Очни болести
 
Фармакотерапия
 
НОВО
Фармакотерапия - Учебник за специалисти по обществено здраве: лекарски асистенти, медицински сестри и акушерки
Очни болести
 
Комитентен страбизъм - диагностичен и терапевтичен алгоритъм
 
НОВО
Комитентен страбизъм - диагностичен и терапевтичен алгоритъм
Съвременен алгоритъм при съдов и перитонеален достъп за диализа
 
Съвременен алгоритъм при съдов и перитонеален достъп за диализа
Код: 0320MEDSTENO11
Автори: Светла Стайкова
Дата на издаване: 2013
Издателство: Стено
Странице: 116
 
Цена: 22,00 лв.

Анотация

Настоящата монография представлява второ преработено и допълнено издание към Трансатлантически консенсус, приет през 2001 г. През 2002 г. е разработен от Dr Bernard Montreuil, M.D. – Университетска болница Роземонт, Медицински факултет, Монреал, Канада, под оригиналното заглавие „Vascular and Peritoneal Access: Introduction“.

Този научен труд разглежда проблемите на съдовия и перитонеален достъп при диализа. Вярвам, че богато илюстрираният и достъпен текст, допълнен с литературни източници, ще допринесе за по-големия интерес на читателите.

Утвърдените в монографията консенсусни становища могат да послужат като основа за добрата клинична практика в областта на нефрологията и съдовата хирургия.

Надявам се, че монографията ще спомогне за по-добрата и бърза ориентация при вземане на правилните и точни решения в диференциално-диагностичен план на базата на съвременните алгоритми при лечението на диализно болните.
От автора

Съдържание

Предговор
Използвани абревиатури
Съдов достъп през артерио-венозна фистула (AVF)
Основни принципи в планирането на съдовия достъп
Оперативна техника
Мостовидни артерио-венозни графтове (AVG)
Оценка на AVF и AVG
Контрол и третиране на оперативния съдов достъп
Компликации
Анализ и оценка на оперативните съдови достъпи
Съдов достъп чрез перкутанни катетри (PC)
Предпроцедурен анализ и планиране
Избор на инсерционен достъп
Процедурна техника
Компликации
Перитонеален достъп
Предоперативен анализ и планиране
Оперативна техника
Анализ и оценка на перитонеалния достъп
Заключение
Използвана литература

Заглавие*:

Брой:

Кода на книгата*:

Име*:

Email*:

Телефон*:

Град*:

ПК*:

Начин на получаване:

 


Ако желаете да Ви се издаде фактура, мола попълнете:
Фирма:

Адрес на седалище:

ЕИК:

МОЛ:

Форма за поръчка

доставка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА

Можете да получите пратките от офисите на Куриерската фирма
ECONT или SPEEDY по Ваш избор

или

на адреса определен от Вас

Плащането се извършва на куриера в момента на получаване на пратката.

Времето за доставка е от 2 до 3 дни.