Очни болести
 
Фармакотерапия
 
НОВО
Фармакотерапия - Учебник за специалисти по обществено здраве: лекарски асистенти, медицински сестри и акушерки
Очни болести
 
Комитентен страбизъм - диагностичен и терапевтичен алгоритъм
 
НОВО
Комитентен страбизъм - диагностичен и терапевтичен алгоритъм
Мултидетекторна компютърна томография
 
Мултидетекторна компютърна томография
Код: 2068MBPRAI09
К. Велкова и колектив
Страници: 76, 2015 г. Издателство Райков
 
Цена: 12.00 лв.

Описание

Мултидетекторният компютърен томограф предоставия бърза, достоверна и точна диагностика на органи от различни анатомични области.
Технологичният скок в развитието на компютърна томография започна с представянето през 1998 г. на 4-слайсова система. Бързият прогрес доведе до произвеждането на многослайсови КТ, двойно енергийни, използвани днес и като обект на непрекъснато усвършенстване.
Последните генерации МДКТ предлагат нови диагностични възможности и са ново стимулиращо предизвикателство пред обрацния диагностик.

Съдържание

Използвани съкращения
Физико-технически аспекти

-- Характеристики на сканиране
-- Уредби с двойна енергия
-- Радиационна защита
Контрастно усилване
-- Фактори при пациентите които повлияват контрастното усилване
-- Променливи при инжектирането но КМ които повлияват контрастното усилване
-- Пациенти с по-висок риск за реакция към интравенозна КМ
-- Обсъждане на използването на гастроинтестинални контрастни вещества
-- Пациенти с риск от индуцирана от КМ нефропатия
Артериално усилване
-- Изображения на тялото
-- КТ ангиография
Паренхимно усилване
Транзитно време
Физиологичен разговор


Специални изследвания
Изобразяване на мозък, глава и шия при МДКТ
-- Общи положения
-- Изследвания
Изобразяване на гръдния кош при МДКТ
-- Общи положения
-- Изследвания
Изобразяване на сърдечно-съдавата система при МДКТ
-- Общи положения
-- Изследвания
Изобразяване на абдомен и малък таз при МДКТ
-- Общи положения
-- Изследвания

Заглавие*:

Брой:

Кода на книгата*:

Име*:

Email*:

Телефон*:

Град*:

ПК*:

Начин на получаване:

 


Ако желаете да Ви се издаде фактура, мола попълнете:
Фирма:

Адрес на седалище:

ЕИК:

МОЛ:

Форма за поръчка

доставка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА

Можете да получите пратките от офисите на Куриерската фирма
ECONT или SPEEDY по Ваш избор

или

на адреса определен от Вас

Плащането се извършва на куриера в момента на получаване на пратката.

Времето за доставка е от 2 до 3 дни.