Акушерство & гинекология
Анатомия и патоанатомия
Анестезиология
Биология
Биохимия и патобиохимия
Вътрешни болести
Генетика и генетични болести
Гастроентерология
Дерматология и венерология
Ендокринология
Кардиология и сърдечно съдови заболявания
Клинична лаборатория
Имунология
Инфекциозни болести
Неврология
Обща медицина
Онкология
Оториноларингология - УНГ
Ортопедия и травматология
Офталмология
Фармакология, фармакотерапия
Физиология, патофизиология
Физиотерапия, рехабилитация
Патология
Паразитология
Педиатрия
Пулмология
Психология , психотерапия
Ревматология
Рентген - Образна диагностика
Спешна мед. и интенз. грижиа
Токсикология
Урология
Хематология
Хепатология
Хисто-цито-ембриология
Хирупгия
Хигиена и мед. екология
Сексуална медицина

Геномна медицина - първа част
 

Геномна медицина - първа част

Код: 0431SIMGEN27
Автор: Под редакциятя на проф. Драга Тончева, проф Върбан Ганев
 Издателство:.Симел,
Година: 2015
Страници: 500

Цена: 30 лв.

 


Съдържатие

I. Основи на човешката генетика 
1. Място на генетиката и геномиката в медицината 
2. Организацията на ядрената ДНК при човека
3. Популационна генегика. Изменчивост и еволюция на генофонда
4. Микроскопска и субмикроскопска структура и функция на хромозомитес
5. Протеомика в медицината
II. Етиология и диагностика на наследствените болести 
6. Етиология на наследствените болести
7. Диагностика на генетични заболявания
III. Клинична генетика 
8. Моногенни болести
9. Наследствени заболявания при динамични мутации
10. Митохондриални болести
11. Хромозомни болести
12. Синдром при дефекти на съседни гени- микроделеционни и микрадупликацианни синдроми
IV. Геномна медицина - генетична предразположеност към чести заболявания 
13. Общи характеристики на мултифакторните заболявания
14. Генетична епидемиология. фамилии, близначни и адоптивни проучвания
15. Генетичен полиморфизъм
16. Генетична предразположеност към сърдечно-съдови заболявания
17. Генетична предразположеност към гастроинтестинални заболявания
18. Генетични фактори при ендокринни болести
19. Генетика на някои психиатрични заболявания 
20. Генетична предразположеност към белодробни болести
21. Генетична определеност на наднорменото тегло
22. Генетика на раковите заболявания. Обща характеристика
23. Генетика на наследствените ракови заболявания
24. Дисморфология и тератогенеза
25. Изоставане в умственото развитие
26. Генетика на разстройствата от аутистичния спектър
27. Генетични причини за инфертилитет
V. Превантивна медицина
28. Предимплатационна генетича диагноза (PGD) и скрининг (PGS)
29. Пренатална диагностика на моногенни и хромозомни болести
30. Скринингови програми
31. Медико-генетична консултация
32. морално-етични, психологични и правни аспекти на генетичната профилактика
VI. Персонализирана медицина 
33. Същност на персонализираната геномна медицина
34. Фармакогенетика
35. фармакогеномика
36. Ера на прицелната терапия

--

 

Анатомия, патоанатомия
Медицина на бедствените ситуации
Здравен мениджмънт
Трудова Медицина
Обществено здраве
Латински език
Спортна Медицина
Сестрински грижи
Социална медицина
Съдебна медицина












форма за поръчка
Заглавие*:

Брой:

Кода на книгата*:

Име*:

Email*:

Телефон*:

Град*:

ПК*:

Изберете начин на получаване:






Ако желаете да Ви се издаде фактура, мола попълнете:
Фирма:

Адрес на седалище:

ЕИК:

МОЛ:

 
 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА

Получаването на пратките от офисите на куриерските фирми ЕКОНТ и SPEEDY e

ПО-ЕВТИНО

И

ПО-БЪРЗО