Gastroenterology and Hepatology Lectures - part one
 
НОВО
Gastroenterology and Hepatology Lectures - part one
Мозъчни съдови малформации
  Мозъчни съдови малформации - от диагностика до ендоваскуларно лечение
Пациент - центриран подход при гериатрични пациенти в общата медицинска практика
 
НОВО
Пациент - центриран подход при гериатрични пациенти в общата медицинска практика
Спешна доболнична специализирана помощ
  Спешна доболнична специализирана помощ
Практически курс по медицинска генетика за студенти
 
Практическо ръководство по медицинска генетика за студенти
Код: 21326_SIM11
Проф. Драга, Тончева
Дата на издаване: 2015, страници: 144
 
Цена: 12,00 лв.

Описание

Тема 1. Гении мутации и типове упаследяване
Тема 2. Нормален човешки кариотпп и хромозомни аберацнп
Тема 3. Вродени анемии
Тема 4. Вродени метаболитпи болести
Тема 5. Невромускулни заболявания.
Тема 6. Наследствени заболявания при динамични мутации. Първи колоквиум     
Тема 7. Генетика па репродуктивните нарушения
Тема 8. Митохондриални болести
Тема 9. Хромозомни болести
Тема 10. Микроделеционни и микродупликащюшш синдроми
Тема 11. Наследствени ракови заболявания. Втори колоквиум
Тема 12. Дисморфология и тератогснеза
Тема 13. Превснция па вродените и наследствени болести и предразположения       
Тема 14. Медико-генетична консултация Допълнителни казуси и въпроси

Заглавие
Брой
Код
Име*
e-mail*
Телефон*
Изберете начина на получаване на пратката
Ще взема пратката от офиса на Speedy
Адрес на получателя
Град*
ПК*
Форма за поръчка

доставка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА

Можете да получите пратките от офисите на Куриерската фирма
ECONT или SPEEDY по Ваш избор

или

на адреса определен от Вас

Плащането се извършва на куриера в момента на получаване на пратката.

Времето за доставка е от 2 до 3 дни.