- Медицина на бедствените ситуации
- Latin medical language
- Учебници за медицински студенти
- Имунология
- Инфекциозни болести
- Неврология
- Нефрология
- Обща медицина
- Оториноларингология - УНГ
- Пулмология
- Психология , психотерапия
- Сексуална медицина
- Сестрински грижи
- Хепатология
- Хигиена и мед. екология
Ръководство по ендокринология за студенти по медицина
  Ръководство по ендокринология за студенти по медицина
Най-честите очни заболявания при децата
  Най-честите очни заболявания при децата
Цитология и обща хистология
  12 клинични случая от реанимационната практика - клинични и теоретични ръзсъждения
Основи на анатомията и физиологията
  Основи на анатомията и физиологията
Наръчникът по гинекология и акушерство
  Наръчник по гинекология и акушерство
Рационална антибактериална, антивирусна и антимикотична терапия в педиатрията
  Рационална антибактериална, антивирусна и антимикотична терапия в педиатрията
 
Нелинейност и невропластичност в психиатрията
 
Нелинейност и невропластичност в психиатрията
Код: 0328MEDSTENO01
Георги Попов, Антон Тончев
Дата на издаване: 2011
Издателство: Стено
 
Цена:12,00 Лева
Назад Няма наличност
Анотация
Понятията за нелинейност и невропластичност са ключови в развитието на идеите. Текстовете са адресирани преди всичко към клиницистите психиатри и невролози, но ще представляват интерес и за студенти, специализанти и докторанти, както и за изследователи в областта на невронауките.
Съдържание
Въведение
За авторите
1.  Нелинейна психиатрия или за необходимостта от смяна на парадигмата
2.  Концепция за невропластичност и мозъчни стволови клетки
3.  Трансмитерни системи в мозъка, участващи във формирането на настроението, и тяхната модулация от лечение с антидепресанти
4.  Промени, настъпващи в мозъка при депресии
5.  Приложения на невропластичността и мозъчните карти в психиатрията
Индек

 
Болести
Болести на сърдечно-съдовата система
Спешна доболнична специализирана помощ
Спешна доболнична специализирана помощ
Дерматология на мъжките генитали
Дерматология на мъжките генитали
Отоневрология - съвременни аспекти
Отоневрология - съвременни аспекти
Васкулити
Васкулити
Неврология - учебник за студенти по медицина
Неврология - учебник за студенти по медицина
Болка
Болка
Учебник по нервни болести. Обща неврология
Учебник по нервни болести. Обща неврология
Мобилизация на периферните нерви