Акушерство & гинекология
Анатомия и патоанатомия
Анестезиология
Биология
Биохимия и патобиохимия
Вътрешни болести
Генетика и генетични болести
Гастроентерология
Дерматология и венерология
Ендокринология
Кардиология и сърдечно съдови заболявания
Клинична лаборатория
Имунология
Инфекциозни болести
Неврология
Обща медицина
Онкология
Оториноларингология - УНГ
Ортопедия и травматология
Офталмология
Фармакология, фармакотерапия
Физиология, патофизиология
Физиотерапия, рехабилитация
Патология
Паразитология
Педиатрия
Пулмология
Психология , психотерапия
Ревматология
Рентген - Образна диагностика
Спешна мед. и интенз. грижиа
Токсикология
Урология
Хематология
Хепатология
Хисто-цито-ембриология
Хирупгия
Медицина на бедствените ситуации
Латински език
Спортна Медицина
Здравен мениджмънт
Обществено здраве
Хигиена и мед. екология
Сестрински грижи
Социална медицина
Съдебна медицина
Сексуална медицина

Патофизиология
 

Патофизиология

Код: 21323_SIM10
Автор: Под ред. на проф А. Стойнев
 Издателство:.Симел,
Година: 2011
Страници: 290

Цена: 22 лв.

 


УЧЕБНИК ЗА СТУДЕНТИ ОТ СПЕЦИАЛНОСТИТЕ "ФАРМАЦЕВТИ" И "РЕХАБИЛИТАТОР И ЕРГОТЕРАПЕВТ" ОТ МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ

Съдържание

ОБЩА ПАТОФИЗИОЛОГИЯ
1. Предмет, задачи, методи и историческо развитие на патофизио-логията -А. Стойнев 
2. Учение за болестта, етиология и патогенеза — А. Стойнев, И. Петкова 
3. Патофизиология на клетъчното увреждане - С. Лазаров, М. Тодорова 
4. Реактивност и резистентност, нарушения на имунитета -М. Тодорова, С. Лазаров 
5. Нарушения на местното кръвообращение и микроциркулация -И. Петкова, А. Стойнев 
6. Нарушения на терморегулацията - треска и хипертермия -А. Стойнев, М. Тодорова 
7. Възпаление - М. Тодорова, А. Стойнев 
8. Патофизиология на тъканния растеж - А. Стойнев, М. Тодорова 
СПЕЦИАЛНА ПАТОФИЗИОЛОГИЯ
9. Нарушения на кръвната система-С. Лазаров, М.Тодорова 
10. Нарушения на сърдечно-съдовата система - А. Стойнев, М. То­дорова 
11. Нарушения на дихателната система - С. Лазаров, М.Тодорова
12. Нарушения на храносмилателната система-А. Стойнев, И. Пе­ткова 
13. Патофизиология на черния дроб - М. Тодорова, С. Лазаров 
14. Нарушения на обмяната на веществата - А. Стойнев, М. Тодо­рова 
15. Нарушения на отделителната система - М. Тодорова, С. Лаза­ров 
16. Нарушения на водно-електролитния баланс и киселинно-ал-калното състояние - И. Петкова, А. Стойнев 
17. Нарушения на ендокринната система-М. Тодорова, А. Стойнев
18. Нарушения на нервната система - А. Стойнев, И. Петкова 
19. Нарушения на опорно-двигателния апарат - А. Стойнев

---

 
Анатомия, патоанатомия

форма за поръчка
Заглавие*:

Брой:

Кода на книгата*:

Име*:

Email*:

Телефон*:

Град*:

ПК*:

Изберете начин на получаване:


Ако желаете да Ви се издаде фактура, мола попълнете:
Фирма:

Адрес на седалище:

ЕИК:

МОЛ:

 
 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА

Получаването на пратките от офисите на куриерските фирми ЕКОНТ и SPEEDY e

ПО-ЕВТИНО

И

ПО-БЪРЗО