Акушерство & гинекология
Анатомия и патоанатомия
Анестезиология
Биология
Биохимия и патобиохимия
Вътрешни болести
Генетика и генетични болести
Гастроентерология
Дерматология и венерология
Ендокринология
Кардиология и сърдечно съдови заболявания
Клинична лаборатория
Имунология
Инфекциозни болести
Неврология
Обща медицина
Онкология
Оториноларингология - УНГ
Ортопедия и травматология
Офталмология
Фармакология, фармакотерапия
Физиология, патофизиология
Физиотерапия, рехабилитация
Патология
Паразитология
Педиатрия
Пулмология
Психология , психотерапия
Ревматология
Рентген - Образна диагностика
Спешна мед. и интенз. грижиа
Токсикология
Урология
Хематология
Хепатология
Хисто-цито-ембриология
Хирупгия
Медицина на бедствените ситуации
Латински език
Спортна Медицина
Здравен мениджмънт
Обществено здраве
Хигиена и мед. екология
Сестрински грижи
Социална медицина
Съдебна медицина
Сексуална медицина

Мултидетекторна компютърна томография
 

Мултидетекторна компютърна томография

Код: 2068MBPRAI09
Автор: К. Велкова и колектив
 Издателство: Райков
Година: 2015
Страници: 76

Цена: 12 лв.

 


Описание

Мултидетекторният компютърен томограф предоставия бърза, достоверна и точна диагностика на органи от различни анатомични области.
Технологичният скок в развитието на компютърна томография започна с представянето през 1998 г. на 4-слайсова система. Бързият прогрес доведе до произвеждането на многослайсови КТ, двойно енергийни, използвани днес и като обект на непрекъснато усвършенстване. 
Последните генерации МДКТ предлагат нови диагностични възможности и са ново стимулиращо предизвикателство пред обрацния диагностик.
 

Съдържание

Използвани съкращения
Физико-технически аспекти

-- Характеристики на сканиране
-- Уредби с двойна енергия
-- Радиационна защита
Контрастно усилване
-- Фактори при пациентите които повлияват контрастното усилване
-- Променливи при инжектирането но КМ които повлияват контрастното усилване
-- Пациенти с по-висок риск за реакция към интравенозна КМ
-- Обсъждане на използването на гастроинтестинални контрастни вещества
-- Пациенти с риск от индуцирана от КМ нефропатия
Артериално усилване
-- Изображения на тялото
-- КТ ангиография
Паренхимно усилване
Транзитно време
Физиологичен разговор


Специални изследвания
Изобразяване на мозък, глава и шия при МДКТ
-- Общи положения
-- Изследвания
Изобразяване на гръдния кош при МДКТ
-- Общи положения 
-- Изследвания
Изобразяване на сърдечно-съдавата система при МДКТ
-- Общи положения 
-- Изследвания
Изобразяване на абдомен и малък таз при МДКТ
-- Общи положения 
-- Изследвания
стоматологична литература, дентална медицина, лицево челюстна хирургия

форма за поръчка
Заглавие*:

Брой:

Кода на книгата*:

Име*:

Email*:

Телефон*:

Град*:

ПК*:

Изберете начин на получаване:


Ако желаете да Ви се издаде фактура, мола попълнете:
Фирма:

Адрес на седалище:

ЕИК:

МОЛ:

 
 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА

Получаването на пратките от офисите на куриерските фирми ЕКОНТ и SPEEDY e

ПО-ЕВТИНО

И

ПО-БЪРЗО