Очни болести
 
Фармакотерапия
 
НОВО
Фармакотерапия - Учебник за специалисти по обществено здраве: лекарски асистенти, медицински сестри и акушерки
Очни болести
 
Комитентен страбизъм - диагностичен и терапевтичен алгоритъм
 
НОВО
Комитентен страбизъм - диагностичен и терапевтичен алгоритъм
Геномна медицина - първа част
 
Геномна медицина - първа част
Код: 0431SIMGEN27
Под редакциятя на проф. Драга Тончева, проф Върбан Ганев
Дата на издаване: 2015, Страници: 500
 
Цена: 30,00 Лева

Описание

I. Основи на човешката генетика
1. Място на генетиката и геномиката в медицината
2. Организацията на ядрената ДНК при човека
3. Популационна генегика. Изменчивост и еволюция на генофонда
4. Микроскопска и субмикроскопска структура и функция на хромозомитес
5. Протеомика в медицината
II. Етиология и диагностика на наследствените болести
6. Етиология на наследствените болести
7. Диагностика на генетични заболявания
III. Клинична генетика
8. Моногенни болести
9. Наследствени заболявания при динамични мутации
10. Митохондриални болести
11. Хромозомни болести
12. Синдром при дефекти на съседни гени- микроделеционни и микрадупликацианни синдроми
IV. Геномна медицина - генетична предразположеност към чести заболявания
13. Общи характеристики на мултифакторните заболявания
14. Генетична епидемиология. фамилии, близначни и адоптивни проучвания
15. Генетичен полиморфизъм
16. Генетична предразположеност към сърдечно-съдови заболявания
17. Генетична предразположеност към гастроинтестинални заболявания
18. Генетични фактори при ендокринни болести
19. Генетика на някои психиатрични заболявания
20. Генетична предразположеност към белодробни болести
21. Генетична определеност на наднорменото тегло
22. Генетика на раковите заболявания. Обща характеристика
23. Генетика на наследствените ракови заболявания
24. Дисморфология и тератогенеза
25. Изоставане в умственото развитие
26. Генетика на разстройствата от аутистичния спектър
27. Генетични причини за инфертилитет
V. Превантивна медицина
28. Предимплатационна генетича диагноза (PGD) и скрининг (PGS)
29. Пренатална диагностика на моногенни и хромозомни болести
30. Скринингови програми
31. Медико-генетична консултация
32. морално-етични, психологични и правни аспекти на генетичната профилактика
VI. Персонализирана медицина
33. Същност на персонализираната геномна медицина
34. Фармакогенетика
35. фармакогеномика
36. Ера на прицелната терапия

Заглавие*:

Брой:

Кода на книгата*:

Име*:

Email*:

Телефон*:

Град*:

ПК*:

Начин на получаване:

 


Ако желаете да Ви се издаде фактура, мола попълнете:
Фирма:

Адрес на седалище:

ЕИК:

МОЛ:

Форма за поръчка

доставка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА

Можете да получите пратките от офисите на Куриерската фирма
ECONT или SPEEDY по Ваш избор

или

на адреса определен от Вас

Плащането се извършва на куриера в момента на получаване на пратката.

Времето за доставка е от 2 до 3 дни.