Очни болести
 
Фармакотерапия
 
НОВО
Фармакотерапия - Учебник за специалисти по обществено здраве: лекарски асистенти, медицински сестри и акушерки
Очни болести
 
Комитентен страбизъм - диагностичен и терапевтичен алгоритъм
 
НОВО
Комитентен страбизъм - диагностичен и терапевтичен алгоритъм
Комуникативни нарушения при неврологични увреди в детската възраст  
Комуникативни нарушения при неврологични увреди в детската възраст
Код: 0398SIMNEU02
 
Автор: Миглена Симонска
година на издаване 2013
Страници: 194
 
Цена: 23,00 лв.
Назад Изчерпана

Съдържание

Първа глама. Терминологични аспекти
Втора глава. Речевата дейност като част от процеса на вербална комуникация

Йерархичен модел
Модел на експресивна комуникация
Модел на фундаменталните процеси
Модел, базиран на нервонното изчисление
Трета глава. развитие на речевата моторна система
Респираторна система
Ларингеална система
Горен отдел на респираторна система
Развитие на механизмите за речиви моторен контрол
Пластичностна нервната система
Четвърта глава. Речево моторно развитие при децата
Пета глава. Симптоми и синдроми при неврологични увреди при деца

Нарушения на моторното планиране
Нарушения на моторното програмиране
Нарушения на моторнотопланиране и реализация на речта
Нарушения на резонанса
Нарушения на велофарингеална механизъм
Нарушения на москулния тонус
Нарушения на периферната нервна система
Сензорни нарушения
Нарушения на екстрапирамидната система
Дискоординационни нарушения
Нарушения на храненето
Нарушения на ларингеална функция
Нарушения нареспирацията
Шеста глава. Одновни принципи на диагностичния процес
Компоненти на клиничното изследване
Изследване на функциите на тялото
Артикулационен апарат
Краниални нерви
Артикулация
Респирация
Фонация
Прозодика
Езикова компетентност
Плавност на речта
разбираемост на речта
Седма глава.Речева апраксия
Терминология и дефиниране
Разпространение
Етиология и патогенеза
Основна симптоматика
Диагностика
Терапия
Осма глава. Дизартрия
Определение
Етиология
Патогенеза
Класификация и симптоматика
Дискретна дизартрия
Диагностика
Терапия
Девета глава. Синдроми с проява на дизартрия
Детска церебрална парализа
Придобита дизартрия
Дегенеративни заболявания
Нарушения ня храненето и гълтането
библиография