Очни болести
 
Фармакотерапия
 
НОВО
Фармакотерапия - Учебник за специалисти по обществено здраве: лекарски асистенти, медицински сестри и акушерки
Очни болести
 
Комитентен страбизъм - диагностичен и терапевтичен алгоритъм
 
НОВО
Комитентен страбизъм - диагностичен и терапевтичен алгоритъм
Ръководство за лабораторни упражнения по микробиология
 
Ръководство за лабораторни упражнения по микробиология
Код: 7000MEDSTZA09
Автори: Красимира Добрева, Стр: 85, 2013, формат А4
Академично издателство "Тракийски университет"
 
Цена: 14,00 лв.
Изчерпана

Описание

Ръководството за лаборатолни упражнения по микробиология е предназначено за студенте от направление Хранителни технологии на факултет "Техника и технологии" в тракийски университет - Стара Загора. Разработено е съобразно учебната програма по задължителна дисциплина Микробиология от учебния план на специалност технология на храните.

В ръководството са включени основни методи, свързани с изучаването на морфологията, физиологията и таксономията на микроорганизмите. Разглеждат се и въпроси от хигиенно-микробиологичния контрол на пранителните продукти.

Предложеното ръководство може да бъде полезно и за други студенти, изучаващи Микробиология, както и на специалисти от всички отрасли на хранителната индустрия.