Профилактика и корекция на неправилното телодържане
 
НОВО
Профилактика и корекция на неправилното телодържане
Кинезитерапия при някои от най-често срещаните заболявания на опорно-двигателния апарат
 
НОВО
Кинезитерапия при някои от най-често срещаните заболявания на опорно-двигателния апарат
Екотоксикология и нанотехнологии
 
НОВО
Екотоксикология и нанотехнологии
Терапевтична афереза с нанотехнологична мембрана при заболявания у човека - том 1
 
НОВО
Терапевтична афереза с нанотехнологична мембрана при заболявания у човека - том 1
Физиология - том 3
 
Физиология - том 3
учебник за студенти по медицина
Код: 21247_SIM07
Автор: Е. Янков, дата:: 2009, Изд.: СИМЕЛ,
 
Цена: 14,00 лв.

Описание

6. Мускули
......Скелетни мускули
............Миофибрили
......Миофиламенти
......Напречни каналчета
......Саркоплазмен ретикулум
......Възбуждение на мускулните влакна
......Механизъм на мускулното съкращение
......Видове мускулни съкращения
......Зависимост дължина-напрежение
......Зависимост сила-скорост
......Източници на енергия за мускулното съкращение
......Умора на мускула
......Видове скелетни мускулни влакна
......Двигателна единица
......Регулация на силата на мускулното съкращение
.......Гладки мускули
......Сарколема
......Саркоплазмен ретикулум
......Цитоскелет
......Контрактилен апарат
......Механизъм на съкращението на гладките мускули
......Особености на съкращението на гладките мускули
......Виско-еластични свойства и зависимост дължина-напрежение
......Регулация на съкращението на гладките мускули
7. Регулация на движенията, позата и равновесието
......Общ преглед на системата за регулация на позата и движенията
......Кинестезична сетивност
..........Мускулни вретена
..........Сухожилен орган на Голджи
......Спинална регулация на двигателната дейност
..........Миотатичен рефлекс
..........Обратен миотатичен рефлекс
..........Полисинаптични спинални рефлекси
......Регулация на двигателната дейност от мозъчния ствол
...........Структури на мозъчния ствол, които участват в регулацията на двигателната
...........дейност
...........Двигателни функции на мозъчния ствол
......Двигателни функции на кората на големия мозък
...........Двигателни зони на сопех сегеЬп
...........Аферентни връзки на моторната кора
...........Еферентни връзки на моторната кора -
...........Особености на отделните двигателни корови зони
......Двигателни функции на базалните ядра
...........Функционална морфология
...........Аферентни връзки на базалните ядра
...........Еферентни връзки на базалните ядра
...........Вътрешни връзки на базалните ядра
...........Провеждане и обработка на информацията в базалните ядра
...........Функции на базалните ядра
......Регулация на двигателната дейност от малкия мозък
...........Функционална морфология
...........Аферентни връзки на малкия мозък
...........Устройство на малкомозъчната кора
...........Еферентни връзки на малкия мозък
...........Функции на малкия мозък
8. Интегративни (висши) функции на нервната система
......Голямомозъчна кора
...........Функционална морфология
...........Функционална асиметрия на мозъчните хемисфери. Корови зони на речта
......Лимбична система. Памет
...........Устройство и функции на лимбичната система
...........Памет
......Сън
...........Електроенцефалография
...........Видове сън
...........Промени на съня в течение на нощта
...........Възрастови промени на съня
...........Функции на съня
...........Механизми за възникване на съня

Заглавие*:

Брой:

Кода на книгата*:

Име*:

Email*:

Телефон*:

Град*:

ПК*:

Начин на получаване:

 


Ако желаете да Ви се издаде фактура, мола попълнете:
Фирма:

Адрес на седалище:

ЕИК:

МОЛ:

Форма за поръчка

доставка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА

Можете да получите пратките от офисите на Куриерската фирма
ECONT или SPEEDY по Ваш избор

или

на адреса определен от Вас

Плащането се извършва на куриера в момента на получаване на пратката.

Времето за доставка е от 2 до 3 дни.