Акушерство & гинекология
Анатомия и патоанатомия
Анестезиология
Биология
Биохимия и патобиохимия
Вътрешни болести
Генетика и генетични болести
Гастроентерология
Дерматология и венерология
Ендокринология
Кардиология и сърдечно съдови заболявания
Клинична лаборатория
Имунология
Инфекциозни болести
Неврология
Обща медицина
Онкология
Оториноларингология - УНГ
Ортопедия и травматология
Офталмология
Фармакология, фармакотерапия
Физиология, патофизиология
Физиотерапия, рехабилитация
Патология
Паразитология
Педиатрия
Пулмология
Психология , психотерапия
Ревматология
Рентген - Образна диагностика
Спешна мед. и интенз. грижиа
Токсикология
Урология
Хематология
Хепатология
Хисто-цито-ембриология
Хирупгия
Хигиена и мед. екология
Сексуална медицина

Практическо ръководство по медицинска генетика за студенти
 

Практическо ръководство по медицинска генетика за студенти

Код: 21326_SIM11
Автор: Проф. Драга, Тончева 
 Издателство:.Симел,
Година: 2015
Страници: 144

Цена: 12 лв.

 


Съдържатие

Тема 1. Гении мутации и типове упаследяване
Тема 2. Нормален човешки кариотпп и хромозомни аберацнп
Тема 3. Вродени анемии
Тема 4. Вродени метаболитпи болести
Тема 5. Невромускулни заболявания.
Тема 6. Наследствени заболявания при динамични мутации. Първи колоквиум      
Тема 7. Генетика па репродуктивните нарушения
Тема 8. Митохондриални болести
Тема 9. Хромозомни болести
Тема 10. Микроделеционни и микродупликащюшш синдроми
Тема 11. Наследствени ракови заболявания. Втори колоквиум
Тема 12. Дисморфология и тератогснеза
Тема 13. Превснция па вродените и наследствени болести и предразположения        
Тема 14. Медико-генетична консултация Допълнителни казуси и въпроси

--

 

Генетика, генетични болести
Медицина на бедствените ситуации
Здравен мениджмънт
Трудова Медицина
Обществено здраве
Латински език
Спортна Медицина
Сестрински грижи
Социална медицина
Съдебна медицина
форма за поръчка
Заглавие*:

Брой:

Кода на книгата*:

Име*:

Email*:

Телефон*:

Град*:

ПК*:

Изберете начин на получаване:


Ако желаете да Ви се издаде фактура, мола попълнете:
Фирма:

Адрес на седалище:

ЕИК:

МОЛ:

 
 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА

Получаването на пратките от офисите на куриерските фирми ЕКОНТ и SPEEDY e

ПО-ЕВТИНО

И

ПО-БЪРЗО