Клиничната лаборатория и клиничната медицина
 
НОВО
Клиничната лаборатория и клиничната медицина
Тазови екзентерации при първични и рецидивни разпространени тумори в малкия таз
 
НОВО
Тазови екзентерации при първични и рецидивни разпространени тумори в малкия таз
Медицинска онкология - том 1
 
НОВО
Медицинска онкология - том 1 - Обща част
Медицинска онкология - том 1
 
НОВО
Медицинска онкология - том 2 - Специална част.
Комуникативни нарушения при неврологични увреди в детската възраст  
Комуникативни нарушения при неврологични увреди в детската възраст
Код: 0398SIMNEU02
 
Автор: Миглена Симонска
година на издаване 2013
Страници: 194
 
Цена: 23,00 лв.

Съдържание

Първа глама. Терминологични аспекти
Втора глава. Речевата дейност като част от процеса на вербална комуникация

Йерархичен модел
Модел на експресивна комуникация
Модел на фундаменталните процеси
Модел, базиран на нервонното изчисление
Трета глава. развитие на речевата моторна система
Респираторна система
Ларингеална система
Горен отдел на респираторна система
Развитие на механизмите за речиви моторен контрол
Пластичностна нервната система
Четвърта глава. Речево моторно развитие при децата
Пета глава. Симптоми и синдроми при неврологични увреди при деца

Нарушения на моторното планиране
Нарушения на моторното програмиране
Нарушения на моторнотопланиране и реализация на речта
Нарушения на резонанса
Нарушения на велофарингеална механизъм
Нарушения на москулния тонус
Нарушения на периферната нервна система
Сензорни нарушения
Нарушения на екстрапирамидната система
Дискоординационни нарушения
Нарушения на храненето
Нарушения на ларингеална функция
Нарушения нареспирацията
Шеста глава. Одновни принципи на диагностичния процес
Компоненти на клиничното изследване
Изследване на функциите на тялото
Артикулационен апарат
Краниални нерви
Артикулация
Респирация
Фонация
Прозодика
Езикова компетентност
Плавност на речта
разбираемост на речта
Седма глава.Речева апраксия
Терминология и дефиниране
Разпространение
Етиология и патогенеза
Основна симптоматика
Диагностика
Терапия
Осма глава. Дизартрия
Определение
Етиология
Патогенеза
Класификация и симптоматика
Дискретна дизартрия
Диагностика
Терапия
Девета глава. Синдроми с проява на дизартрия
Детска церебрална парализа
Придобита дизартрия
Дегенеративни заболявания
Нарушения ня храненето и гълтането
библиография

Заглавие*:

Брой:

Кода на книгата*:

Име*:

Email*:

Телефон*:

Град*:

ПК*:

Начин на получаване:

 


Ако желаете да Ви се издаде фактура, мола попълнете:
Фирма:

Адрес на седалище:

ЕИК:

МОЛ:

Форма за поръчка

доставка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА

Можете да получите пратките от офисите на Куриерската фирма
ECONT или SPEEDY по Ваш избор

или

на адреса определен от Вас

Плащането се извършва на куриера в момента на получаване на пратката.

Времето за доставка е от 2 до 3 дни.