Акушерство & гинекология
Анатомия и патоанатомия
Анестезиология
Биология
Биохимия и патобиохимия
Вътрешни болести
Генетика и генетични болести
Гастроентерология
Дерматология и венерология
Ендокринология
Кардиология и сърдечно съдови заболявания
Клинична лаборатория
Имунология
Инфекциозни болести
Неврология
Обща медицина
Онкология
Оториноларингология - УНГ
Ортопедия и травматология
Офталмология
Фармакология, фармакотерапия
Физиология, патофизиология
Физиотерапия, рехабилитация
Патология
Паразитология
Педиатрия
Пулмология
Психология , психотерапия
Ревматология
Рентген - Образна диагностика
Спешна мед. и интенз. грижиа
Токсикология
Урология
Хематология
Хепатология
Хисто-цито-ембриология
Хирупгия
Медицина на бедствените ситуации
Латински език
Спортна Медицина
Здравен мениджмънт
Обществено здраве
Хигиена и мед. екология
Сестрински грижи
Социална медицина
Съдебна медицина
Сексуална медицина

Физиология - том 1
 

Физиология - том 1

Код: 21236_SIM05
Автор: Е. Янков 
 Издателство:.Симел,
Година: 2007
Страници: 156

Цена: 14 лв.

 


Съдържание

1. Физиология на клетката
Клетъчна мембрана 
......Двоен липиден слой 
......бранни протеини 
......Гликокаликс 
Транспорт през клетъчната мембрана 
......Транспорт на малки молекули и йони
............. Пасивен транспорт
............. Активен транспорт
......Везикулен транспорт
Междуклетъчна сигнализация
......Междуклетъчна сигнализация с участието на вътреклетъчни рецептори
......Междуклетъчна сигнализация с участието на мембранни рецептори
......Адаптация на прицелните клетки 
Мембранен потенциал
......Дифузионни потенциали
......Значение на йонните помпи за възникването на мембранния потенциал
2. Хомеостаза, регулаторни механизми
Хомеостаза
Регулаторни механизми
3. Обща физиология на възбудимите клетки
Видове промени на мембранния потенциал. Електротонични
потенциали
Възбуждение. Видове възбудими мембрани 
.......Електровъзбудими и електроневъзбудими мембрани. Видове йонни
.......каналчета
.......Възбуждение на електровъзбудимите мембрани
.......Възбудимост. Рефрактерни периоди
.......Провеждане на акционния потенциал 
Синапен
.......Химични синапси 
.......Електрични синапси 
4. Обща физиология на нервната система
Физиология на нервната клетка 
Видове неврони
Връзки между невроните 
Рефлексии реакции 
Централна невроглия

---

 
Анатомия, патоанатомия

форма за поръчка
Заглавие*:

Брой:

Кода на книгата*:

Име*:

Email*:

Телефон*:

Град*:

ПК*:

Изберете начин на получаване:


Ако желаете да Ви се издаде фактура, мола попълнете:
Фирма:

Адрес на седалище:

ЕИК:

МОЛ:

 
 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА

Получаването на пратките от офисите на куриерските фирми ЕКОНТ и SPEEDY e

ПО-ЕВТИНО

И

ПО-БЪРЗО