Клиничната лаборатория и клиничната медицина
 
НОВО
Клиничната лаборатория и клиничната медицина
Тазови екзентерации при първични и рецидивни разпространени тумори в малкия таз
 
НОВО
Тазови екзентерации при първични и рецидивни разпространени тумори в малкия таз
Медицинска онкология - том 1
 
НОВО
Медицинска онкология - том 1 - Обща част
Медицинска онкология - том 1
 
НОВО
Медицинска онкология - том 2 - Специална част.
Физиология - том 2
 
Физиология - том 2
учебник за студенти по медицина
Код: 21237_SIM06
Автор: Е. Янков
Дата на издаване: 2007
Издателство: СИМЕЛ
Страници: 187 - 374
 
Цена: 14,00 лв.

Описание

5. Сетивни системи
Рецептори на сетивните системи
.......Класификация на сетивните рецептори
.......Рецепторен потенциал
.......Провеждане на информацията от рецепторите към първичните сетивни
.......неврони
.......Адаптация на рецепторите
Общи структурни и функционални особености на сетивните системи
.......простена схема на сетивна система
.......Рецептивни полета
.......Кодиране на информацията в сетивните системи
.......Видове сетивни системи
Сомато-висцерална сетивна система
.......Механорецепторна повърхностна сетивнос
.......Механорецепторна дълбока сетивност
.......Температурна сетивност
.......Болкова сетивност
.......Подкорова и централна част на соматосетивната система
.......Висцерална сетивност
Вестибуларна система
.......Периферна част на вестибуларната система
.......Подкорова и централна част на вестибуларната система
Слухова система
.......Периферна част на слуховата система
..............Външно ухо
..............Средно ухо
..............Вътрешно ухо
.......Подкорова и централна част на слуховата система
.......Кодиране на слуховата информация
Зрителна система
.......Периферна част на зрителната система
.............Физиологична оптика и оптичен апарат на окото
.............Ретина
.......Подкорова и централна част на зрителната система
.......Светлинна адаптация
.......Зрителна острота
.......Цветно зрение
Вкусова система
Обонятелна система

Заглавие
Брой
Код
Име*
e-mail*
Телефон*
Изберете начина на получаване на пратката
Ще взема пратката от офиса на Speedy
Адрес на получателя
Град*
ПК*
Форма за поръчка

доставка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА

Можете да получите пратките от офисите на Куриерската фирма
ECONT или SPEEDY по Ваш избор

или

на адреса определен от Вас

Плащането се извършва на куриера в момента на получаване на пратката.

Времето за доставка е от 2 до 3 дни.