Очни болести
 
Фармакотерапия
 
НОВО
Фармакотерапия - Учебник за специалисти по обществено здраве: лекарски асистенти, медицински сестри и акушерки
Очни болести
 
Комитентен страбизъм - диагностичен и терапевтичен алгоритъм
 
НОВО
Комитентен страбизъм - диагностичен и терапевтичен алгоритъм
Как пак в гастроентерологията  
Как пак в гастроентерологията - поведение, алгоритъм и класификация в гастроентерологията
Код: 64091_SHP_03
Автори: З. Кръстев
Дата на издаване : 2012, Стр: 590, размер 12х17 см.
 
Цена: 26 лв.

Съдържание

Устна кухина
-- Лош Дъх
-- Синдромна парещата уста
-- Афтозен Стоматит
-- Орална Катдидоза
Хранопровод
-- Контрастно рентгеново изследване на Хранопровода
-- Рефлексна болест
-- Ендоскопска класификация на вариците на Хранопровода
-- Кървене от варици на Хранопровода
-- Рак на Хранопровода
Стомах
-- Контрастно рентгеново изследване на стомаха
-- Гастрити
-- Лечение на инфекция с Helicobacter pylori
-- Портална хипертензивна гастропатия
-- Горни неварикозни гастроинтестинални кръвоизливи
-- Рак на стомаха
Черва
-- Контрастно рентгеново изследване на червата
-- Виртуална колоноскопия
-- Colon irritabile (синдромна дразнимото черво)
-- Болести на крон (Krohn)
-- Язвен колит
-- Бременност и IBD (язвен колит и болест на крон)
-- Дивертикули на дебелото черво
-- Полипоза на червата (Аденоми)
-- Колоректален карцином
-- Хемороиди
Панкреас
-- Ехографско изследване на панкреаса
-- Образна диагностика на панкреаса
-- Класификация на панкреатитите§
-- Остър панкреатит
-- Хроничен панкреатит
-- Тумори на панкреаса

Заглавие*:

Брой:

Кода на книгата*:

Име*:

Email*:

Телефон*:

Град*:

ПК*:

Начин на получаване:

 


Ако желаете да Ви се издаде фактура, мола попълнете:
Фирма:

Адрес на седалище:

ЕИК:

МОЛ:

Форма за поръчка

доставка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА

Можете да получите пратките от офисите на Куриерската фирма
ECONT или SPEEDY по Ваш избор

или

на адреса определен от Вас

Плащането се извършва на куриера в момента на получаване на пратката.

Времето за доставка е от 2 до 3 дни.