Акушерство & гинекология
Анатомия и патоанатомия
Анестезиология
Биология
Биохимия и патобиохимия
Вътрешни болести
Генетика и генетични болести
Гастроентерология
Дерматология и венерология
Ендокринология
Кардиология и сърдечно съдови заболявания
Клинична лаборатория
Имунология
Инфекциозни болести
Неврология
Обща медицина
Онкология
Оториноларингология - УНГ
Ортопедия и травматология
Офталмология
Фармакология, фармакотерапия
Физиология, патофизиология
Физиотерапия, рехабилитация
Патология
Паразитология
Педиатрия
Пулмология
Психология , психотерапия
Ревматология
Рентген - Образна диагностика
Спешна мед. и интенз. грижиа
Токсикология
Урология
Хематология
Хепатология
Хисто-цито-ембриология
Хирупгия
Хигиена и мед. екология
Сексуална медицина

Мултидетекторна компютърна томография
 

Мултидетекторна компютърна томография

Код: 2068MBPRAI09
Автор: К. Велкова и колектив
 Издателство: Райков
Година: 2015
Страници: 76

Цена: 12 лв.


Описание

Мултидетекторният компютърен томограф предоставия бърза, достоверна и точна диагностика на органи от различни анатомични области.
Технологичният скок в развитието на компютърна томография започна с представянето през 1998 г. на 4-слайсова система. Бързият прогрес доведе до произвеждането на многослайсови КТ, двойно енергийни, използвани днес и като обект на непрекъснато усвършенстване. 
Последните генерации МДКТ предлагат нови диагностични възможности и са ново стимулиращо предизвикателство пред обрацния диагностик.
 

Съдържание

Използвани съкращения
Физико-технически аспекти

-- Характеристики на сканиране
-- Уредби с двойна енергия
-- Радиационна защита
Контрастно усилване
-- Фактори при пациентите които повлияват контрастното усилване
-- Променливи при инжектирането но КМ които повлияват контрастното усилване
-- Пациенти с по-висок риск за реакция към интравенозна КМ
-- Обсъждане на използването на гастроинтестинални контрастни вещества
-- Пациенти с риск от индуцирана от КМ нефропатия
Артериално усилване
-- Изображения на тялото
-- КТ ангиография
Паренхимно усилване
Транзитно време
Физиологичен разговор


Специални изследвания
Изобразяване на мозък, глава и шия при МДКТ
-- Общи положения
-- Изследвания
Изобразяване на гръдния кош при МДКТ
-- Общи положения 
-- Изследвания
Изобразяване на сърдечно-съдавата система при МДКТ
-- Общи положения 
-- Изследвания
Изобразяване на абдомен и малък таз при МДКТ
-- Общи положения 
-- Изследвания
стоматологична литература, дентална медицина, лицево челюстна хирургия
Медицина на бедствените ситуации
Здравен мениджмънт
Трудова Медицина
Обществено здраве
Латински език
Спортна Медицина
Сестрински грижи
Социална медицина
Съдебна медицина
форма за поръчка
Заглавие*:

Брой:

Кода на книгата*:

Име*:

Email*:

Телефон*:

Град*:

ПК*:

Изберете начин на получаване:


Ако желаете да Ви се издаде фактура, мола попълнете:
Фирма:

Адрес на седалище:

ЕИК:

МОЛ:

 
 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА

Получаването на пратките от офисите на куриерските фирми ЕКОНТ и SPEEDY e

ПО-ЕВТИНО

И

ПО-БЪРЗО