Клиничната лаборатория и клиничната медицина
 
НОВО
Клиничната лаборатория и клиничната медицина
Тазови екзентерации при първични и рецидивни разпространени тумори в малкия таз
 
НОВО
Тазови екзентерации при първични и рецидивни разпространени тумори в малкия таз
Медицинска онкология - том 1
 
НОВО
Медицинска онкология - том 1 - Обща част
Медицинска онкология - том 1
 
НОВО
Медицинска онкология - том 2 - Специална част.
Анатомия на човека - учебник-атлас за "Професионален бакалавър"
 
Анатомия на човека - учебник-атлас за "Професионален бакалавър"
Код: 0305ANATSIML13
Димо Кръстев, дата: 2016, страници: 212

 

Цена: 16,00 лв.

Описание

Настоящият учебник е предназначен за студентите с образователната степен „Професионален бакалавър".

В него са представени най-основни те морфологични познания за човешкото тяло, необходими за цялостното обучение на тези студенти.

Застъпени са основните съвременни знания по цитология и обща хистология, класическа макроскопска анатомия и топографска анатомия.

Като се използват различни шрифтове се подчертават най-важните и полезни знания за отделните специалности като клинични лаборанти. рентгенови лаборанти. рехабилитатори, зъботехници. помощник фармацевти и др.

Това дава възможност за специализирано обучение по анатомия и очертаване на най-важните изисквания за обучението на студентите по специалности.


Написването на учебника е продиктувано от стремежа на авторите да отговорят на нуждата от помагало в което да са застъпени основните познания по анатомия вконспективен вид, съответстващи на програмите за обучение.

Като се има предвид, че за отделните специалности обучението се води по различни програми, то и изискванията след за фундаментално обучение трябва да бъдат съобразени с тях и да бъдат диференцирани.      

Заглавие
Брой
Код
Име*
e-mail*
Телефон*
Изберете начина на получаване на пратката
Ще взема пратката от офиса на Speedy
Адрес на получателя
Град*
ПК*
Форма за поръчка

доставка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА

Можете да получите пратките от офисите на Куриерската фирма
ECONT или SPEEDY по Ваш избор

или

на адреса определен от Вас

Плащането се извършва на куриера в момента на получаване на пратката.

Времето за доставка е от 2 до 3 дни.