- Здраве и медицина
- Акушерство & гинекология
- Анатомия и патоанатомия
- Анестезиология
- Биология
- Биохимия и патобиохимия
- Вътрешни болести
- Генетика и генетични болести
- Гериатрия
- Гастроентерология
- Дерматология и венерология
- Ендокринология
- Кардиология и сърдечно съдови заболявания
- Клинична лаборатория
- Имунология
- Инфекциозни болести
- Неврология
- Обща медицина
- Онкология
- Оториноларингология - УНГ
- Ортопедия и травматология
- Офталмология
- Фармакология. Фармакотерапия
- Физиология. Патофизиология
- Физиотерапия. Кинезитерапия
- Патология
- Паразитология
- Педиатрия
- Пулмология
- Психология. Психотерапия
- Ревматология
- Рентген - Образна диагностика
- Спешна мед. и интенз. грижиа
- Токсикология
- Урология
- Хематология
- Хепатология
- Хисто-цито-ембриология
- Хирупгия
- Хигиена и мед. екология
- Сексуална медицинаНаръчник за фармацевти по вътрешна медицина и свързаните заболявания на кожата и лигавиците  
Наръчник за фармацевти по вътрешна медицина и свързаните заболявания на кожата и лигавиците

Профилактика, диагностика и терапия в детско-юношеската възраст  
Профилактика, диагностика и терапия в детско-юношеската възраст

Профилактика, диагностика и терапия в детско-юношеската възраст  
Наръчник за фармацевти по вътрешна медицина и свързаните заболявания на кожата и лигавиците

Клиничната лаборатория и клиничната медицина  
Клиничната лаборатория и клиничната медицина

Урология учебник за студенти по медицина  
Урология учебник за студенти по медицина

Категория: Педиатрия - Обществено здраве - Обща медицина
Фармакотерапия
 

Педиатрия
Учебник за студенти, бакалавери и магистри - медицински сестри, акушерки, лекарски асистенти, лаборанти, инспектори по обществено здраве

Код: 30824_SIM_35
Под редакцията на доц. д-р Ася Гладилова
Издателство:.Симел,
ISBN: 978-619-183-082-4
Година: 2020
Страници: 324
Цена: 20 лв.

Учебник за студенти, бакалавери и магистри - медицински сестри, акушерки, лекарски асистенти, лаборанти, инспектори по обществено здраве

Описание

Настоящият учебник по педиатрия съдържа всички основни нейни раздели: детски болести, неонатология, растеж и развитие, профилактика и промоция на здравето в детска възраст.
Разгледани са обстойно и вътреболничните инфекции, които са световен съвременен проблем в медицинската и недопускането им основна роля имат медицинските специалисти - сестри и акушерки.
Естествено най-голям дял заемат клиничната педиатрия и неонатологията. Посочени са почти всички нозологични единици при заболяванията на различните органи и системи в достатъчен обем за нуждите на обучението на студентите.
Широко е застепена и неонатологията, тъй като грижите за новородените съставляват една голяма част от дейността акушерките и впоследствие на медицинските сестри.
Цялото съдържание на учебника е съобразено с учебните програми и той може да се използва както по време на ожбучението, така и по-късно в практиката на медицинските сестри, акушерките, лекарските асистенти, лаборантите и инспекторите по обществено здраве.

 

 

---

 
Анатомия, патоанатомия
- Медицина на бедствените ситуации
- Здравен мениджмънт
- Трудова Медицина
- Обществено здраве
- Латински език
- Спортна Медицина
- Сестрински грижи
- Социална медицина
- Съдебна медицина

форма за поръчка
Заглавие*:

Брой:

Кода на книгата*:

Име*:

Email*:

Телефон*:

Град*:

ПК*:

Изберете начин на получаване:


Ако желаете да Ви се издаде фактура, мола попълнете:
Фирма:

Адрес на седалище:

ЕИК:

МОЛ:

 
 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА

Получаването на пратките от офисите на куриерските фирми ЕКОНТ и SPEEDY e

ПО-ЕВТИНО

И

ПО-БЪРЗО