Профилактика и корекция на неправилното телодържане
 
НОВО
Профилактика и корекция на неправилното телодържане
Кинезитерапия при някои от най-често срещаните заболявания на опорно-двигателния апарат
 
НОВО
Кинезитерапия при някои от най-често срещаните заболявания на опорно-двигателния апарат
Екотоксикология и нанотехнологии
 
НОВО
Екотоксикология и нанотехнологии
Терапевтична афереза с нанотехнологична мембрана при заболявания у човека - том 1
 
НОВО
Терапевтична афереза с нанотехнологична мембрана при заболявания у човека - том 1
Функционална биохимия на човека
 
Функционална биохимия на човека
Код: 7000MEDSTZA12
Автори: Борис Крумов Попов, Стр: 306, 2012, формат А4
Академично издателство "Тракийски университет"
 
Цена: 35,00 лв.
Изчерпана

Описание

Във функционалната биохимия се разглеждат молекулните основи на личните физиологични процеси в клетките, тъканите и органите. Изучават се начините на регулация на отделните органи и механизмите, осигуряващи съгласуваното им функциониране. Обект на функционалната биохимия е също така диференцирането на клетките в онтогенезата и процесите обновяването им.

Ето защо при написването на учебника ние си поставихме за цел: да представим основните метаболитни процеси в отделните органи; да разгледаме на молекулярно ниво функционалните особености на различните органи; да дадем сведения относно механизмите, осигуряващи хомеостазата на организма; да постигнем така формулираната цел решихме да развием изложението си по следната схема:
-- хранене
-- водно-електролитно и алкално-киселинно равновесие метаболизъм на отделните органи
-- клетъчно диференциранене
-- външни въздействия и свързаните с тях промени в организма - основни биоконстанти на кръвта.


Съдържанието на настоящата книга е съобразено с учебната програма на студентите медици по биохимия. При подготвянето са използвани най-новите монографии, статии и учебници на английски, немски и руски език.

Отразени са съвременните факти и възгледи, утвърдили се в биохимията през последните години. С този учебник искаме да помогнем на нашите читатели лесно да се ориентират в разнообразните биохимични процеси в човешкия организъм, начина на регулирането им и връзките между тях.