Профилактика и корекция на неправилното телодържане
 
НОВО
Профилактика и корекция на неправилното телодържане
Кинезитерапия при някои от най-често срещаните заболявания на опорно-двигателния апарат
 
НОВО
Кинезитерапия при някои от най-често срещаните заболявания на опорно-двигателния апарат
Екотоксикология и нанотехнологии
 
НОВО
Екотоксикология и нанотехнологии
Терапевтична афереза с нанотехнологична мембрана при заболявания у човека - том 1
 
НОВО
Терапевтична афереза с нанотехнологична мембрана при заболявания у човека - том 1
Диагностично-терапевтичен наръчник при спешни състояния
 
Диагностично-терапевтичен наръчник при спешни състояния
Код: 0524MEDRAI07
Александър Апостолов
Страници: 149, 2014 г. Издателство Райков
 
Цена: 19.00 лв.

Описание

Развитието на здравеопазването и потребностите от здравна помощ зависят от здравното състояние на населението. Не малка роля в това развитие допринася и спешната медицинска помощ.

Наръчникът е опит да се представи в подходяща форма информация за спешните състояния и ситуации, по-често срещащи се в ежедневната медицинска практика в условията на доболничната и спешната медицинска помощ.

Със своя интердисциплинарен характер, той ще представлява несъмнен интерес и ще ползва студентите по медицина, лекарите от предния фронт на здравеопазването и работещите в спешната медицинска помощ.

Първостепенна задача на спешната медицинска помощ е своевременното обезпечаване на спешния пациент на място, осъществяването на специализиран транспорт и грижа до хоспитализацията в спешното отделение на болницата. Със създадените Центрове за спешна медицинска помощ,

Спешни приемни заведения, в които са съсредоточени специализирани технтологии и оборудване, както и с обособяването на специалността Спешна медицина, се повишава значително ефективността на действие при аварии, тежки произшествия и масови бедствия и се създава гъвкавост, позволяваща постоянна адаптация към здравеопазването, соъбразявайки се с икономическите възможности.

Застъпени са следните теми:
-- Вътрешни болести;
-- Кардиопулмонална реанимация;
-- Шок;
-- Смущения на обмяната;
-- Остри отравяния;
-- Аспирации;
-- Остър корем;
-- Увреждания и наранявания при нещастни случаи и изгаряния;
-- Неврологични заболявания;
-- Психиатрични заболявания;
-- Спешни заболявания в детската възраст;
-- Акушерство в условията на доболнична медицинска помощ;
-- Спешна медицинска помощ в условията на бедствия, аварии и катастрофи;
-- Положения на тялото при транспорт

Заглавие*:

Брой:

Кода на книгата*:

Име*:

Email*:

Телефон*:

Град*:

ПК*:

Начин на получаване:

 


Ако желаете да Ви се издаде фактура, мола попълнете:
Фирма:

Адрес на седалище:

ЕИК:

МОЛ:

Форма за поръчка

доставка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА

Можете да получите пратките от офисите на Куриерската фирма
ECONT или SPEEDY по Ваш избор

или

на адреса определен от Вас

Плащането се извършва на куриера в момента на получаване на пратката.

Времето за доставка е от 2 до 3 дни.