Акушерство & гинекология
Анатомия и патоанатомия
Анестезиология
Биология
Биохимия и патобиохимия
Вътрешни болести
Генетика и генетични болести
Гастроентерология
Дерматология и венерология
Ендокринология
Кардиология и сърдечно съдови заболявания
Клинична лаборатория
Имунология
Инфекциозни болести
Неврология
Обща медицина
Онкология
Оториноларингология - УНГ
Ортопедия и травматология
Офталмология
Фармакология, фармакотерапия
Физиология, патофизиология
Физиотерапия, рехабилитация
Патология
Паразитология
Педиатрия
Пулмология
Психология , психотерапия
Ревматология
Рентген - Образна диагностика
Спешна мед. и интенз. грижиа
Токсикология
Урология
Хематология
Хепатология
Хисто-цито-ембриология
Хирупгия
Хигиена и мед. екология
Сексуална медицина

Болести на щитовидната жлеза
 

Болести на щитовидната жлеза

Код: 65439_SLI_01
Автор: проф. д-р Боян Лозанов, д-р Лъчезар Лозанов
 Издателство:.Симолини
Година: 2018
Страници: 94

Цена: 60 лв.

 


Описание

Предговор
Най-често използвани съкращения
ЧАСТ I. ФИЗИОЛОГИЯ И ПАТОЛОГИЯ НА ЩИТОВИДНАТА ЖЛЕЗА
1. ФИЗИОЛОГИЯ НА ЩИТОВИДНАТА ЖЛЕЗА
2. ТИРЕОТОКСИКОЗА. БАЗЕДОВА БОЛЕСТ
3. НОДОЗНА ТОКСИЧНА ГУША
4. ТИРЕОИДНА ДИСФУНКЦИЯ, ИНДУЦИРАНА ОТ АМИОДАРОН
5. ТИРЕОИД-АСОЦИИРАНА ОФТАЛМОПАТИЯ
6. ТЕРЕОИДИТИ
7. АВТОИМУННИ ТЕРЕОИДИТИ
8. ХИПОТЕРЕОИДИЗЪМ
9. ИНДРОМ НА РЕЗИСТЕНТНОСТ КЪМ ТЕРЕОИДНИТЕ ХОРМОНИ
10. ЙОРДДЕФИЗИТНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ. ЕНДЕМИЧНА ГУША.
11. ДИАГНОЗА И ЛЕЧЕНИЕ НА ДОБРОЧАСТЕВЕНИТЕ Е ЗЛОКАЧЕСТВЕНИТЕ ТУМОРИ НА ЩИТОИДНАТА ЖЛЕЗА
12. МЕДУЛАРЕН ТЕРЕОИДЕН КАРЦИНОМ: КЛАСИФИКАЦИЯ, ДИАГНОСТИКА И АЛГОРИТЪМ ЗА ЛЕЧЕНИЕ
ЧАСТ II. РОЛЯ НА ТЕРОИДНИТЕ ХОРМОНИ ЗА РАЗВИТИЕТО И ФУНКЦИИТЕ НА ОСНОВНИТЕ СИСТЕМИ
13. ЩИТОВИДНА ЖЛЕЗА И РЕПРОДУКЦИЯ
14. ЩИТОВИДНА ЖЛЕЗА И БРЕМЕННОСТ
15. ЩИТОВИДНА ЖЛЕЗА И СЪРЦЕ
16. ТИРЕОИДНА ФУНКЦИЯ И МОЗЪК
17. ТЕРЕОИДНА ФУКЦИЯ И ЗАТЛЪСТЯВАНЕ
18. ТЕРЕОИДНА ФУКЦИЯ И ДИСЛИПИДЕМИИ
19. ЕФЕКТИ НА ТЕРЕОИДНИТЕ ХОРМОНИ ВЪРХУ КОСТНИЯ СКЕЛЕТ
19. ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ СЪОТВЕТНИТЕ ГЛАВ
 

----

 

Медицинска литература, акушерство игинекология
Медицина на бедствените ситуации
Здравен мениджмънт
Трудова Медицина
Обществено здраве
Латински език
Спортна Медицина
Сестрински грижи
Социална медицина
Съдебна медицина
форма за поръчка
Заглавие*:

Брой:

Кода на книгата*:

Име*:

Email*:

Телефон*:

Град*:

ПК*:

Изберете начин на получаване:


Ако желаете да Ви се издаде фактура, мола попълнете:
Фирма:

Адрес на седалище:

ЕИК:

МОЛ:

 
 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА

Получаването на пратките от офисите на куриерските фирми ЕКОНТ и SPEEDY e

ПО-ЕВТИНО

И

ПО-БЪРЗО