Проективните методики в клиничната практика - Практическо ръководство
  Проективните методики в клиничната практика - Практическо ръководство
Мозъчни съдови малформации
  Мозъчни съдови малформации - от диагностика до ендоваскуларно лечение
Остър панкреатит
  Остър панкреатит
Спешна доболнична специализирана помощ
  Спешна доболнична специализирана помощ
Диабетна ретинопатия  
Диабетна ретинопатия
Код: 0361STENMED38
Автор: Даниела Митова
Дата: 2014, Страници: 272
 
Цена: 29,00 лв.

Анотация

Диабетът е хронично метаболитно заболяване, което се характеризира с повишени стойности на кръвната захар (глюкоза) в резултат на абсолютен (недостатъчно производство на инсулин от задстомашната жлеза) или релативен дефицит на инсулин (намалена чувствителност на периферните тъкани към инсулина).

В световен мащаб са регистрирани 347 милиона души (2013) с установен диабет, а по данни на СЗО до 2030 г. 552 милиона хора ще боледуват от това заболяване. Ежегодно се диагностицират 2 милиона нови случая, а от усложнения умират 4 милиона. Говори се за „диабетна епидемия“. СЗО определя диабета като седмата водеща причина за смърт.

Съотношението на диагностицирани към недиагностицирани пациенти с диабет по епидемиологични данни е 1:20. Честотата на диабета в индустриалния свят варира между 2 и 12%. Статистическите данни за САЩ за 2011 г. сочат, че 26 милиона американци страдат от диабет, а 79 милиона са с преддиабет. Цената за тяхното лечение е 245 билиона $.

Във Великобритания броят на диабетно болните е 2,6 милиона (2012).
За България честотата е 8,3% (2010) – 520 000 души. Според българската асоциация „Диабет“ по честота на захарен диабет България заема шесто място в световен мащаб, като за последните десет години тя е нараснала четири пъти (по данни на „Ново-Нордиск“).

За последните двайсет години честотата на детския диабет се е увеличила двойно (от 6,2/100 000 на 12,0/100 000 детско население). Структурното разпределение на захарния диабет в България е следното: 90% от диабетиците са със ЗД тип 2, като 80% от тях имат хипертонична болест, а 70% са с хиперлипопротеинемия. Според данните от първия доклад за паневропейско изчисляване на Euro Consumer Diabetes Index (ECDI) за 2008 година България е на последно място (29-то) по качество на диабетни грижи. Налице е голяма недиагностицирана или лошо лекувана популация с диабет в първичната здравна мрежа и ниско качество на болнични услуги.

Заглавие
Брой
Код
Име*
e-mail*
Телефон*
Изберете начина на получаване на пратката
Ще взема пратката от офиса на Speedy
Адрес на получателя
Град*
ПК*
Форма за поръчка

доставка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА

Можете да получите пратките от офисите на Куриерската фирма
ECONT или SPEEDY по Ваш избор

или

на адреса определен от Вас

Плащането се извършва на куриера в момента на получаване на пратката.

Времето за доставка е от 2 до 3 дни.