Акушерство & гинекология
Анатомия и патоанатомия
Анестезиология
Биология
Биохимия и патобиохимия
Вътрешни болести
Генетика и генетични болести
Гастроентерология
Дерматология и венерология
Ендокринология
Кардиология и сърдечно съдови заболявания
Клинична лаборатория
Имунология
Инфекциозни болести
Неврология
Обща медицина
Онкология
Оториноларингология - УНГ
Ортопедия и травматология
Офталмология
Фармакология, фармакотерапия
Физиология, патофизиология
Физиотерапия, рехабилитация
Патология
Паразитология
Педиатрия
Пулмология
Психология , психотерапия
Ревматология
Рентген - Образна диагностика
Спешна мед. и интенз. грижиа
Токсикология
Урология
Хематология
Хепатология
Хисто-цито-ембриология
Хирупгия
Медицина на бедствените ситуации
Латински език
Спортна Медицина
Здравен мениджмънт
Обществено здраве
Хигиена и мед. екология
Сестрински грижи
Социална медицина
Съдебна медицина
Сексуална медицина

Отлепване на ретината
 

Отлепване на ретината

Код: 0336MEDSTEN21
Автор: Нели Сивкова 
 Издателство:.СТЕНО
Година: 2011
Страници: 128

Цена: 16 лв.

 


Описание

Монографията „Отлепване на ретината“ с автор доц. д-р Нели Сивкова, д.м., запълва една празнота в българската офталмологична литература. В нея се излагат съвременните класификации, диагностични методи и оперативно лечение при трите вида отлепване на ретината: регматогенно, тракционно и ексудативно. 

Авторката споделя и своя личен опит от наблюдението върху 2248 болни с отлепване на ретината, лекувани в Университетска очна клиника към УМБАЛ „Св. Георги“ за периода 1994-2010 г. При голяма част от тях е извършена минимална хирургия при отлепва- не на ретината без и със съпътстваща PVR. 

Посочва се, че без руптура на ретината няма регматогенно отлепване на ретината. Разглеждат се видовете руптури на ретината и причините за тяхната поява, както и причините, които предизвикват тракционното и ексудативното отлепване на ретината. Коментира се диференциалната диагноза между трите вида отлепване на ретината: регматогенно, тракционно и ексудативно. Описват се промените в стъкловидното тяло, които могат да причинят отлепване на ретината, и най-новите класификации на пролиферативната витреоретинопатия.

Подробно се разисква оперативното лечение на отлепването на ретината: екстраокуларна хирургия, пневматична ретинопексия и витреална хирургия. Посочват се интраоперативните и постоперативните усложнения при екстраокуларната хирургия, първичната 20G PPV и при микроинцизионната първична PPV. Обсъжда се и изборът на тампонада. Доц. Нели Сивкова е един от първите офталмохирурзи в България, които внедряват и практикуват минималната хирургия при отлепването на ретината по метода на проф. 

Ингрид Крайсиг. Тя съобщава за получените отлични анатомични и функционални резултати при този вид хирургия. Подчертава предимствата при търсене на руптурите на ретината, като се следват четирите правила на Lincoff. Прави се оценка на много добрите следоперативни резултати при извършване на по-щадящата очните структури минимална хирургия, при която се практикува криопексия вместо диатермия, избягва се пункцията на субретиналната течност и след точното локализиране на руптурите на ретината чрез индиректна офталмоскопия се осъществява блокирането им с радиерна или циркумференциална силиконова гъбичка вместо с твърд имплант, без да се прави серклаж. Подчертава се, че минималната хирургия може да се извършва както при отлепване на ретината с единични руптури, така и при ретинодиализа, при група от руптури и при рег матогенно отлепване на ретината с PVR. 

Монографията „Отлепване на ретината“ представлява едно изключително ценно пропедевтично и практично ръководство върху съвременните методи при лечението на различните видове отлепване на ретин ата както за специализиращите офталмолози, така и за офталмолозите с по-голяма практика.

-

 

стоматологична литература, дентална медицина, лицево челюстна хирургия

форма за поръчка
Заглавие*:

Брой:

Кода на книгата*:

Име*:

Email*:

Телефон*:

Град*:

ПК*:

Изберете начин на получаване:


Ако желаете да Ви се издаде фактура, мола попълнете:
Фирма:

Адрес на седалище:

ЕИК:

МОЛ:

 
 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА

Получаването на пратките от офисите на куриерските фирми ЕКОНТ и SPEEDY e

ПО-ЕВТИНО

И

ПО-БЪРЗО