Акушерство & гинекология
Анатомия и патоанатомия
Анестезиология
Биология
Биохимия и патобиохимия
Вътрешни болести
Генетика и генетични болести
Гастроентерология
Дерматология и венерология
Ендокринология
Кардиология и сърдечно съдови заболявания
Клинична лаборатория
Имунология
Инфекциозни болести
Неврология
Обща медицина
Онкология
Оториноларингология - УНГ
Ортопедия и травматология
Офталмология
Фармакология, фармакотерапия
Физиология, патофизиология
Физиотерапия, рехабилитация
Патология
Паразитология
Педиатрия
Пулмология
Психология , психотерапия
Ревматология
Рентген - Образна диагностика
Спешна мед. и интенз. грижиа
Токсикология
Урология
Хематология
Хепатология
Хисто-цито-ембриология
Хирупгия
Медицина на бедствените ситуации
Латински език
Спортна Медицина
Здравен мениджмънт
Обществено здраве
Хигиена и мед. екология
Сестрински грижи
Социална медицина
Съдебна медицина
Сексуална медицина

Патофизиология, Учебник за студенти по дентална медицина от медицински университет
 

Патофизиология, Учебник за студенти по дентална медицина от медицински университет

Код: 21328_SIM29
Автор: Под ред. на проф. д-р Александър Г. Стойнев
 Издателство:.Симел,
Година: 2015
Страници: 560

Цена: 27 лв.

 


Описание

Патофизиологията е интердисциплинарна медицинска наука, която играе ролята на свързващо звено между фундаменталните дисциплини от една страна, и клиничните дисциплини и медицинската практика – от друга. Настоящият учебник е предназначен за студенти от специалноста дентална медицина. Включеният в учебника материал позволява да се използва за обучение по патофизиология на студенти от съответните факултети на медицинските университети в страната.
Включени са раздели по обща патофизиология, където се разглеждат темите, свързани с нарушенията на клетъчната функция, на имунитета, на местното кръвообращение, на терморегулацията, на тъканния растеж и др. В раздела специална патофизиология се представят нарушенията на кръвната, на дихателната, насърдечно-съдовата, на храносмилателната, на ендокринната и на нервната система.

 

Съдържатие

ОБЩА ПАТОФИЗИОЛОГИЯ
1. Патофизиологията като медицинска дисциплина - предмет, задачи, методи и историческо развитие
2. Учение за болестта, етиологияи патогенеза
3. Нарушения на клетъчната функция
4. Реактивност и резистентност, нарушения на имунитета
5. Нарушения на местното кръвообращение и микрациркулация
6. Нарушения на терморегулацията - треска и хипертермия
7. Възпаление
8. Нарушения на тъканния растеж, патофизиологията на туморите
СПЕЦИАЛНА ПАТОФИЗИОЛОГИЯ
9. Нарушения на кръвната система
10. Нарушения на дихателната система
11. Нарушения на сърдечно-съдовата система
12. Хипоксия
13. Нарушения на храносмилателната система
14. Патофизиология на черния дроб
15. Нарушения на обмяната на веществата
16. Нарушения на отделителната система
17. Нарушения на водно-електролитната обмяна и киселинно-алкалното състояние
18. Нарушения на ендокринната система
19. Нарушения на нервната система
Анатомия, патоанатомия

форма за поръчка
Заглавие*:

Брой:

Кода на книгата*:

Име*:

Email*:

Телефон*:

Град*:

ПК*:

Изберете начин на получаване:


Ако желаете да Ви се издаде фактура, мола попълнете:
Фирма:

Адрес на седалище:

ЕИК:

МОЛ:

 
 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА

Получаването на пратките от офисите на куриерските фирми ЕКОНТ и SPEEDY e

ПО-ЕВТИНО

И

ПО-БЪРЗО