- Акушерство & гинекология
- Анатомия и патоанатомия
- Анестезиология
- Биология
- Биохимия и патобиохимия
- Вътрешни болести
- Генетика и генетични болести
- Гастроентерология
- Дерматология и венерология
- Ендокринология
- Кардиология и сърдечно съдови заболявания
- Клинична лаборатория
- Имунология
- Инфекциозни болести
- Неврология
- Обща медицина
- Онкология
- Оториноларингология - УНГ
- Ортопедия и травматология
- Офталмология
- Фармакология. Фармакотерапия
- Физиология. Патофизиология
- Физиотерапия. Кинезитерапия
- Патология
- Паразитология
- Педиатрия
- Пулмология
- Психология. Психотерапия
- Ревматология
- Рентген - Образна диагностика
- Спешна мед. и интенз. грижиа
- Токсикология
- Урология
- Хематология
- Хепатология
- Хисто-цито-ембриология
- Хирупгия
- Хигиена и мед. екология
- Сексуална медицинаНаръчник за фармацевти по вътрешна медицина и свързаните заболявания на кожата и лигавиците  
Наръчник за фармацевти по вътрешна медицина и свързаните заболявания на кожата и лигавиците

Профилактика, диагностика и терапия в детско-юношеската възраст  
Профилактика, диагностика и терапия в детско-юношеската възраст

Профилактика, диагностика и терапия в детско-юношеската възраст  
Наръчник за фармацевти по вътрешна медицина и свързаните заболявания на кожата и лигавиците

Клиничната лаборатория и клиничната медицина  
Клиничната лаборатория и клиничната медицина

Урология учебник за студенти по медицина  
Урология учебник за студенти по медицина

Болести на щитовидната жлеза
 

Болести на щитовидната жлеза

Код: 65439_SLI_01
Автор: проф. д-р Боян Лозанов, д-р Лъчезар Лозанов
Издателство:.Симолини
Година: 2018
Страници: 388
Цена: 60 лв.

Описание

Предговор
Най-често използвани съкращения
ЧАСТ I. ФИЗИОЛОГИЯ И ПАТОЛОГИЯ НА ЩИТОВИДНАТА ЖЛЕЗА
1. ФИЗИОЛОГИЯ НА ЩИТОВИДНАТА ЖЛЕЗА
2. ТИРЕОТОКСИКОЗА. БАЗЕДОВА БОЛЕСТ
3. НОДОЗНА ТОКСИЧНА ГУША
4. ТИРЕОИДНА ДИСФУНКЦИЯ, ИНДУЦИРАНА ОТ АМИОДАРОН
5. ТИРЕОИД-АСОЦИИРАНА ОФТАЛМОПАТИЯ
6. ТЕРЕОИДИТИ
7. АВТОИМУННИ ТЕРЕОИДИТИ
8. ХИПОТЕРЕОИДИЗЪМ
9. ИНДРОМ НА РЕЗИСТЕНТНОСТ КЪМ ТЕРЕОИДНИТЕ ХОРМОНИ
10. ЙОРДДЕФИЗИТНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ. ЕНДЕМИЧНА ГУША.
11. ДИАГНОЗА И ЛЕЧЕНИЕ НА ДОБРОЧАСТЕВЕНИТЕ Е ЗЛОКАЧЕСТВЕНИТЕ ТУМОРИ НА ЩИТОИДНАТА ЖЛЕЗА
12. МЕДУЛАРЕН ТЕРЕОИДЕН КАРЦИНОМ: КЛАСИФИКАЦИЯ, ДИАГНОСТИКА И АЛГОРИТЪМ ЗА ЛЕЧЕНИЕ
ЧАСТ II. РОЛЯ НА ТЕРОИДНИТЕ ХОРМОНИ ЗА РАЗВИТИЕТО И ФУНКЦИИТЕ НА ОСНОВНИТЕ СИСТЕМИ
13. ЩИТОВИДНА ЖЛЕЗА И РЕПРОДУКЦИЯ
14. ЩИТОВИДНА ЖЛЕЗА И БРЕМЕННОСТ
15. ЩИТОВИДНА ЖЛЕЗА И СЪРЦЕ
16. ТИРЕОИДНА ФУНКЦИЯ И МОЗЪК
17. ТЕРЕОИДНА ФУКЦИЯ И ЗАТЛЪСТЯВАНЕ
18. ТЕРЕОИДНА ФУКЦИЯ И ДИСЛИПИДЕМИИ
19. ЕФЕКТИ НА ТЕРЕОИДНИТЕ ХОРМОНИ ВЪРХУ КОСТНИЯ СКЕЛЕТ
19. ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ СЪОТВЕТНИТЕ ГЛАВ
 

----

 

Медицинска литература, акушерство игинекология
- Медицина на бедствените ситуации
- Здравен мениджмънт
- Трудова Медицина
- Обществено здраве
- Латински език
- Спортна Медицина
- Сестрински грижи
- Социална медицина
- Съдебна медицина

форма за поръчка
Заглавие*:

Брой:

Кода на книгата*:

Име*:

Email*:

Телефон*:

Град*:

ПК*:

Изберете начин на получаване:


Ако желаете да Ви се издаде фактура, мола попълнете:
Фирма:

Адрес на седалище:

ЕИК:

МОЛ:

 
 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА

Получаването на пратките от офисите на куриерските фирми ЕКОНТ и SPEEDY e

ПО-ЕВТИНО

И

ПО-БЪРЗО