Акушерство & гинекология
Анатомия и патоанатомия
Анестезиология
Биология
Биохимия и патобиохимия
Вътрешни болести
Генетика и генетични болести
Гастроентерология
Дерматология и венерология
Ендокринология
Кардиология и сърдечно съдови заболявания
Клинична лаборатория
Имунология
Инфекциозни болести
Неврология
Обща медицина
Онкология
Оториноларингология - УНГ
Ортопедия и травматология
Офталмология
Фармакология, фармакотерапия
Физиология, патофизиология
Физиотерапия, рехабилитация
Патология
Паразитология
Педиатрия
Пулмология
Психология , психотерапия
Ревматология
Рентген - Образна диагностика
Спешна мед. и интенз. грижиа
Токсикология
Урология
Хематология
Хепатология
Хисто-цито-ембриология
Хирупгия
Медицина на бедствените ситуации
Латински език
Спортна Медицина
Здравен мениджмънт
Обществено здраве
Хигиена и мед. екология
Сестрински грижи
Социална медицина
Съдебна медицина
Сексуална медицина

Физиология - том 2
 

Физиология - том 3

Код: 21247_SIM07
Автор: Е. Янков 
 Издателство:.Симел,
Година: 2009
Страници: 156

Цена: 14 лв.

 


Съдържание

6. Мускули
......Скелетни мускули 
............Миофибрили 
......Миофиламенти 
......Напречни каналчета 
......Саркоплазмен ретикулум
......Възбуждение на мускулните влакна
......Механизъм на мускулното съкращение 
......Видове мускулни съкращения 
......Зависимост дължина-напрежение 
......Зависимост сила-скорост 
......Източници на енергия за мускулното съкращение 
......Умора на мускула
......Видове скелетни мускулни влакна 
......Двигателна единица 
......Регулация на силата на мускулното съкращение 
.......Гладки мускули 
......Сарколема
......Саркоплазмен ретикулум 
......Цитоскелет 
......Контрактилен апарат 
......Механизъм на съкращението на гладките мускули 
......Особености на съкращението на гладките мускули 
......Виско-еластични свойства и зависимост дължина-напрежение 
......Регулация на съкращението на гладките мускули 
7. Регулация на движенията, позата и равновесието
......Общ преглед на системата за регулация на позата и движенията 
......Кинестезична сетивност 
..........Мускулни вретена 
..........Сухожилен орган на Голджи 
......Спинална регулация на двигателната дейност
..........Миотатичен рефлекс 
..........Обратен миотатичен рефлекс 
..........Полисинаптични спинални рефлекси 
......Регулация на двигателната дейност от мозъчния ствол 
...........Структури на мозъчния ствол, които участват в регулацията на двигателната
...........дейност 
...........Двигателни функции на мозъчния ствол 
......Двигателни функции на кората на големия мозък 
...........Двигателни зони на сопех сегеЬп 
...........Аферентни връзки на моторната кора 
...........Еферентни връзки на моторната кора -
...........Особености на отделните двигателни корови зони 
......Двигателни функции на базалните ядра 
...........Функционална морфология 
...........Аферентни връзки на базалните ядра 
...........Еферентни връзки на базалните ядра 
...........Вътрешни връзки на базалните ядра 
...........Провеждане и обработка на информацията в базалните ядра 
...........Функции на базалните ядра 
......Регулация на двигателната дейност от малкия мозък
...........Функционална морфология 
...........Аферентни връзки на малкия мозък
...........Устройство на малкомозъчната кора 
...........Еферентни връзки на малкия мозък 
...........Функции на малкия мозък 
8. Интегративни (висши) функции на нервната система
......Голямомозъчна кора 
...........Функционална морфология 
...........Функционална асиметрия на мозъчните хемисфери. Корови зони на речта 
......Лимбична система. Памет
...........Устройство и функции на лимбичната система 
...........Памет 
......Сън 
...........Електроенцефалография 
...........Видове сън 
...........Промени на съня в течение на нощта 
...........Възрастови промени на съня 
...........Функции на съня 
...........Механизми за възникване на съня

---

 
Анатомия, патоанатомия

форма за поръчка
Заглавие*:

Брой:

Кода на книгата*:

Име*:

Email*:

Телефон*:

Град*:

ПК*:

Изберете начин на получаване:


Ако желаете да Ви се издаде фактура, мола попълнете:
Фирма:

Адрес на седалище:

ЕИК:

МОЛ:

 
 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА

Получаването на пратките от офисите на куриерските фирми ЕКОНТ и SPEEDY e

ПО-ЕВТИНО

И

ПО-БЪРЗО