Акушерство & гинекология
Анатомия и патоанатомия
Анестезиология
Биология
Биохимия и патобиохимия
Вътрешни болести
Генетика и генетични болести
Гастроентерология
Дерматология и венерология
Ендокринология
Кардиология и сърдечно съдови заболявания
Клинична лаборатория
Имунология
Инфекциозни болести
Неврология
Обща медицина
Онкология
Оториноларингология - УНГ
Ортопедия и травматология
Офталмология
Фармакология, фармакотерапия
Физиология, патофизиология
Физиотерапия, рехабилитация
Патология
Паразитология
Педиатрия
Пулмология
Психология , психотерапия
Ревматология
Рентген - Образна диагностика
Спешна мед. и интенз. грижиа
Токсикология
Урология
Хематология
Хепатология
Хисто-цито-ембриология
Хирупгия
Медицина на бедствените ситуации
Латински език
Спортна Медицина
Здравен мениджмънт
Обществено здраве
Хигиена и мед. екология
Сестрински грижи
Социална медицина
Съдебна медицина
Сексуална медицина

Как пак в гастроентерологията - поведение, алгоритъм и класификация в гастроентерологията
 

Как пак в гастроентерологията - поведение, алгоритъм и класификация в гастроентерологията

Код: 64091_SHP_03
Автор: З. Кръстев
 
Година: 2012, размер 12х17 см. 
Страници: 590

Цена: 26 лв.

 


Описание

Устна кухина 
-- Лош Дъх 
-- Синдромна парещата уста
-- Афтозен Стоматит
-- Орална Катдидоза
Хранопровод
-- Контрастно рентгеново изследване на Хранопровода
-- Рефлексна болест
-- Ендоскопска класификация на вариците на Хранопровода
-- Кървене от варици на Хранопровода
-- Рак на Хранопровода
Стомах
-- Контрастно рентгеново изследване на стомаха
-- Гастрити 
-- Лечение на инфекция с Helicobacter pylori
-- Портална хипертензивна гастропатия
-- Горни неварикозни гастроинтестинални кръвоизливи 
-- Рак на стомаха 
Черва
-- Контрастно рентгеново изследване на червата
-- Виртуална колоноскопия 
-- Colon irritabile (синдромна дразнимото черво) 
-- Болести на крон (Krohn)
-- Язвен колит
-- Бременност и IBD (язвен колит и болест на крон)
-- Дивертикули на дебелото черво
-- Полипоза на червата (Аденоми)
-- Колоректален карцином
-- Хемороиди 
Панкреас
-- Ехографско изследване на панкреаса
-- Образна диагностика на панкреаса
-- Класификация на панкреатитите§
-- Остър панкреатит
-- Хроничен панкреатит
-- Тумори на панкреаса

----

 

Гастроентерология

форма за поръчка
Заглавие*:

Брой:

Кода на книгата*:

Име*:

Email*:

Телефон*:

Град*:

ПК*:

Изберете начин на получаване:


Ако желаете да Ви се издаде фактура, мола попълнете:
Фирма:

Адрес на седалище:

ЕИК:

МОЛ:

 
 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА

Получаването на пратките от офисите на куриерските фирми ЕКОНТ и SPEEDY e

ПО-ЕВТИНО

И

ПО-БЪРЗО