Профилактика и корекция на неправилното телодържане
 
НОВО
Профилактика и корекция на неправилното телодържане
Кинезитерапия при някои от най-често срещаните заболявания на опорно-двигателния апарат
 
НОВО
Кинезитерапия при някои от най-често срещаните заболявания на опорно-двигателния апарат
Екотоксикология и нанотехнологии
 
НОВО
Екотоксикология и нанотехнологии
Терапевтична афереза с нанотехнологична мембрана при заболявания у човека - том 1
 
НОВО
Терапевтична афереза с нанотехнологична мембрана при заболявания у човека - том 1
Усложнения и мониториране на диагностичната гастроинтестинална ендоскопия
 
Усложнения и мониториране на диагностичната гастроинтестинална ендоскопия
Код: 0547STEMED31
Автори: Ивайло. Въжаров
2013 г. , Странице: 212, Издателство: СТЕНО
 
Цена: 26,00 лв.

съдържание

Въведение
Рецензия
Използвани съкращения
1. Предимства на гастроинтестиналната ендоскопия и дефиниране на усложненията при провеждане на процедурите
2. Компетентност в гастроинтестиналната ендоскопия
3. Общи данни за усложненията от гастроинтестиналната ендоскопия
4. Кардиопулмологични усложнения
-- 4.1. Нашият опит
5. Странични действия на медикаментозната подготовка (премедикацията)
-- 5.1. Премедикация на горната ендоскопия
-- 5.2. Премедикация на колоноскопията
-- 5.3. Медикация по време на ендоскопията
6. Усложнения от седацията и анестезията
-- 6.1. Медикаменти, използващи се за седация и анестезия
-- 6.2. Гастроинтестиналната ендоскопия без седация
-- 6.3. Гастроинтестиналната ендоскопия с дълбока седация и анестезия
-- 6.4. Препоръки при гастроинтестиналната ендоскопия със седация
-- 6.5. Седация при колоноскопия
7. Перфорация
-- 7.1. Клинична картина и диагностика на перфорацията
-- 7.2. Лечение на перфорациите
-- 7.3 Нашият опит
8. Кървене
9. Аспирация на стомашно съдържимо при горна ендоскопия
10. Усложненията на колоноскопията, дължащи се на подготовка за процедурата
-- 10.1. Усложненията при подготовката за колоноскопия
11. Инфекция
-- 11.1. Трансмисия на инфекция от пациент на пациент чрез ендоскопска апаратура
---- 11.1.1 Трансмисия на вируси
---- 11.1.2 Трансмисия на бактериални инфекции
---- 11.1.3 Почистване и стерилизация на ендоскопска апаратура
-- 11.2 Инфекциозни усложнения като резултат от собствена микробиологична флора на пациента
-- 11. 3 Инфекции, пренесени от пациентите на ендоскопския екип
12. Препоръки за профилактика на инфекциозните усложнения
-- 12.1. Препоръки за профилактика на инфекциозния ендокардит
.. 12. 2. Пациенти с изкуствена сърдечна клапа
-- 12.3. Пациенти с изкуствена стави или ортопедични протези
-- 12.4. пациенти с чернодробна цироза, асцит и имунокомпро метирани болни
13. Силна болка
14. Други редки усложнения
15. Безопосност на иригографията след неуспешна колоноскопия
16. Особености на ендоскопията при различни групи от пациенти
-- 16.1. Ендоскопия при възрастни пациенти
-- 16.2. Ендоскопия при възрастни пациенти със сърдечно заболяване
-- 16.3. Ендоскопия при деца
-- 16.4. Ендоскопия при пациенти с чернодробна цироза
-- 16.5. Ендоскопия при бременни
17. Мониториране на ендоскопията
-- 17.1. Преглед на технологията
---- 17.1.1. Пулс оксиметрия
---- 17.1.2. Автоматична сфингоманометрия
---- 17.1.3. ЕНГ мониториране
---- 17.1.4. Капнографи
---- 17.1.5. Биспектрален индекс на мониториране на седацията (BIS)
---- 17.1.6. Електроенцефалография (ЕЕГ)
---- 17.1.7. Ефикасност на апаратурата за мониториране
---- 17.1.8. Безопосност нао апаратурата за мониториране
---- 17.1.9. Изводи
18. Заключение

Заглавие*:

Брой:

Кода на книгата*:

Име*:

Email*:

Телефон*:

Град*:

ПК*:

Начин на получаване:

 


Ако желаете да Ви се издаде фактура, мола попълнете:
Фирма:

Адрес на седалище:

ЕИК:

МОЛ:

Форма за поръчка

доставка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА

Можете да получите пратките от офисите на Куриерската фирма
ECONT или SPEEDY по Ваш избор

или

на адреса определен от Вас

Плащането се извършва на куриера в момента на получаване на пратката.

Времето за доставка е от 2 до 3 дни.