Акушерство & гинекология
Анатомия и патоанатомия
Анестезиология
Биология
Биохимия и патобиохимия
Вътрешни болести
Генетика и генетични болести
Гастроентерология
Дерматология и венерология
Ендокринология
Кардиология и сърдечно съдови заболявания
Клинична лаборатория
Имунология
Инфекциозни болести
Неврология
Обща медицина
Онкология
Оториноларингология - УНГ
Ортопедия и травматология
Офталмология
Фармакология, фармакотерапия
Физиология, патофизиология
Физиотерапия, рехабилитация
Патология
Паразитология
Педиатрия
Пулмология
Психология , психотерапия
Ревматология
Рентген - Образна диагностика
Спешна мед. и интенз. грижиа
Токсикология
Урология
Хематология
Хепатология
Хисто-цито-ембриология
Хирупгия
Медицина на бедствените ситуации
Латински език
Спортна Медицина
Здравен мениджмънт
Обществено здраве
Хигиена и мед. екология
Сестрински грижи
Социална медицина
Съдебна медицина
Сексуална медицина

Анатомия на човека - учебник-атлас за "Професионален бакалавър"
 

Анатомия на човека - учебник-атлас за "Професионален бакалавър"

Код: 0305ANATSIML13
Автор: Димо Кръстев
 Издателство:.Симел,
Година: 2016
Страници: 212

Цена: 16 лв.

 


Съдържатие

Настоящият учебник е предназначен за студентите с образователната степен „Професионален бакалавър". 

В него са представени най-основни те морфологични познания за човешкото тяло, необходими за цялостното обучение на тези студенти. 

Застъпени са основните съвременни знания по цитология и обща хистология, класическа макроскопска анатомия и топографска анатомия.

Като се използват различни шрифтове се подчертават най-важните и полезни знания за отделните специалности като клинични лаборанти. рентгенови лаборанти. рехабилитатори, зъботехници. помощник фармацевти и др. 

Това дава възможност за специализирано обучение по анатомия и очертаване на най-важните изисквания за обучението на студентите по специалности. 

Написването на учебника е продиктувано от стремежа на авторите да отговорят на нуждата от помагало в което да са застъпени основните познания по анатомия вконспективен вид, съответстващи на програмите за обучение. 

Като се има предвид, че за отделните специалности обучението се води по различни програми, то и изискванията след за фундаментално обучение трябва да бъдат съобразени с тях и да бъдат диференцирани.      

--

 

Анатомия, патоанатомия

форма за поръчка
Заглавие*:

Брой:

Кода на книгата*:

Име*:

Email*:

Телефон*:

Град*:

ПК*:

Изберете начин на получаване:


Ако желаете да Ви се издаде фактура, мола попълнете:
Фирма:

Адрес на седалище:

ЕИК:

МОЛ:

 
 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА

Получаването на пратките от офисите на куриерските фирми ЕКОНТ и SPEEDY e

ПО-ЕВТИНО

И

ПО-БЪРЗО