Клиничната лаборатория и клиничната медицина
 
НОВО
Клиничната лаборатория и клиничната медицина
Тазови екзентерации при първични и рецидивни разпространени тумори в малкия таз
 
НОВО
Тазови екзентерации при първични и рецидивни разпространени тумори в малкия таз
Медицинска онкология - том 1
 
НОВО
Медицинска онкология - том 1 - Обща част
Медицинска онкология - том 1
 
НОВО
Медицинска онкология - том 2 - Специална част.
Вътреболнични (нозокомиални) инфекции
 
Вътреболнични (нозокомиални) инфекции
Код: 2229SIMEME31
 
 
Нели Рибарова, Ася Гладилова, Дата: 2016, Стр: 248
 
Цена: 25,00 лв.

Описание

Учебник за студенти по здравни грижи, медицина, дентална медицина, медицински сестри, акушери, инспектори по обществено здраве, специализиращи и практикуващи лекари

Съдържание

-- Предговор
-- Инфекциозен процес
---- Терминология. Определение
---- Кратки исторически данни
---- Еволюция на паразитиране и свойства на микроорганизмите
---- Рола на макроорганицма в инфекциозния процес
---- Роля на външната среда за възникване и протичане на инфекциозния процес
---- Патогенеза
---- Форми на инфекциозния процес
---- Реакции на организма спрямо проникването на патогенните микроорганизми
---- Имунитет
-- Епидемичен процес
---- Терминология. Определение
---- Структура на епидемичния процес
---- Движещи сили на епидемичния процес
---- Форми на интензивност на епидемичния процес
---- Динамика на развитие на епидемичния процес
---- Еволюция на епидемичния процес
---- Източник на инфекция
---- Механизъм, фактори и пътища на предаване на инфекцията
---- Възприемчиво население
-- Еволюция на познатието за епидемиологията на вътреболнични (нозокомиални) инфекции
-- Вътреболнични (нозокомиалните) инфекции
---- Определение
---- Кратки исторически данни
---- Терминология и дефиниции на вътреболнични (нозокомиалните) инфекции
---- Инструкции, свързани с превенция, надзор и контрол ВБИ/НИ в световен мащаб
---- Организационна структура за превенция и контрол на ВБИ/НИ в България
---- Основни документи, регламентиращи дейността по превенцията и контрол на
---- Основни направления за превенция и контрол на ВБИ/НИ ВБИ/НИ в България
---- Провеждане на епидемиологичен надзор
---- Етиологична характеристика на ВБИ/НИ
---- Патогенеза. Клинично-епидемиологична характеристика на ВБИ/НИ
---- Класификация на ВБИ/НИ
---- Източник на инфекция. Механизъм на предаване. Възприемчивост и имунитет
---- Епидемиологична характеристика на ВБИ/НИ
---- Предпоставки за възникване и разпространение на ВБИ/НИ
---- Фактори, определящи разпространението на ВБИ/НИ
-- Епидемиологичен надзор и контрол на вътреболнични (нозокомиалнити) инфекции
-- Вътреболнични (нозокомиални) инфекции в рискови болнични отделения
---- ВБИ/НИ в родилни и неонаталогични отделения
---- ВБИ/НИ педиатрични отделения
---- ВБИ/НИ в отделения от хирургичен профил
---- ВБИ/НИ в урологични отделения
---- ВБИ/НИ в отделения по анестезиология и интензивно лечение
---- Инфекции в дентална практика
-- Мерки за контрол на вътреболнични (нозокомиални) инфекции
---- Стандартни защитни мерки
---- Допълнителни защитни мерки
-- Дезинфекция
---- Терминология. Дефиниции
---- Видове дезинфекция
---- Методи за почистване
---- Методи за дезинфекция и стрелизация
------ Физичен метод
------ химичен метод
---- Обекти, подлежащи на дезинфекция и/или стрелизация в здравните заведения
---- Контрол на дезинфекция и стрелизация
---- Централна стрелизационна в лечебните заведения
-- Икономическа тежест на вътреболнични (нозокомиални) инфекции
-- Често срещани инфекциозни заболявания като ВБИ/НИ
---- Ешерихиози (колиентрити)
---- Салмонези
---- Шигелози
---- Ротавирусен гастроентрит
---- Стафилококови инфекции
---- Стрептококови инфекции
---- Морбили
---- Рубеола
---- Варицела
---- Грип
---- Епидемичен паротит
---- Вирусни хепатити
---- Кримска-Конго хеморагични треска
---- Синдром на придобитата имунна недостатъчност
-- Използвана литература

Заглавие
Брой
Код
Име*
e-mail*
Телефон*
Изберете начина на получаване на пратката
Ще взема пратката от офиса на Speedy
Адрес на получателя
Град*
ПК*
Форма за поръчка

доставка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА

Можете да получите пратките от офисите на Куриерската фирма
ECONT или SPEEDY по Ваш избор

или

на адреса определен от Вас

Плащането се извършва на куриера в момента на получаване на пратката.

Времето за доставка е от 2 до 3 дни.