- Медицина на бедствените ситуации
- Latin medical language
- Учебници за медицински студенти
- Имунология
- Инфекциозни болести
- Неврология
- Нефрология
- Обща медицина
- Оториноларингология - УНГ
- Пулмология
- Психология , психотерапия
- Сексуална медицина
- Сестрински грижи
- Хепатология
- Хигиена и мед. екология
Ръководство по ендокринология за студенти по медицина
  Ръководство по ендокринология за студенти по медицина
Най-честите очни заболявания при децата
  Най-честите очни заболявания при децата
Цитология и обща хистология
  12 клинични случая от реанимационната практика - клинични и теоретични ръзсъждения
Основи на анатомията и физиологията
  Основи на анатомията и физиологията
Наръчникът по гинекология и акушерство
  Наръчник по гинекология и акушерство
Рационална антибактериална, антивирусна и антимикотична терапия в педиатрията
  Рационална антибактериална, антивирусна и антимикотична терапия в педиатрията
 
 
Анестезиология в детска възраст
 
Анестезиология в детска възраст
Код: 0551MEDVAP35VTO
  Педиатрия
Проф. Атанас Атанасов
1999 г., Странице: 530, твърда корица
 
Цена: 27,00 Лева
Назад Няма наличност
Съдържание
ОБЩА ЧАСТ
-- Периоди в развитието на детето и основни конституционални типове
-- Детето като обект на анестезия
-- Водно-електролитен баланс
-- Алкално-киселинно равнвесие
-- Фармакологични особености
ОСНОВНИ ПРОБЛЕМИ НА ПЕДИАТРИЧНАТА АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ
-- Предоперативна подготовка
-- Анестезиологична екипировка и мониторинг
-- Мониторинг
-- Въвеждане в анестезия
-- Ендотрахеална интубация в детската възраст
-- Подържане на анестезията и следоперативно поведение
-- Възможности за запазване обем на циркулиращата кръв по време на операция
-- Лечение на болката при кърмачета и зеца
-- Регионална анестезия в детската възраст
СПЕЦИАЛНА ЧАСТ
-- Анестезия при новородени и недоносени деца
-- Анестезиологични особености при хирургичното лечение на различните заболявания у новородени деца
-- Анестезия в кърмаческата възраст
-- Анестезия при гръдни операции
-- Анестезия при сърдечно-съдови заболявания и операции
-- Анестезия при неврохирургични изследвания и операции
-- Анестезия при стоматнологични и лицево-челюстни операции
-- Анестезия при ортопедични операции
-- Анестезия за ушни, носни и гърлени операции
-- Анестезия при очни операции
-- Анестезия при еднодневна хирургия
-- Анестезия при деца с ендокринни заболявания
-- Анестезия при спешни операции
-- Анестезия при изгаряне
-- Кардио-пулмонална резусцитация в детската възраст (CRP)
-- Малигнена хипертермия
-- Основни принципи и правила за безопасност в педиатричната анестезиология
 
Болести
Болести на сърдечно-съдовата система
Спешна доболнична специализирана помощ
Спешна доболнична специализирана помощ
Дерматология на мъжките генитали
Дерматология на мъжките генитали
Отоневрология - съвременни аспекти
Отоневрология - съвременни аспекти
Васкулити
Васкулити
Неврология - учебник за студенти по медицина
Неврология - учебник за студенти по медицина
Болка
Болка
Учебник по нервни болести. Обща неврология
Учебник по нервни болести. Обща неврология
Мобилизация на периферните нерви