Gastroenterology and Hepatology Lectures - part one
 
НОВО
Gastroenterology and Hepatology Lectures - part one
Мозъчни съдови малформации
  Мозъчни съдови малформации - от диагностика до ендоваскуларно лечение
Пациент - центриран подход при гериатрични пациенти в общата медицинска практика
 
НОВО
Пациент - центриран подход при гериатрични пациенти в общата медицинска практика
Спешна доболнична специализирана помощ
  Спешна доболнична специализирана помощ
Геномна медицина - втора част
 
Геномна медицина - втора част
Код: 21327_SIM28
Под редакциятя на проф. Драга Тончева, проф Върбан Ганев
Дата на издаване: 2015, Страници: 410
 
Цена: 30,00 лв.

Описание

I. Основи на човешката генетика
1. Място на генетиката и геномиката в медицината
2. Организацията на ядрената ДНК при човека
3. Популационна генегика. Изменчивост и еволюция на генофонда
4. Микроскопска и субмикроскопска структура и функция на хромозомитес
5. Протеомика в медицината
II. Етиология и диагностика на наследствените болести
6. Етиология на наследствените болести
7. Диагностика на генетични заболявания
III. Клинична генетика
8. Моногенни болести
9. Наследствени заболявания при динамични мутации
10. Митохондриални болести
11. Хромозомни болести
12. Синдром при дефекти на съседни гени- микроделеционни и микрадупликацианни синдроми
IV. Геномна медицина - генетична предразположеност към чести заболявания
13. Общи характеристики на мултифакторните заболявания
14. Генетична епидемиология. фамилии, близначни и адоптивни проучвания
15. Генетичен полиморфизъм
16. Генетична предразположеност към сърдечно-съдови заболявания
17. Генетична предразположеност към гастроинтестинални заболявания
18. Генетични фактори при ендокринни болести
19. Генетика на някои психиатрични заболявания
20. Генетична предразположеност към белодробни болести
21. Генетична определеност на наднорменото тегло
22. Генетика на раковите заболявания. Обща характеристика
23. Генетика на наследствените ракови заболявания
24. Дисморфология и тератогенеза
25. Изоставане в умственото развитие
26. Генетика на разстройствата от аутистичния спектър
27. Генетични причини за инфертилитет
V. Превантивна медицина
28. Предимплатационна генетича диагноза (PGD) и скрининг (PGS)
29. Пренатална диагностика на моногенни и хромозомни болести
30. Скринингови програми
31. Медико-генетична консултация
32. морално-етични, психологични и правни аспекти на генетичната профилактика
VI. Персонализирана медицина
33. Същност на персонализираната геномна медицина
34. Фармакогенетика
35. фармакогеномика
36. Ера на прицелната терапия

Заглавие
Брой
Код
Име*
e-mail*
Телефон*
Изберете начина на получаване на пратката
Ще взема пратката от офиса на Speedy
Адрес на получателя
Град*
ПК*
Форма за поръчка

доставка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА

Можете да получите пратките от офисите на Куриерската фирма
ECONT или SPEEDY по Ваш избор

или

на адреса определен от Вас

Плащането се извършва на куриера в момента на получаване на пратката.

Времето за доставка е от 2 до 3 дни.