Очни болести
 
Фармакотерапия
 
НОВО
Фармакотерапия - Учебник за специалисти по обществено здраве: лекарски асистенти, медицински сестри и акушерки
Очни болести
 
Комитентен страбизъм - диагностичен и терапевтичен алгоритъм
 
НОВО
Комитентен страбизъм - диагностичен и терапевтичен алгоритъм
Основи на анатомията и физиологията
 
Фармакотерапия
Код: 30619_SIM_34
Автори: Гео Нешев, дата на издаване: 2018, Стр: 254, ISBN: 978-619-183-061-9
Учебник за специалисти по обществено здраве: лекарски асистенти, медицински сестри и акушерки
Цена: 20,00 лв.

Съдържание

Въведение
Фармакотерапия - фундоментална дисциплина
I. Обща част - фармакология
1. Фармакология - определение и същност. птонятие на лекарство - видове. Изписване на лекарства. Рецепти - видове
2. Доза и дозиране на лекарствата. Ефективност и рационалност на фармакотерапията - Ли дърг
3. Фармакокинетика на лекарствата. Клинично значение на фармакокинетичните показатели. Борба с фалшивите лекарства
4. Нежелани лекарствени реакции. Поведение на лекуващия екип
5. Фактори, повлияващи кинетиката и ефекта на лекарствата

5.1. Възрастови фактори: старческа възраст, детска възраст
5.2. Фармакотерапия в условията на бременност и лактация
5.3. Комбинирано прилагане на лекарствените средства. Възаимодействия с лабораторни тестове
5.4. Влияние на болестните процеси върху лекарствения ефект
5.5. Фармакогенетика
5.6. Хронофармакология
6. Клинична фармакология и терапия
6.1. Терапевтично лекарствено монитиране
6.2. Фармакоикономика. Основни фармакоикономически анализи на разходите за лечение
II. специална част - Фармакотерапия
1. Лекарства за противоболкова терапия. Аналгетици
1.1. Общи принципи. Характеристика, вид, интетзивност на болката
2. Особености на основните групи аналгетици
2.2. Наркотични аналгетици
2.3. Нестреоидни противовъзпалителни средства (НСПВС)
3. Антиинфекциозни средства: антибиотици: химиотерапевтици, противотуберкулозни средства, антипротозойни
3.1. Анвтиинфекцишозна терапия при бъбречна и чернодробна недостатъчност, хемо- и перитонеална диализа, бременни и кърмачки, подрастващи
3.2. Лечение на небактериални инфекции: паразитози, микози, вируси
4. Лекарства за лечение на сърдечносъдови заболявания
4.1. Хипертония. Прехипертония и стратегия за лечение от съвременна гледна точка
4.2. Антистенокардни средства
4.3. Антиритмични средства
4.4. Лекарства пре сърдечна недостатъчност
4.5. Съдоразширяващи средства - вазодилатори
5. Лечение на заболяванията на дихателните органи
5.1. Антиалергични средства. Лечение на бронхиална астма
5.2. Лечение на обструктивни белодробни болести
6. Лекарства при заболявания на храносмилателна система
7. Кортикостероиди
8. Ендокринологични средства
9. Невротропни средства: сънотворни, седатива, психофармака
10. Средства стимулиращи кръвотворенето
11. Средства повлияващи кръвотворенето и фибринолизата
12. Плазмозаместващи средства
13. Витамини
14. Противотуморни средства
15. Имунодулатори
16. Утероактивни средства

III. Традиционна (алтернативна) терапия. Избрано
1. Съвременна фитотерапия. Принципи и основни правила
2. Ароматотерапия
3. Хранителни добавки. Кодекс алиментариус

IV. Книгопис

Заглавие*:

Брой:

Кода на книгата*:

Име*:

Email*:

Телефон*:

Град*:

ПК*:

Начин на получаване:

 


Ако желаете да Ви се издаде фактура, мола попълнете:
Фирма:

Адрес на седалище:

ЕИК:

МОЛ:

Форма за поръчка

доставка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА

Можете да получите пратките от офисите на Куриерската фирма
ECONT или SPEEDY по Ваш избор

или

на адреса определен от Вас

Плащането се извършва на куриера в момента на получаване на пратката.

Времето за доставка е от 2 до 3 дни.