Акушерство & гинекология
Анатомия и патоанатомия
Анестезиология
Биология
Биохимия и патобиохимия
Вътрешни болести
Генетика и генетични болести
Гастроентерология
Дерматология и венерология
Ендокринология
Кардиология и сърдечно съдови заболявания
Клинична лаборатория
Имунология
Инфекциозни болести
Неврология
Обща медицина
Онкология
Оториноларингология - УНГ
Ортопедия и травматология
Офталмология
Фармакология, фармакотерапия
Физиология, патофизиология
Физиотерапия, рехабилитация
Патология
Паразитология
Педиатрия
Пулмология
Психология , психотерапия
Ревматология
Рентген - Образна диагностика
Спешна мед. и интенз. грижиа
Токсикология
Урология
Хематология
Хепатология
Хисто-цито-ембриология
Хирупгия
Медицина на бедствените ситуации
Латински език
Спортна Медицина
Здравен мениджмънт
Обществено здраве
Хигиена и мед. екология
Сестрински грижи
Социална медицина
Съдебна медицина
Сексуална медицина

Физиология - том 2
 

Физиология - том 2

Код: 21237_SIM06
Автор: Е. Янков 
 Издателство:.Симел,
Година: 2007
Страници: 156

Цена: 14 лв.

 


Съдържание

5. Сетивни системи
Рецептори на сетивните системи
.......Класификация на сетивните рецептори 
.......Рецепторен потенциал 
.......Провеждане на информацията от рецепторите към първичните сетивни
.......неврони 
.......Адаптация на рецепторите 
Общи структурни и функционални особености на сетивните системи
.......простена схема на сетивна система 
.......Рецептивни полета 
.......Кодиране на информацията в сетивните системи 
.......Видове сетивни системи 
Сомато-висцерална сетивна система 
.......Механорецепторна повърхностна сетивнос
.......Механорецепторна дълбока сетивност
.......Температурна сетивност 
.......Болкова сетивност 
.......Подкорова и централна част на соматосетивната система 
.......Висцерална сетивност 
Вестибуларна система
.......Периферна част на вестибуларната система 
.......Подкорова и централна част на вестибуларната система 
Слухова система 
.......Периферна част на слуховата система 
..............Външно ухо
..............Средно ухо 
..............Вътрешно ухо 
.......Подкорова и централна част на слуховата система 
.......Кодиране на слуховата информация 
Зрителна система 
.......Периферна част на зрителната система 
.............Физиологична оптика и оптичен апарат на окото 
.............Ретина 
.......Подкорова и централна част на зрителната система 
.......Светлинна адаптация 
.......Зрителна острота 
.......Цветно зрение 
Вкусова система 
Обонятелна система

---

 
Анатомия, патоанатомия

форма за поръчка
Заглавие*:

Брой:

Кода на книгата*:

Име*:

Email*:

Телефон*:

Град*:

ПК*:

Изберете начин на получаване:


Ако желаете да Ви се издаде фактура, мола попълнете:
Фирма:

Адрес на седалище:

ЕИК:

МОЛ:

 
 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА

Получаването на пратките от офисите на куриерските фирми ЕКОНТ и SPEEDY e

ПО-ЕВТИНО

И

ПО-БЪРЗО