- Акушерство & гинекология
- Анатомия и патоанатомия
- Анестезиология
- Биология
- Биохимия и патобиохимия
- Вътрешни болести
- Генетика и генетични болести
- Гастроентерология
- Дерматология и венерология
- Ендокринология
- Кардиология и сърдечно съдови заболявания
- Клинична лаборатория
- Имунология
- Инфекциозни болести
- Неврология
- Обща медицина
- Онкология
- Оториноларингология - УНГ
- Ортопедия и травматология
- Офталмология
- Фармакология. Фармакотерапия
- Физиология. Патофизиология
- Физиотерапия. Кинезитерапия
- Патология
- Паразитология
- Педиатрия
- Пулмология
- Психология. Психотерапия
- Ревматология
- Рентген - Образна диагностика
- Спешна мед. и интенз. грижиа
- Токсикология
- Урология
- Хематология
- Хепатология
- Хисто-цито-ембриология
- Хирупгия
- Хигиена и мед. екология
- Сексуална медицинаНаръчник за фармацевти по вътрешна медицина и свързаните заболявания на кожата и лигавиците  
Наръчник за фармацевти по вътрешна медицина и свързаните заболявания на кожата и лигавиците

Профилактика, диагностика и терапия в детско-юношеската възраст  
Профилактика, диагностика и терапия в детско-юношеската възраст

Профилактика, диагностика и терапия в детско-юношеската възраст  
Наръчник за фармацевти по вътрешна медицина и свързаните заболявания на кожата и лигавиците

Клиничната лаборатория и клиничната медицина  
Клиничната лаборатория и клиничната медицина

Урология учебник за студенти по медицина  
Урология учебник за студенти по медицина

Как пак в гастроентерологията - поведение, алгоритъм и класификация в гастроентерологията
 

Как пак в гастроентерологията - поведение, алгоритъм и класификация в гастроентерологията

Код: 64091_SHP_03
Автор: З. Кръстев
Година: 2012, размер 12х17 см. 
Страници: 590
Цена: 26 лв.

Описание

Устна кухина 
-- Лош Дъх 
-- Синдромна парещата уста
-- Афтозен Стоматит
-- Орална Катдидоза
Хранопровод
-- Контрастно рентгеново изследване на Хранопровода
-- Рефлексна болест
-- Ендоскопска класификация на вариците на Хранопровода
-- Кървене от варици на Хранопровода
-- Рак на Хранопровода
Стомах
-- Контрастно рентгеново изследване на стомаха
-- Гастрити 
-- Лечение на инфекция с Helicobacter pylori
-- Портална хипертензивна гастропатия
-- Горни неварикозни гастроинтестинални кръвоизливи 
-- Рак на стомаха 
Черва
-- Контрастно рентгеново изследване на червата
-- Виртуална колоноскопия 
-- Colon irritabile (синдромна дразнимото черво) 
-- Болести на крон (Krohn)
-- Язвен колит
-- Бременност и IBD (язвен колит и болест на крон)
-- Дивертикули на дебелото черво
-- Полипоза на червата (Аденоми)
-- Колоректален карцином
-- Хемороиди 
Панкреас
-- Ехографско изследване на панкреаса
-- Образна диагностика на панкреаса
-- Класификация на панкреатитите§
-- Остър панкреатит
-- Хроничен панкреатит
-- Тумори на панкреаса

----

 

Гастроентерология
- Медицина на бедствените ситуации
- Здравен мениджмънт
- Трудова Медицина
- Обществено здраве
- Латински език
- Спортна Медицина
- Сестрински грижи
- Социална медицина
- Съдебна медицина

форма за поръчка
Заглавие*:

Брой:

Кода на книгата*:

Име*:

Email*:

Телефон*:

Град*:

ПК*:

Изберете начин на получаване:


Ако желаете да Ви се издаде фактура, мола попълнете:
Фирма:

Адрес на седалище:

ЕИК:

МОЛ:

 
 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА

Получаването на пратките от офисите на куриерските фирми ЕКОНТ и SPEEDY e

ПО-ЕВТИНО

И

ПО-БЪРЗО