Gastroenterology and Hepatology Lectures - part one
 
НОВО
Gastroenterology and Hepatology Lectures - part one
Мозъчни съдови малформации
  Мозъчни съдови малформации - от диагностика до ендоваскуларно лечение
Пациент - центриран подход при гериатрични пациенти в общата медицинска практика
 
НОВО
Пациент - центриран подход при гериатрични пациенти в общата медицинска практика
Спешна доболнична специализирана помощ
  Спешна доболнична специализирана помощ
Социална медицина
 
Социална медицина
Код: 0343MEDSTEN14
Автори: Стоянка Попова, Албена Керековска
Дата на издаване: 2013
Издателство: Стено, Странице: 144
 
Цена: 13,00 лв.

Анотация

Настоящият учебник е второ актуализирано издание, предназначено за студенти от професионално направление „Здравни грижи“ и е съобразено с новите изисквания за придобиване на образователно-квалификационна степен „Бакалавър“.
Учебникът запознава със съвременното развитие на концепцията за здраве и неговите детерминанти, като подпомага изграждането на социално-медицински подход към индивида и семейството.

Представени са характеристиката и съвременните тенденции в общественото и групово здраве, както и методите и показателите за неговото изучаване и оценка. Обърнато е внимание на основните методи на социалната медицина, които намират приложение в сестринската и акушерска практика, както и на регистрацията на здравните събития, в която медицинските сестри и акушерки имат съществена роля.
Разглеждат се типовете здравеопазни системи и функционирането на отделните поделения на здравната служба.

Обект на изучаване са медико-социалните проблеми на различни групи от населението, техните здравни потребности и организацията на здравните грижи.
Съдържанието на учебния материал отразява съвременните виждания и стратегии на Световната здравна организация и тяхното специфично отражение в условията на нашата страна.

От автора

Заглавие
Брой
Код
Име*
e-mail*
Телефон*
Изберете начина на получаване на пратката
Ще взема пратката от офиса на Speedy
Адрес на получателя
Град*
ПК*
Форма за поръчка

доставка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА

Можете да получите пратките от офисите на Куриерската фирма
ECONT или SPEEDY по Ваш избор

или

на адреса определен от Вас

Плащането се извършва на куриера в момента на получаване на пратката.

Времето за доставка е от 2 до 3 дни.