Очни болести
 
Фармакотерапия
 
НОВО
Фармакотерапия - Учебник за специалисти по обществено здраве: лекарски асистенти, медицински сестри и акушерки
Очни болести
 
Комитентен страбизъм - диагностичен и терапевтичен алгоритъм
 
НОВО
Комитентен страбизъм - диагностичен и терапевтичен алгоритъм
Практически курс по медицинска генетика за студенти
 
Практическо ръководство по медицинска генетика за студенти
Код: 21326_SIM11
Проф. Драга, Тончева
Дата на издаване: 2015, страници: 144
 
Цена: 12,00 лв.

Описание

Тема 1. Гении мутации и типове упаследяване
Тема 2. Нормален човешки кариотпп и хромозомни аберацнп
Тема 3. Вродени анемии
Тема 4. Вродени метаболитпи болести
Тема 5. Невромускулни заболявания.
Тема 6. Наследствени заболявания при динамични мутации. Първи колоквиум     
Тема 7. Генетика па репродуктивните нарушения
Тема 8. Митохондриални болести
Тема 9. Хромозомни болести
Тема 10. Микроделеционни и микродупликащюшш синдроми
Тема 11. Наследствени ракови заболявания. Втори колоквиум
Тема 12. Дисморфология и тератогснеза
Тема 13. Превснция па вродените и наследствени болести и предразположения       
Тема 14. Медико-генетична консултация Допълнителни казуси и въпроси

Заглавие*:

Брой:

Кода на книгата*:

Име*:

Email*:

Телефон*:

Град*:

ПК*:

Начин на получаване:

 


Ако желаете да Ви се издаде фактура, мола попълнете:
Фирма:

Адрес на седалище:

ЕИК:

МОЛ:

Форма за поръчка

доставка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА

Можете да получите пратките от офисите на Куриерската фирма
ECONT или SPEEDY по Ваш избор

или

на адреса определен от Вас

Плащането се извършва на куриера в момента на получаване на пратката.

Времето за доставка е от 2 до 3 дни.