желаете да Ви се издаде фактура, мола попълнете:
Фирма:

Адрес на седалище:

ЕИК:

МОЛ:

 
 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА

Получаването на пратките от офисите на куриерските фирми ЕКОНТ и SPEEDY e

ПО-ЕВТИНО

И

ПО-БЪРЗО