Профилактика и корекция на неправилното телодържане
 
НОВО
Профилактика и корекция на неправилното телодържане
Кинезитерапия при някои от най-често срещаните заболявания на опорно-двигателния апарат
 
НОВО
Кинезитерапия при някои от най-често срещаните заболявания на опорно-двигателния апарат
Екотоксикология и нанотехнологии
 
НОВО
Екотоксикология и нанотехнологии
Терапевтична афереза с нанотехнологична мембрана при заболявания у човека - том 1
 
НОВО
Терапевтична афереза с нанотехнологична мембрана при заболявания у човека - том 1
Физиология - том 1
 
Физиология - том 1
учебник за студенти по медицина
Код: 21236_SIM05
Автор: Е. Янков
Дата на издаване: 2007
Издателство: СИМЕЛ
Страници: 186
 
Цена: 14,00 лв.

Описание

1. Физиология на клетката
Клетъчна мембрана
......Двоен липиден слой
......бранни протеини
......Гликокаликс
Транспорт през клетъчната мембрана
......Транспорт на малки молекули и йони
............. Пасивен транспорт
............. Активен транспорт
......Везикулен транспорт
Междуклетъчна сигнализация
......Междуклетъчна сигнализация с участието на вътреклетъчни рецептори
......Междуклетъчна сигнализация с участието на мембранни рецептори
......Адаптация на прицелните клетки
Мембранен потенциал
......Дифузионни потенциали
......Значение на йонните помпи за възникването на мембранния потенциал
2. Хомеостаза, регулаторни механизми
Хомеостаза
Регулаторни механизми
3. Обща физиология на възбудимите клетки
Видове промени на мембранния потенциал. Електротонични
потенциали
Възбуждение. Видове възбудими мембрани
.......Електровъзбудими и електроневъзбудими мембрани. Видове йонни
.......каналчета
.......Възбуждение на електровъзбудимите мембрани
.......Възбудимост. Рефрактерни периоди
.......Провеждане на акционния потенциал
Синапен
.......Химични синапси
.......Електрични синапси
4. Обща физиология на нервната система
Физиология на нервната клетка
Видове неврони
Връзки между невроните
Рефлексии реакции
Централна невроглия

Заглавие*:

Брой:

Кода на книгата*:

Име*:

Email*:

Телефон*:

Град*:

ПК*:

Начин на получаване:

 


Ако желаете да Ви се издаде фактура, мола попълнете:
Фирма:

Адрес на седалище:

ЕИК:

МОЛ:

Форма за поръчка

доставка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА

Можете да получите пратките от офисите на Куриерската фирма
ECONT или SPEEDY по Ваш избор

или

на адреса определен от Вас

Плащането се извършва на куриера в момента на получаване на пратката.

Времето за доставка е от 2 до 3 дни.