Мозъчни съдови малформации
  Мозъчни съдови малформации - от диагностика до ендоваскуларно лечение
Автоимунни енцефалити и енцефалопатии
  Автоимунни енцефалити и енцефалопатии
Остър панкреатит
  Остър панкреатит
Спешна доболнична специализирана помощ
  Спешна доболнична специализирана помощ
Патофизиология
 
Патофизиология
УЧЕБНИК ЗА СТУДЕНТИ ОТ СПЕЦИАЛНОСТИТЕ "ФАРМАЦЕВТИ" И "РЕХАБИЛИТАТОР И ЕРГОТЕРАПЕВТ" ОТ МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Код: 21323_SIM10
Под ред. на проф А. Стойнев, Дата: 2011, Стр: 290
 
Цена: 22,00 лв.

Описание

ОБЩА ПАТОФИЗИОЛОГИЯ
1. Предмет, задачи, методи и историческо развитие на патофизио-логията -А. Стойнев
2. Учение за болестта, етиология и патогенеза — А. Стойнев, И. Петкова
3. Патофизиология на клетъчното увреждане - С. Лазаров, М. Тодорова
4. Реактивност и резистентност, нарушения на имунитета -М. Тодорова, С. Лазаров
5. Нарушения на местното кръвообращение и микроциркулация -И. Петкова, А. Стойнев
6. Нарушения на терморегулацията - треска и хипертермия -А. Стойнев, М. Тодорова
7. Възпаление - М. Тодорова, А. Стойнев
8. Патофизиология на тъканния растеж - А. Стойнев, М. Тодорова
СПЕЦИАЛНА ПАТОФИЗИОЛОГИЯ
9. Нарушения на кръвната система-С. Лазаров, М.Тодорова
10. Нарушения на сърдечно-съдовата система - А. Стойнев, М. То­дорова
11. Нарушения на дихателната система - С. Лазаров, М.Тодорова
12. Нарушения на храносмилателната система-А. Стойнев, И. Пе­ткова
13. Патофизиология на черния дроб - М. Тодорова, С. Лазаров
14. Нарушения на обмяната на веществата - А. Стойнев, М. Тодо­рова
15. Нарушения на отделителната система - М. Тодорова, С. Лаза­ров
16. Нарушения на водно-електролитния баланс и киселинно-ал-калното състояние - И. Петкова, А. Стойнев
17. Нарушения на ендокринната система-М. Тодорова, А. Стойнев
18. Нарушения на нервната система - А. Стойнев, И. Петкова
19. Нарушения на опорно-двигателния апарат - А. Стойнев

Заглавие
Брой
Код
Име*
e-mail*
Телефон*
Изберете начина на получаване на пратката
Ще взема пратката от офиса на Speedy
Адрес на получателя
Град*
ПК*
Форма за поръчка

доставка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА

Можете да получите пратките от офисите на Куриерската фирма
ECONT или SPEEDY по Ваш избор

или

на адреса определен от Вас

Плащането се извършва на куриера в момента на получаване на пратката.

Времето за доставка е от 2 до 3 дни.